Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Wydział Zarządzania 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW

Warunki przyjęć:

www.wz.pw.edu.pl/kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Algorytmiczna teoria gier 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Controlling w przedsiębiorstwie 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii grafów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Marketingkierunkowe Analiza rynku 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Marketing cyfrowy 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Marketing międzynarodowy 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=6
Zarządzaniekierunkowe Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie kultury organizacyjnej 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie logistyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zmianami 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Ekonometria 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Logika matematyczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Międzynarodowe regulacje finansowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
EkosystemySpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Finansowanie projektów 2 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Lean startup 2 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=4
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Modele biznesowe gospodarki cyfrowej 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Technologie w gospodarce cyfrowej 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Cyberbezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej 2 10 30 0 0 0 40 sylabus
   Nowe ekonomiki w gospodarce cyfrowej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=4
Marketingkierunkowe Warsztaty projektowe - Projekt w zakresie marketingu cyfrowego 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt w zakresie odpowiedzialnego marketingu 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=4
Podejście procesoweSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Projektowanie procesów 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu procesowym 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie procesami w organizacjach globalnych 1 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Rynek międzynarodowySpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Metody analizy sieci społecznych i organizacyjnych 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Negocjacje międzynarodowe 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Zarządzaniekierunkowe Podstawy e-biznesu 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena strategii 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie kapitałem intelektualnym 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie relacjami w gospodarce globalnej 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Warsztaty projektowe - Audyt przedsiębiorstwa 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=2
EkosystemySpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Funkcjonowanie ekosystemów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=2
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Wirtualizacja działalności gospodarczej 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
∑=2
Innowacje i technologiekierunkowe Zarządzanie portfelem innowacji 2 15 20 0 0 0 25 sylabus
   Innowacje w gospodarce globalnej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Innowacje w modelach biznesowych 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
ogólnykierunkowe Przedmiot obieralny eng 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Praca dyplomowa 1 10 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=7
Podejście procesoweSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Doskonalenie procesów 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
∑=2
Rynek międzynarodowySpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
EkosystemySpecjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Projekt akceleratora 2 10 0 0 15 0 25 sylabus
   Projektowanie ekosystemów 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Komunikacja i wystąpienia publiczne 2 0 15 0 10 0 25 sylabus
∑=5
Innowacje i technologiekierunkowe Projektowanie i prototypowanie innowacji 2 0 20 0 10 0 30 sylabus
   Współtworzenie innowacji z interesariuszami 2 0 20 0 10 0 30 sylabus
 Specjalność: Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości Ocena przedsięwzięcia innowacyjnego 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
ogólnykierunkowe Praca dyplomowa 2 10 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny eng 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=16
Podejście procesoweSpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Integracja i optymalizacja procesów biznesowych 2 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Metody doskonalenia jakości 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
∑=4
Rynek międzynarodowySpecjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji 3 15 20 0 0 0 35 sylabus
   Zarządzanie talentami 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Z2_W01
Efekt Z2_W02
Efekt Z2_W03
Efekt Z2_W04
Efekt Z2_W05
Efekt Z2_W06
Efekt Z2_W07
Efekt Z2_W08
Efekt Z2_W09
Efekt Z2_W10
Efekt Z2_W11
Efekt Z2_W12
Efekt Z2_W13
Efekt Z2_W14
Efekt Z2_W15

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Z2_U01
Efekt Z2_U02
Efekt Z2_U03
Efekt Z2_U04
Efekt Z2_U05
Efekt Z2_U06
Efekt Z2_U07
Efekt Z2_U08
Efekt Z2_U09
Efekt Z2_U10
Efekt Z2_U11
Efekt Z2_U12
Efekt Z2_U13
Efekt Z2_U14
Efekt Z2_U15
Efekt Z2_U16
Efekt Z2_U17
Efekt Z2_U18
Efekt Z2_U19
Efekt Z2_U20
Efekt Z2_U21

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Z2_K01
Efekt Z2_K02
Efekt Z2_K03
Efekt Z2_K04
Efekt Z2_K05
Efekt Z2_K06