Program Wydział Rok akademicki Stopień
Architektura Wydział Architektury 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Architektura Dziekan ds.studiów

Cele:

http://www.arch.pw.edu.pl

Warunki przyjęć:

W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zostały uruchomione stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Elementy projektowania 10 15 0 0 120 0 130 sylabus
∑=10
Kontekst Projektowania Historia budowy miast 1 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
 obowiązkowy Elementy matematyki i geometrii 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek odręczny 3 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Statyka i wytrzymałość materiałów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki informacyjne 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
∑=16
Zajęcia uzupełniające Język obcy 1a 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 1b 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Wychowanie fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 obowiązkowe Szkolenie BHP 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Projektowanie wstępne 9 0 0 0 105 0 100 sylabus
∑=9
Kontekst Projektowania Historia Architektury Powszechnej 1 2 15 15 0 0 0 40 sylabus
   Historia Budowy Miast 2 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie uniwersalne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 obowiązkowy Architektoniczny rysunek warsztatowy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo 1 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Praktyki Praktyka rysunkowa 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=3
Zajęcia uzupełniające Historia sztuki 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 2a 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 2b 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Elementy kompozycji urbanistycznej 3 15 0 0 45 0 55 sylabus
   Projekt architektoniczny w krajobrazie 10 0 0 0 105 0 100 sylabus
∑=13
Kontekst Projektowania Architektura krajobrazu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Architektura polska 1 1 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Budownictwo 2 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe techniki geometryczne 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Historia Architektury Powszechnej 2 3 15 15 0 0 0 40 sylabus
   Konstrukcje 1 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Malarstwo i grafika architektoniczna 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Zajęcia uzupełniające Język obcy 3a 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 3b 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Projekt architektoniczny - dom 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Projekt wnętrz 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=14
Kontekst Projektowania Architektura polska 2 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Etyka zawodu architekta i elementy prawa autorskiego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstrukcje 2 2 15 0 0 0 15 30 sylabus
   Kształtowanie detalu budowlanego 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rzeźba, model i rysunek analityczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do urbanistyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=12
Praktyki Praktyka inwentaryzacyjna 4 0 600 0 0 0 80 sylabus
   Praktyka urbanistyczna 3 0 600 0 0 0 80 sylabus
∑=7
Zajęcia uzupełniające Socjologia mieszkalnictwa i miasta 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Projekt architektoniczny - mieszkalnictwo 11 0 0 0 120 0 125 sylabus
   Projekt urbanistyczny - zesp.mieszkaniowy 7 0 0 0 75 0 85 sylabus
   Projektowanie form strukturalnych 5 15 0 0 60 0 75 sylabus
∑=23
Kontekst Projektowania Fizyka budowli 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Instalacje infrastruktura i technologie energooszczędne 2 30 15 0 0 0 40 sylabus
   Projektowanie Pro-środowiskowe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Teoria urbanistyki - projektowanie 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Architektura i planowanie wsi 5 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt urbanistyczny struktur miejskich 7 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Projektowanie dka społeczności lokalnej 8 0 0 0 90 0 85 sylabus
∑=20
Kontekst Projektowania Analizy typologiczne w architekturze 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka projektowania 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria urbanistyki - planowanie 3 15 15 0 0 15 45 sylabus
∑=8
Zajęcia uzupełniające Antropologia kultury 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Problemy projektowe / studium przypadku 7 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Projekt obiektu użyteczności publicznej 12 0 0 0 120 0 120 sylabus
∑=19
Kontekst Projektowania Ekonomika i podstawy przedsiębiorczości 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Najnowsze tendencje w architekturze 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=5
Zajęcia wybieralne Seminarium wybieralne 1 2 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Seminarium wybieralne 2 2 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Wykład wybieralny 1 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Wykład wybieralny 2 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyki Praktyka projektowa 30 0 600 0 0 0 600 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 9:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Projekt interdyscyplinarny BIM 10 0 0 0 90 0 95 sylabus
   Projekt konserwatorski 8 30 0 0 75 0 105 sylabus
∑=18
Kontekst Projektowania Integracja procesów projektowania BIM 2 15 0 0 0 15 35 sylabus
   Modelowanie i optymalizacja struktur 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Problemy urbanistyki współczesnej 2 15 15 0 0 0 35 sylabus
   Teoria architektury 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=10
Zajęcia uzupełniające Estetyka współczesna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 10:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Projektowyobowiązkowy Projekt modernizacji i adaptacji 9 0 0 0 90 0 90 sylabus
   Zintegrowane planowanie miast (polityka przestrzenna) 4 0 0 0 90 0 90 sylabus
∑=13
Blok SpecjalnościowyObowiązkowe Projekt wybieralny PBL (specj. 1) 12 15 0 0 135 0 150 sylabus
∑=12
Kontekst Projektowania Informacyjne środowisko przestrzenne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów budowlanych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 11:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Dyplomowyobowiązkowe Projekt przeddyplomowy (praca przejściowa) 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=3
Blok Projektowyobowiązkowy Projekt architektoniczno-urbanistyczny (przekszt.fragmentu śródmieścia) 12 0 0 0 130 0 130 sylabus
∑=12
Blok SpecjalnościowyObowiązkowe Projekt wybieralny (specj. 2) 10 15 0 0 105 0 120 sylabus
∑=10
Kontekst Projektowania Metodyka pracy naukowej 2 15 10 0 0 0 25 sylabus
∑=2
Zajęcia uzupełniające Dyskurs architektoniczny (ang B2+) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Zajęcia wybieralne Seminarium wybieralne z oferty specjalnościowej 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 12:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok Dyplomowyobowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Seminarium interdyscyplinarne 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Seminarium promotorskie 7 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 123
charakterystyka 1
Efekt 234
charakterystyka 2