Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2020/2021 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Ekonomia dr Barbara Felic

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObieralne Komunikacja w działalności gospodarczej 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Negocjacje w biznesie 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Wprowadzenie do mikroekonomii 6 240 240 0 0 0 32 sylabus
∑=6
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język obcy 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
   Język angielski 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
   Język niemiecki 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
 Obieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy socjologii 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Polska Myśl Demokratyczna 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Encyklopedia prawa 3 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Matematyka 5 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzanie 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Technologia informacyjna 3 0 480 0 0 0 32 sylabus
∑=24
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne (2h) 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyki zawodoweObowiązkowe Praktyka zawodowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Mikroekonomia 6 240 240 0 0 0 32 sylabus
∑=6
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język obcy 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
   Język angielski 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
   Język niemiecki 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
 Obieralne Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Logika 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka w ekonomii 5 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Prawo cywilne 3 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem i ekologia 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Finanse publiczne 3 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Gospodarka regionalna i lokalna 3 120 120 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy makroekonomii 6 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 240 120 0 0 0 24 sylabus
   Rachunkowość 5 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 240 240 0 0 0 32 sylabus
∑=24
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język angielski 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
   Język niemiecki 4 0 480 0 0 0 32 sylabus
 Obieralne Przedmioty humanistyczno-społeczne do wyboru 2 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Twórcze rozwiązywanie konfliktów 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyki zawodoweObowiązkowe Praktyka zawodowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku 2 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Demografia 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Krajowy i unijny rynek pracy 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Analiza ekonomiczna 3 240 120 0 0 0 24 sylabus
   Ekonometria i jej zastosowania 3 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Podstawy marketingu gospodarczego 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Polityka gospodarcza 3 240 240 0 0 0 32 sylabus
∑=13
Specjalnościowe Ekonomia MenedżerskaObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Strategiczna analiza otoczenia przedsiębiorstwa 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Teoria i praktyka przedsiębiorczości 3 240 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Analiza rynku i konsumenta 2 120 120 0 0 0 16 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4 240 240 0 0 0 24 sylabus
∑=9
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Etyka w finansach 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2 120 120 0 0 0 16 sylabus
   Rachunkowość finansowa 3 120 120 0 0 0 16 sylabus
   Ubezpieczenia w gospodarce 2 120 0 0 0 0 8 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Metody oceny projektów gospodarczych 5 240 240 0 0 0 0 sylabus
   Międzynarodowe stosunki gospodarcze 5 240 240 0 0 0 0 sylabus
   Polityka społeczna 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
∑=13
Specjalnościowe Ekonomia MenedżerskaObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Ryzyko w działalności gospodarczej 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy motywowania 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Ekonomia menedżerska 3 240 120 0 0 0 0 sylabus
   Innowacyjność w działalności przedsiębiorstwa 4 120 120 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 240 0 0 0 0 sylabus
   Strategie przedsiębiorstw 2 120 0 0 0 0 0 sylabus
   Teoria i polityka płac 2 120 0 0 0 0 0 sylabus
∑=17
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Finanse samorządu terytorialnego 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Finanse UE 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Analiza finansowa 4 120 240 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek kosztów 4 120 240 0 0 0 0 sylabus
   Rynek pieniężno-kapitałowy 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 240 0 0 0 0 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Biznesplan 3 240 240 0 0 0 0 sylabus
   Ekonomia integracji europejskiej 4 240 240 0 0 0 0 sylabus
∑=7
Specjalnościowe Ekonomia MenedżerskaObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Formy ugrupowań integracyjnych 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Finanse przedsiębiorstw 4 240 240 0 0 0 0 sylabus
   Internacjonalizacja przedsiębiorstwa 3 240 240 0 0 0 32 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 240 0 0 0 0 sylabus
∑=23
Specjalnościowe Finanse i rachunkowośćObieralne Przedmioty specjalnościowe do wyboru 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość MSP 3 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Rachunkowość podatkowa 3 240 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Finanse grup kapitałowych 3 15 15 0 0 0 32 sylabus
   Finanse przedsiębiorstw 4 240 240 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 240 0 0 0 0 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil praktyczny - wiedza

Efekt K_W10
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Efekt K_W11
Ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a także budowy planów marketingowych i biznesplanów. Zna techniki i narzędzia oddziaływania na rynek i metody kreowania wizerunku firmy.
Efekt K_W12
Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury rynku i zachowania na nim konsumentów, a także dostrzega jej znaczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich
Efekt K_W13
Ma podstawową wiedzę z zakresu strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym.
Efekt K_W14
Ma wiedzę dotyczącą stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.
Efekt K_W15
Ma podstawową wiedzę o sposobach finansowania działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału i ocenie efektywności procesów gospodarczych
Efekt K_W16
Ma podstawową wiedzę z zakresu działalności finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków, instytucji oraz zakładów ubezpieczeń.
Efekt K_WO1
Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji z innymi naukami społecznymi.
Efekt K_WO2
Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społeczno – ekonomicznych, funkcjonujących na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Efekt K_WO3
Ma podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami struktury społeczno- ekonomicznej , o celach funkcjonowania tych struktur i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele.
Efekt K_WO4
Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji społeczno – ekonomicznych i rządzących nimi prawidłowościach.
Efekt K_WO5
Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu człowieka jako podmiotu tworzącego i działającego w strukturach ekonomicznych oraz rozumie problemy wyborów gospodarczych.
Efekt K_WO6
Zna metody i narzędzia, w tym matematyczno – statystyczne oraz techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje miedzy nimi.
Efekt K_WO7
Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych , organizacyjnych, moralnych i etycznych kształtujących struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne.
Efekt K_WO8
Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społeczno - ekonomicznych, przyczynach tych zmian, ich ekonomicznych uwarunkowań i konsekwencji.
Efekt K_WO9
Ma wiedzę na temat struktur i instytucji gospodarczych, wzajemnych relacji i ich historycznego rozwoju

Profil praktyczny - umiejętności

Efekt K_U01
Umie krytycznie analizować podstawowe zjawiska ekonomiczno - społeczne oraz związki miedzy nimi.
Efekt K_U02
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz praktycznie ja wykorzystywać do rozwiazywania podstawowych problemów mikro i makroekonomicznych
Efekt K_U03
Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych.
Efekt K_U04
Potrafi wykorzystywać wybrane metody i narzędzia do prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych oraz określenia ich praktycznych skutków ekonomicznych, finansowych i społecznych.
Efekt K_U05
Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów społeczno - gospodarczych
Efekt K_U06
Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie praktyki zawodowej do rozstrzygnięcia dylematów gospodarczych.
Efekt K_U07
Analizuje rozwiązania elementarnych problemów z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowanych decyzji menedżerskich oraz finansów i rachunkowości, proponując odpowiednie rozstrzygnięcia.
Efekt K_U08
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk gospodarczo – społecznych oraz zdolność ich oceny.
Efekt K_U09
Wykorzystuje zdobyta wiedzę teoretyczną i inne materiały źródłowe do przygotowania w języku polskim i w wybranym języku obcym prac pisemnych, dotyczących zagadnień ekonomicznych w zakresie właściwym dla praktyki biznesu.
Efekt K_U10
Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku ekonomii i innych dyscyplin pokrewnych.
Efekt K_U11
Potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym zgodnie z wymogami określonymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w zakresie nauk ekonomicznych i prawnych.
Efekt K_U12
Analizuje zachowanie różnych podmiotów funkcjonujących na rynku oraz ich wpływ na decyzje menedżerskie.
Efekt K_U13
Potrafi ocenić skutki decyzji ekonomicznych przedsiębiorstwa działającego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Efekt K_U14
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w analizie prostych problemów w jednostkach gospodarczych.
Efekt K_U15
Umie dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w zakresie pozyskiwania źródeł kapitału w tym kosztu pozyskania kapitału i jego wpływu na efektywność prostych projektów gospodarczych.
Efekt K_U16
Posiada umiejętność rozumienia sposobu funkcjonowania systemu finansów publicznych, rynków i instytucji finansowych.

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Efekt K_KO1
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się, wyznacza kierunki i ścieżki własnego rozwoju zawodowego i osobistego
Efekt K_KO2
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze i wykonawcze.
Efekt K_KO3
Potrafi określić podstawowe działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, realizowanych indywidualnie lub grupowo.
Efekt K_KO4
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
Efekt K_KO5
Umie współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając wpływ czynników ekonomicznych, prawnych i politycznych
Efekt K_KO6
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i umiejętności.
Efekt K_KO7
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy.
Efekt K_KO8
Posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów, formułowania i uzasadniania opinii dotyczących istotnych kwestii ekonomicznych, społecznych i światopoglądowych