Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fizyka Techniczna Wydział Fizyki 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fizyka Techniczna .

Cele:

Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Przez 5 semestrów studenci studiują według wspólnego programu. W tym czasie, w ramach kursu fizyki, poznają prawa rządzące przyrodą uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych i zajęciach laboratoryjnych. Równolegle przerabiają niezbędny dla przyszłych inżynierów kurs matematyki, elektroniki, programowania i grafiki inżynierskiej. Po 5-tym semestrze studenci wybierają jedną z czterech specjalności : fizykę komputerową, optoelektronikę, materiały i nanostruktury lub fizykę medyczną. W ramach specjalności Materiały i Nanostruktury kształceni są inżynierowie przygotowani do pracy z problemami dotyczącymi procesów zachodzących w ciałach stałych. Absolwenci tej specjalności posiadają dobre przygotowanie teoretyczne i umiejętności eksperymentalne do prowadzenia badań w zakresie inżynierii materiałowej i nanotechnologii. Studia inżynierskie na specjalności Fizyka Medyczna przygotowują do pracy w szpitalach, placówkach medycznych i firmach specjalizujących się w aparaturze medycznej, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu fizyki technicznej. Program kształcenia obejmuje fizykę promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego, podstawy techniki obrazowania w medycynie, metody pomiarowe fizyki jądrowej, a także anatomię i fizjologię oraz dozymetrię. Zdobywane umiejętności obejmują stosowanie metod statystycznych komputerowej analizy sygnałów w diagnostyce medycznej, jak również nowoczesne techniki optyki i optoelektroniki stosowane w medycynie. Studia na specjalności Optoelektronika przygotowują inżynierów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, optoelektroniki światłowodowej (czujniki światłowodowe, układy przełączające i sterujące światłem), holografii , zintegrowanych struktur optycznych i optyki nieliniowej. Fizyka Komputerowa jest specjalnością interdyscyplinarną, kształcącą studentów fizyki technicznej ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik komputerowych takich jak: programowanie obiektowe, modelowanie, symulacja, analiza i wizualizacja danych doświadczalnych, tworzenie baz danych, a także sterowanie przyrządami pomiarowymi i akwizycją danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna dobrze znają matematykę i zawansowane techniki komputerowe, potrafią programować, sterować za pomocą komputerów urządzeniami pomiarowymi, znają metody symulacji, akwizycji, analizy i prezentacji danych oraz zagadnienia związane z sieciami komputerowymi. Nieobce im są także wszelkie zagadnienia związane wykonywaniem pomiarów i aparaturą pomiarową. Zawód inżyniera fizyka daje szerokie możliwości pracy w firmach handlowych i produkcyjnych, w laboratoriach przemysłowych i medycznych, w firmach optycznych i telekomunikacyjnych, w sektorze IT oraz w instytucjach naukowo-badawczych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 5 23 23 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 1 9 63 42 0 0 0 105 sylabus
   Opracowanie danych doświadczalnych 1 0 8 4 4 0 15 sylabus
   Podstawy fizyki 1 9 51 69 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy technologii informacyjnej 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna 2 9 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Laboratorium fizyki 1 6 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy fizyki 2 7 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Podstawy programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Mechanika 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna 3 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Chemia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Języki programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektroniki 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
∑=20
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Elektrodynamika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektronika w eksperymencie fizycznym 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Fizyka kwantowa 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Metody matematyczne fizyki 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=24
PodstawoweObowiązkowe Probabilistyka 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Fizyka statystyczna i termodynamika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium fizyki 2 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy optyki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania przyrządów wirtualnych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Wstęp do fizyki ciała stałego 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wstęp do fizyki jądrowej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=25
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka komputerowa
(Rozwiń)
Fizyka komputerowaObowiązkowe Dynamika układów nieliniowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowa analiza danych doświadczalnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technik jądrowych 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Fizyka medyczna
(Rozwiń)
Fizyka medycznaObowiązkowe Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika układów nieliniowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technik jądrowych 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do nauk medycznych 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Materiały i nanostruktury
(Rozwiń)
Materiały i nanostrukturyObowiązkowe Fizyka półprzewodników 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka procesów jonowych w ciałach stałych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowa analiza danych doświadczalnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium specjalistyczne 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Nanostruktury 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Strukturalne i termiczne metody badania materiałów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Optoelektronika
(Rozwiń)
OptoelektronikaObowiązkowe Fizyka laserów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowa analiza danych doświadczalnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Optyka fourierowska 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Układy optoelektroniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Laboratorium przeddyplomowe 3 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sieci komputerowe 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka komputerowa
(Rozwiń)
Fizyka komputerowaObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Komputerowe metody symulacji 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Komputerowe systemy pomiarowe 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Specjalistyczne Przedmiot specjalistyczny 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalistyczny 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody i techniki jądrowe 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do fizyki układów złożonych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Fizyka medyczna
(Rozwiń)
Fizyka medycznaObowiązkowe Dozymetria 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy technik obrazowania w medycynie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmiot specjalistyczny 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do fizyki medycznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody i techniki jądrowe 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Optyka i fizjologia widzenia 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Materiały i nanostruktury
(Rozwiń)
Materiały i nanostrukturyObowiązkowe Komputerowe metody symulacji 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Spektroskopowe i elektryczne metody badania materiałów 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologia i charakteryzacja układów niskowymiarowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Optoelektronika
(Rozwiń)
OptoelektronikaObowiązkowe Laboratorium optyki falowej 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Laboratorium układów optoelektronicznych 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
∑=13
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=17
ObieralneObieralne Bazy danych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody optyki molekularnej w fizyce eksperymentalnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiacyjna modyfikacja materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wielkie eksperymenty w historii fizyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt FT1_W01
ma uporządkowaną wiedzę z matematyki obejmującą rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe, logikę matematyczną, algebrę, geometrię oraz ich zastosowania w zakresie niezbędnym do rozwiązywania problemów fizycznych w technice, medycynie oraz innych naukach korzystających z metod fizyki
Efekt FT1_W02
posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z fizyki w zakresie mechaniki, elektrodynamiki, termodynamiki, fizyki statystycznej, mechaniki kwantowej i fizyki materiałowej
Efekt FT1_W03
posiada podstawową wiedzę z zakresu optyki, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego oraz innych wybranych działów fizyki
Efekt FT1_W04
ma wiedzę pozwalającą rozumieć związki pomiędzy koncepcjami, zasadami i teoriami fizyki, nauk technicznych i medycznych
Efekt FT1_W05
posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych lub medycznych, niezbędną dla zrozumienia roli i zastosowań fizyki technicznej w problemach inżynierskich w ramach swojej specjalności
Efekt FT1_W06
posiada podstawową wiedzę na temat zastosowania metod fizycznych w technice, medycynie oraz innych naukach w ramach swojej specjalności
Efekt FT1_W07
ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozwiązywania problemów fizycznych w technice, medycynie oraz innych naukach korzystających z metod fizyki
Efekt FT1_W08
posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii, niezbędną do rozwiązywania problemów fizyko-chemicznych w technice, medycynie oraz innych naukach korzystających z metod fizyki i chemii
Efekt FT1_W09
ma uporządkowaną wiedzę z probabilistyki oraz statystyki matematycznej niezbędną do opisu statystycznych procesów fizycznych, technicznych lub społecznych oraz analizy danych doświadczalnych
Efekt FT1_W10
posiada podstawową wiedzę w zakresie elektroniki, w tym: teorii obwodów elektrycznych oraz budowy i działania układów analogowych i cyfrowych
Efekt FT1_W11
posiada podstawową wiedzę w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej współpracującej z komputerami, w tym dotyczącą budowy aparatury oraz jej oprogramowania
Efekt FT1_W12
ma szczegółową wiedzę na temat przeprowadzania i opracowania pomiarów fizycznych z zakresu posiadanej wiedzy fizycznej, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów jej wyznaczania i zastosowania w zadaniach inżynierskich
Efekt FT1_W13
posiada wiedzę w zakresie informatyki, w tym: systemów operacyjnych, podstawowych aplikacji, metodyki i technik programowania oraz wybranych języków programowania
Efekt FT1_W14
ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych, w tym: tworzenia stron, komunikowania się i korzystania z zasobów internetowych
Efekt FT1_W15
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych swojej specjalności
Efekt FT1_W16
ma podstawową wiedzę niezbędna do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt FT1_W17
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt FT1_W18
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt FT1_W19
ma podstawową wiedzę o cyklach życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Efekt FT1_W20
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki technicznej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt FT1_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, zasobów internetowych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt FT1_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach
Efekt FT1_U03
potrafi zastosować poznane narzędzia matematyczne do opisu, modelowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu fizyki i techniki, w szczególności: - umie korzystać z rachunku różniczkowego w celu rozwiązywania zadań optymalizacyjnych i aproksymacyjnych- umie rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych opisujących zjawiska fizyczne- umie korzystać z rachunku macierzowego, rozwiązywać układy równań liniowych - umie stosować opis analityczny krzywych i powierzchni w przestrzeni
Efekt FT1_U04
umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach technicznych, potrafi wyciągać wnioski, analizować i przewidywać skutki podejmowanych działań - zwłaszcza w zakresie reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej
Efekt FT1_U05
posiada umiejętność zastosowania poznanych metod i zasad fizyki do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i zadań inżynierskich
Efekt FT1_U06
posiada umiejętność łączenia i doboru poznanych metod i zasad, należących do różnych działów fizyki, w celu rozwiązania typowych zadań z zakresu mechaniki, elektrodynamiki, termodynamiki, fizyki statystycznej, mechaniki kwantowej, fizyki materiałowej oraz innych wybranych działów fizyki zgodnych ze studiowaną specjalnością
Efekt FT1_U07
potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić – w zakresie wynikającym z reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej – istniejące rozwiązania techniczne; urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi
Efekt FT1_U08
posiada umiejętność dyskusji poprawności rozwiązania typowych zadań inżynierskich z zakresu posiadanej wiedzy fizycznej, zakresu ich stosowalności, przybliżeń i przypadków granicznych
Efekt FT1_U09
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznym dla studiowanej specjalności
Efekt FT1_U10
posiada umiejętność obsługi wybranej aparatury przemysłowej, laboratoryjnej i naukowej, zgodnie ze studiowaną specjalnością
Efekt FT1_U11
potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do obróbki danych doświadczalnych, w szczególności umie wyznaczać prawdopodobieństwa typowych zdarzeń zarówno dla rozkładów dyskretnych jak i ciągłych
Efekt FT1_U12
posiada umiejętność samodzielnego i zespołowego przeprowadzenia podstawowych pomiarów z zakresu posiadanej wiedzy fizycznej, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją oraz umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego pomiaru
Efekt FT1_U13
posiada umiejętność zaprojektowania i zbudowania podstawowego układu pomiarowego, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją, z wykorzystaniem standardowych urządzeń pomiarowych w tym elektronicznych
Efekt FT1_U14
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz właściwe oprogramowanie do opracowania wyników pomiarów, umie dokonać oceny wiarygodności tych wyników, zanalizować ich niepewność oraz zinterpretować w kontekście wiedzy fizycznej
Efekt FT1_U15
potrafi posłużyć się nabytą wiedzą z zakresu chemii, umie przeprowadzać wybrane pomiary chemiczne
Efekt FT1_U16
potrafi zaprojektować i zbudować urządzenia i przyrządy wirtualne
Efekt FT1_U17
potrafi zastosować grafikę inżynierską do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich z zakresu posiadanej wiedzy fizycznej
Efekt FT1_U18
potrafi zaprojektować i zbudować, z wykorzystaniem standardowych urządzeń, podstawowe układy do przesyłania sygnałów, odporne na zakłócenia zewnętrzne
Efekt FT1_U19
potrafi tworzyć strony internetowe i komunikować się za pomocą sieci komputerowych
Efekt FT1_U20
potrafi posłużyć się właściwie dobranym środowiskiem programistycznym i językiem programowania oraz wykorzystać odpowiednie narzędzia informatyczne i techniki komputerowe do wykonywanego zadania
Efekt FT1_U21
wykorzystując standardowe metody obliczeniowe oraz metody numeryczne potrafi modelować zagadnienia z zakresu swojej specjalności
Efekt FT1_U22
potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej specjalności, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej specjalności
Efekt FT1_U23
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną, dotycząca szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanej specjalności
Efekt FT1_U24
w znanym sobie języku obcym rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach z zakresu swojej specjalności, umie prowadzić dyskusje na tematy z tego zakresu, umie określać i uzasadniać swoje stanowisko w oparciu o rozważane cechy poszczególnych jego elementów
Efekt FT1_U25
ma umiejętność samokształcenia się, zna możliwości dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Efekt FT1_U26
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym, zgodnie ze studiowaną specjalnością oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt FT1_U27
potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne
Efekt FT1_U28
potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt FT1_K01
rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie w celu podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych
Efekt FT1_K02
ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-fizyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt FT1_K03
potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role
Efekt FT1_K04
potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt FT1_K05
rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Efekt FT1_K06
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt FT1_K07
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć fizyki i innych aspektów działalności inżyniera fizyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Efekt FT1_K08
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur