Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Zarządzania Wydział Zarządzania 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Inżynieria Zarządzania dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Algorytmiczna teoria gier 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii grafów 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Źródła i metody oceny finansowania przedsięwzięć 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=9
Inżynieria Produkcjikierunkowe Fizyka w ekonomii i naukach społecznych 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Pracownia modelowania zarządzania produkcją 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Teoria podejmowania decyzji - gra kierownicza 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Współczesne koncepcje zarządzania produkcją 3 10 10 10 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie logistyką w produkcji 2 0 18 0 0 0 18 sylabus
   Zarządzanie wiedzą produkcyjną 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=12
Zarządzaniekierunkowe Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Laboratorium zarządzania projektami 2 0 8 8 0 0 16 sylabus
   Podstawy e-biznesu 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie zmianami 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Podstawy kryptografii 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Modele biznesowe gospodarki cyfrowej 2 0 10 0 12 0 22 sylabus
   Technologie w gospodarce cyfrowej 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
Innowacje i TechnologieSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Innowacje w gospodarce globalnej 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie porfelem innowacji 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Narodowe systemy innowacji 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=5
Inżynieria Produkcjikierunkowe Niezawodność, eksploatacja i utrzymanie ruchu 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Warsztaty projektowe - Optymalizacja procesów produkcji 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
∑=4
Zarządzaniekierunkowe Laboratorium analiz biznesowych 2 0 10 10 0 0 20 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt zmian procesów zarządzania 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Zarządzanie relacjami z interesariuszami 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=10
Zarządzanie rozwojemSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Fuzje i przejęcia - aspekty prawne i podatkowe 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Strategie rozwoju 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=4
Zarządzanie ryzykiemSpecjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania Analiza i ocena ryzyka 3 8 10 8 0 0 26 sylabus
   Organizacja prac zespołu analizy ryzyka 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Planowanie i monitorowanie przejawów ryzyka 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy teorii zarządzania ryzykiem 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie kryzysowe w organizacji 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Publiczne zarządzanie kryzysowe 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
BezpieczeństwoSpecjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo w ujęciu zasobowym 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Cyberbezpieczeństwo 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Prawne aspekty zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Technologiczne wspieranie bezpieczeństwa 1 0 0 10 0 0 10 sylabus
∑=8
Ekonomiakierunkowe Ekonometria 3 10 18 0 0 0 28 sylabus
   Warsztaty projektowe - Plan finansowy przedsięwzięcia 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
∑=5
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Gospodarka oparta na wiedzy 2 10 12 0 0 0 22 sylabus
   Wirtualizacja działalności gospodarczej 2 8 12 0 0 0 20 sylabus
∑=4
OgólnyKierunkowe Przedmiot obieralny eng 4 0 18 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 1 0 8 0 0 0 10 sylabus
   Praca dyplomowa 1 10 0 0 0 18 0 18 sylabus
∑=7
Zarządzanie rozwojemSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Modelowanie analityczne w prognozowaniu rozwoju 2 0 0 12 0 0 12 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Gospodarka cyfrowaSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Cyberbezpieczeństwo 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Marketing cyfrowy 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=4
Innowacje i TechnologieSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Konkurencyjność przedsiębiorstw w przemyśle 4.0 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Współtworzenie innowacji z interesariuszami 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Kompetencje innowatora 1 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=4
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa 2 10 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny eng 4 0 18 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
∑=16
Zarządzanie ciągłościąSpecjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania Planowanie i zapewnianie ciągłości działania 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie planów ciągłości działania 2 0 0 0 12 0 12 sylabus
   Symulacja i testowanie planów ciągłości działania 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Technologiczne wspomaganie planów ciągłości działania 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Wdrożenie i audyt systemu zarządzania ryzykiem 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie wiedzą w zapewnianiu ciągłości działania. 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie komunikacją w zapewnianiu ciągłości działania 1 0 0 0 10 0 10 sylabus
∑=12
Zarządzanie rozwojemSpecjalność: Innowatyka i Zarządzanie rozwojem Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie zespołem wirtualnym 2 0 10 8 0 0 18 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt I2_W01
Efekt I2_W02
Efekt I2_W03
Efekt I2_W04
Efekt I2_W05
Efekt I2_W06
Efekt I2_W07
Efekt I2_W08
Efekt I2_W09
Efekt I2_W10
Efekt I2_W11
Efekt I2_W12

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt I2_U01
Efekt I2_U02
Efekt I2_U03
Efekt I2_U04
Efekt I2_U05
Efekt I2_U06
Efekt I2_U07
Efekt I2_U08
Efekt I2_U09
Efekt I2_U10
Efekt I2_U11
Efekt I2_U12
Efekt I2_U13
Efekt I2_U14
Efekt I2_U15
Efekt I2_U16
Efekt I2_U17
Efekt I2_U18
Efekt I2_U19
Efekt I2_U20
Efekt I2_U21
Efekt I2_U22
Efekt I2_U23
Efekt I2_U24

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt I2_K01
Efekt I2_K02
Efekt I2_K03
Efekt I2_K04
Efekt I2_K05
Efekt I2_K06