Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Wydział Zarządzania 2020/2021 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Zarządzanie dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW

Warunki przyjęć:

www.wz.pw.edu.pl/kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Analiza matematyczna 3 14 14 0 0 0 28 sylabus
   Mikroekonomia 3 12 12 0 0 0 24 sylabus
   Rachunkowość finansowa 4 10 10 10 0 0 30 sylabus
∑=10
Marketingkierunkowe Podstawy marketingu 3 10 0 0 0 0 22 sylabus
   Strategie promocji 2 10 0 0 12 0 22 sylabus
∑=5
Zarządzaniekierunkowe Informacyjne systemy wspomagania zarządzania 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 2 12 0 0 0 0 12 sylabus
   Podstawy zarządzania jakością 2 12 0 0 0 0 12 sylabus
   Podstawy zarządzania projektami 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Psychologia i socjologia biznesu 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie źródłami informacji i wiedzy 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Badania operacyjne 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Finanse 3 10 18 0 0 0 28 sylabus
   Makroekonomia 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka dyskretna 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka finansowa 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=14
Marketingkierunkowe Badania marketingowe 2 0 10 10 0 0 20 sylabus
   Metody dystrybucji i sprzedaży 3 8 0 0 10 0 18 sylabus
∑=5
Ogólnykierunkowe Język obcy 1 i 2 4 0 36 0 0 0 36 sylabus
∑=4
Zarządzaniekierunkowe Modele biznesu 3 8 10 0 0 0 18 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zachowania organizacyjne 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Rachunek prawdopodobieństwa 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Statystyka opisowa 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=7
Marketingkierunkowe E-marketing 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Warsztaty analityczne - strategie marketingowe 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Zarządzanie relacjami z klientem 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Public Relations 2 0 0 0 12 0 12 sylabus
∑=6
Ogólnykierunkowe Język obcy 3 i 4 4 0 36 0 0 0 36 sylabus
∑=4
Zarządzaniekierunkowe Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody pracy zespołowej i zarządzania zespołem 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Podstawy ergonomii 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena modelu zarządzania 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Zarządzanie produkcją 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
CyberbezpieczeństwoSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Bezpieczeństwo systemów operacyjnych 2 0 0 10 0 0 10 sylabus
   Podstawy kryptografii 2 0 0 12 0 0 12 sylabus
   Sieci komputerowe 2 10 0 10 0 0 20 sylabus
∑=6
Ekonomiakierunkowe Podstawy analizy finansowej organizacji 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Rachunkowość zarządcza 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Regulacje systemu finansowego 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=7
Innowacje i technologieSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Ochrona własności intelektualnej 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie strategiczne 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=5
IT w zarządzaniuSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Informatyka gospodarcza 3 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Systemy gromadzenia i przetwarzania danych 2 0 0 12 0 0 12 sylabus
   Sztuczna inteligencja w biznesie 2 10 0 10 0 0 20 sylabus
∑=7
Ogólnykierunkowe Język obcy 5 i 6 4 0 36 0 0 0 36 sylabus
∑=4
Podejście procesowekierunkowe Modelowanie procesów biznesowych 2 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Projekt wymagań funkcjonalności systemu informatycznego 2 0 0 10 8 0 18 sylabus
   Wprowadzenie do podejścia procesowego 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=6
PrzedsiębiorczośćSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Inwentyka biznesowa 3 0 10 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy przedsiębiorczości 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Prawo gospodarcze i handlowe 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
CyberbezpieczeństwoSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej System zarządzania bezpieczeństwem informacji 2 0 0 0 12 0 12 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć IT 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
Ekonomiakierunkowe Bankowość i ubezpieczenia 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Rynek finansowy 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena finansowa organizacji 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt usprawnienia procesu biznesowego 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
Innowacje i technologieSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Transfer wiedzy i technologii 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Twórcze metody rozwiązywania problemów 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
IT w zarządzaniuSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Architektura korporacyjna 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   E-biznes 2 0 10 0 10 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie usługami IT 2 0 1 0 0 0 12 sylabus
Ogólnykierunkowe Praca dyplomowa 1 7 0 0 0 18 0 18 sylabus
∑=7
Podejście procesowekierunkowe Wdrożenie procesów w przedsiębiorstwie 2 0 10 0 12 0 22 sylabus
PrzedsiębiorczośćSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Finansowanie projektów 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Lean startup 3 8 10 0 10 0 28 sylabus
   Uruchomienie działalności gospodarczej 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
CyberbezpieczeństwoSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Warsztaty projektowe - Projekt polityki bezpieczeństwa 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Bezpieczeństwo w cloud computing 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Zarządzanie ciągłością działania 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie obecnością internetową 2 0 0 10 0 0 10 sylabus
∑=2
Innowacje i technologieSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Komercjalizacja innowacji 2 0 18 0 0 0 18 sylabus
   Warsztaty projektowe – Wielokryterialna ocena innowacyjności 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Zarządzanie technologiami w logistyce 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
IT w zarządzaniuSpecjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej Warsztaty projektowe - Informatyzacja przedsiębiorstwa 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Zagadnienia prawne i normalizacyjne w IT 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
Ogólnykierunkowe Praca dyplomowa 2 8 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
PrzedsiębiorczośćSpecjalność: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie Warsztaty projektowe - Biznes plan 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Negocjacje 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Wirtualizacja przedsiębiorstwa 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Z1_W01
Efekt Z1_W02
Efekt Z1_W03
Efekt Z1_W04
Efekt Z1_W05
Efekt Z1_W06
Efekt Z1_W07
Efekt Z1_W08
Efekt Z1_W09
Efekt Z1_W10
Efekt Z1_W11
Efekt Z1_W12
Efekt Z1_W13
Efekt Z1_W14
Efekt Z1_W15

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Z1_U01
Efekt Z1_U02
Efekt Z1_U03
Efekt Z1_U04
Efekt Z1_U05
Efekt Z1_U06
Efekt Z1_U07
Efekt Z1_U08
Efekt Z1_U09
Efekt Z1_U10
Efekt Z1_U11
Efekt Z1_U12
Efekt Z1_U13
Efekt Z1_U14
Efekt Z1_U15
Efekt Z1_U16
Efekt Z1_U17
Efekt Z1_U18
Efekt Z1_U19
Efekt Z1_U20
Efekt Z1_U21
Efekt Z1_U22

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Z1_K01
Efekt Z1_K02
Efekt Z1_K03
Efekt Z1_K04
Efekt Z1_K05