Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geoinformatyka Wydział Geodezji i Kartografii 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Geoinformatyka Mgr inż. Miłosz Gnat

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku "Geoinformatyka" umożliwia zdobycie studentowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii). W wyniku zaliczenia programu studiów absolwent będzie potrafił zapewnić poprawną komunikację w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, geografowie i przedstawiciele innych specjalności), będzie przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi) oraz właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej. Absolwent będzie potrafił zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów z zakresu geodezji i kartografii oraz innych nauk o Ziemi. Ukończenie studiów pozwoli na właściwy wybór i umiejętne stosowanie istniejących technologii geoinformatycznych. Absolwent będzie przygotowany do opracowywania lub optymalizacji procesów tworzenia aplikacji wykorzystujących technologie systemów informacji przestrzennej (GIS), w szczególności różnego rodzaju zaawansowanych modeli terenu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach tworzących różnorodne produkty geoinformatyczne, w szczególności systemy informacji przestrzennej, mapy cyfrowe, geoportale, oprogramowanie geodezyjne i kartograficzne, mobilne aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne oraz aplikacje pozyskujące i przetwarzające dane przestrzenne. Wiele uwagi podczas studiów poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju, tym rozwijaniu kreatywności i umiejętności myślenia projektowego (stosowane metody Design Thinking i Project Based Learning). Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy geodezji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa w geodezji 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Algorytmy i struktury danych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza matematyczna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Języki i techniki programowania cz. 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy grafiki komputerowej z elementami geometrii wykreślnej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy informatyki 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do geomatyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=25
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Myślenie projektowe - Design Thinking 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Public relations 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Reklama we współczesnym świecie 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy zarządzania 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo rodzinne i spadkowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy geodezji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=5
PodstawoweObieralne Architektura systemów informatycznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie internetowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Analiza matematyczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Bazy danych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fizyka 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Języki i techniki programowania cz. 2 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Probabilistyczne podstawy opracowania obserwacji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=21
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Bazy i modele danych przestrzennych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria obliczeniowa 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Oprogramowanie GIS 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Standardy z zakresu informacji przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia geodezji wyższej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=23
PodstawoweObowiązkowe Matematyka dyskretna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Formaty danych przestrzennych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   SIP - aplikacje tematyczne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   SIP- aplikacje geodezyjno-kartograficzne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Standardy i konwersja danych 3D 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Programowanie aplikacji geoinformacyjnych 1 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa 3D 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fotogrametrii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy odwzorowań kartograficznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy wizualizacji kartograficznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Systemy nawigacji satelitarnej 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Prawo (cywilne, administracyjne, gospodarcze) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Inteligentne miasta (smart cities) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kartografia społecznościowa - neokartografia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sieci uzbrojenia terenu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowania technologii teledetekcyjnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy gospodarki przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie aplikacji geoinformacyjnych 2 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Analizy przestrzenne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Fotogrametryczne technologie pomiarowe 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezyjne systemy pomiarowo-kontrolne 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Internetowe udostępnianie danych przestrzennych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Teledetekcja 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zinformatyzowane systemy katastralne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=7
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Uregulowania prawne z zakresu geoinformatyki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Automatyzacja procesów fotogrametrycznych i widzenie maszynowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja inżynieryjno-przemysłowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligentne systemy transportowe (ITS) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mobilne aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Modelowanie informacji o budynkach (BIM) 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Multimedia i DTP 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Nowoczesne technologie pomiarów 3D 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Programowanie mobilnych aplikacji geoinformacyjnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Sterowanie instrumentami geodezyjnymi 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy monitorowania przemieszczeń 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy paszportyzacji sieci przesyłowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Telematyka 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wolne oprogramowanie w teledetekcji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do kartografii nawigacyjnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do wyceny nieruchomości 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Współczesne technologie kartograficzne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowania GIS 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Bazy danych topograficznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fotogrametryczne technologie pomiarowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów geoinformacyjnych (projekt inżynierski) 3 30 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja II 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami informatycznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObieralne Inżynieria oprogramowania 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie telekomunikacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praktyki (12 tygodni) 15 0 0 0 0 0 450 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil praktyczny - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę liniową, geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne, rachunek prawdopodobieństwa, elementy teorii estymacji i weryfikacji hipotez, elementy teorii grafów i inne zagadnienia z zakresu matematyki dyskretnej
Efekt K_W02
Ma wiedzę w zakresie fizyki i astronomii, obejmującą doświadczalne podstawy i metodologię, ogólne zasady i prawa, budowę materii oraz oddziaływania fundamentalne a w szczególności podstawy mechaniki newtonowskiej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej, elementy ruchu falowego oraz elektrodynamiki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych związanych z ruchem obrotowym Ziemi, jej polem grawitacyjnym, atmosferą oraz zasadami ruchu sztucznych satelitów Ziemi, planet i gwiazd a także zasady propagacji fal elektromagnetycznych
Efekt K_W03
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi geoinformatycznych, a także do tworzenia i korzystania z usług sieciowych oraz publikacji danych przestrzennych w sieci Internet.
Efekt K_W04
Zna podstawowe algorytmy i struktury danych wykorzystywane w informatyce, ma dobrą wiedzę dotyczącą metod i technik programistycznych oraz rozumie podstawowe paradygmaty programowania.
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tworzenia i wykorzystywania baz danych oraz korzystania z systemów zarządzania bazami danych
Efekt K_W06
Ma podstawową wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz grafiki inżynierskiej
Efekt K_W07
Zna złożone algorytmy wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych i kartograficznych oraz struktury i formaty danych przestrzennych
Efekt K_W08
Zna sposób wykorzystania i funkcje oprogramowania stosowanego w geodezji i kartografii (w szczególności do tworzenia map cyfrowych, wspomagania obliczeń geodezyjnych, prowadzenia katastru, budowy systemów informacji przestrzennej (GIS), pomiarów terenowych, nawigacji, tworzeniazaawansowanych opracowań z zakresu grafiki komputerowej).
Efekt K_W09
Zna metody projektowania i tworzenia aplikacji geoinformacyjnych, w szczególności automatyzacji procesów przetwarzania, analizowania i geowizualizacji danych przestrzennych
Efekt K_W10
Zna metody zarządzania projektami informatycznymi, zna trendy rozwojowe w zakresie technologii geoinformacyjnych oraz bieżące osiągnięcia informatyki mogące mieć znaczenie dla rozwoju systemów geoinformacyjnych.
Efekt K_W11
Zna podstawowe zasady kartograficznego modelowania danych 2D i 3D oraz tworzenia map cyfrowych, w szczególności topograficznych, a także elementarne zasady publikacji opracowań kartograficznych w formie drukowanej i elektronicznej.
Efekt K_W12
Ma ogólną wiedzę na temat metod i systemów obrazowania lotniczego i satelitarnego oraz możliwości ich zastosowania.
Efekt K_W13
Ma podstawową wiedzę w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, w szczególności dotyczącą geometrii zdjęć pomiarowych oraz metod ich opracowania pomiarowego i interpretacyjnego.
Efekt K_W14
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad działania i budowy instrumentów geodezyjnych oraz elementarnych systemów pomiarowych; zna zagadnienia błędów instrumentalnych i pomiarowych, zna podstawowe zasady zakładania osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.
Efekt K_W15
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad działania systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz zasad wykonywania pomiarów z ich użyciem .
Efekt K_W16
Zna w zarysie teorię figury Ziemi; rozumie podstawowe pojęcia z zakresu geodezji wyższej dotyczące geometrii elipsoidy oraz geodezyjnych układów odniesienia.
Efekt K_W17
Ma podbudowaną matematycznie, elementarną wiedzę z zakresu układów współrzędnych stosowanych w opracowaniach geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych, parametrów i zastosowań odwzorowań kartograficznych oraz zasad wyznaczania zniekształceń i określania wartości redukcji odwzorowawczych.
Efekt K_W18
Zna podstawy prawne oraz podstawowe zasady zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości oraz orientuje się w metodach prowadzenia współczesnej gospodarki przestrzennej.
Efekt K_W19
Ma elementarną wiedzę z zakresu wykorzystania technologii geodezyjnych i kartograficznych w tworzeniu inteligentnych systemów branżowych, np. transportowych (ITS), systemów inteligentnych miast (Smart City), systemów paszportyzacji sieci przesyłowych.
Efekt K_W20
Zna w podstawowym zakresie uregulowania prawne oraz technologie związane z tworzeniem i użytkowaniem infrastruktury informacji przestrzennych oraz standardy z zakresu informacji przestrzennej.
Efekt K_W21
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu kierunku studiów.
Efekt K_W22
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

Profil praktyczny - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt K_U02
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
Efekt K_U03
Potrafi wykorzystywać oprogramowanie wspomagające projektowanie systemów informatycznych oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami informatycznymi.
Efekt K_U04
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.
Efekt K_U05
Posługuje się językiem obcym (na poziomie B2) w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, także czytania ze zrozumieniem instrukcji instrumentów geodezyjnych i narzędzi geoinformatycznych oraz podobnych dokumentów.
Efekt K_U06
Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Efekt K_U07
Potrafi wykorzystać poznane techniki do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, a w szczególności: - umie korzystać z rachunku macierzowego, rozwiązywać układy równań liniowych oraz umie posługiwać się opisem analitycznym krzywych stożkowych na płaszczyźnie i powierzchni stopnia 2 w przestrzeni; - umie korzystać z rachunku różniczkowego do rozwiązywania zadań aproksymacyjnych; - umie korzystać z rachunku całkowego do wyliczania pól i objętości; - umie rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych; - umie korzystać z metod statystyki matematycznej; - umie korzystać z teorii grafów i innych teorii z zakresu matematyki dyskretnej.
Efekt K_U08
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki do analizy zagadnień inżynierskich.
Efekt K_U09
Potrafi wykorzystać metody i modele matematyczne do wykonywania obliczeń geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, w tym potrafi przeprowadzić analizę i wykonać oszacowanie błędów, wyrównanie obserwacji geodezyjnych, wyznaczenie zniekształceń i określenie wartości redukcji w odwzorowaniu kartograficznym.
Efekt K_U10
Potrafi konfigurować środowisko aplikacyjne w kilku systemach operacyjnych, potrafi instalować oprogramowanie klasy GIS na różnych platformach sprzętowych, w różnych systemach operacyjnych.
Efekt K_U11
Potrafi posługiwać się powszechnie używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, w szczególności do obliczeń geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia katastru, narzędziami klasy CAD, GIS i DTP oraz oprogramowaniem biurowym.
Efekt K_U12
potrafi wykorzystywać oprogramowanie wspomagające projektowanie systemów informatycznych oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami informatycznymi
Efekt K_U13
Potrafi, stosując odpowiednie standardy i normy, zaprojektować i zrealizować program/aplikację/system rozwiązujący najważniejsze zagadnienia geodezyjne i kartograficzne, w tym wykorzystujący biblioteki graficzne oraz automatyzować czynności realizowane na platformach GIS.
Efekt K_U14
Potrafi projektować i tworzyć bazy danych przestrzennych jako element systemu geoinformacyjnego, oraz zasilać je danymi z różnych źródeł oraz je przetwarzać.
Efekt K_U15
Potrafi programować przynajmniej w dwóch środowiskach programistycznych oraz zna elementarne zasady programowania na potrzeby urządzeń mobilnych.
Efekt K_U16
Potrafi korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne, w szczególności wchodzących w skład krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych oraz tworzyć serwisy (usługi) udostępniające dane przestrzenne.
Efekt K_U17
Potrafi integrować i harmonizować bazy danych topograficznych oraz bazy danych katastralnych z bazami danych tematycznych, w szczególności glebowych, geologicznych, związanych z planowaniem przestrzennym czy zarządzaniem infrastrukturą techniczną.
Efekt K_U18
Potrafi projektować i przeprowadzać analizy przestrzenne, w szczególności w środowisku systemu informacji przestrzennej.
Efekt K_U19
Potrafi wykonać wybrane, podstawowe rodzaje kartograficznej prezentacji danych (w tym podstawowe geowizualizację 2D i 3D), w szczególności dobrać właściwą metodę prezentacji graficznej, odwzorowanie kartograficzne, dokonać kompilacji danych źródłowych oraz przeprowadzić w podstawowym zakresie proces generalizacji kartograficznej danych.
Efekt K_U20
Potrafi realizować wybrane, podstawowe zadania pomiarowe z zakresu opracowania zdjęć lotniczych instrumentach fotogrametrycznych oraz potrafi wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne, poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Efekt K_U21
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i instrumentami/urządzeniami w celu wykonania elementarnych pomiarów geodezyjnych (przede wszystkim zakładanie osnów, podział nieruchomości, wytyczanie budynku, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej).

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Efekt K_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geoinformatyka oraz geodety i kartografa, w tym jej wpływ na środowisko i konflikty społeczne, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Efekt K_K03
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt K_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt K_K06
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć geoinformatyki i innych aspektów działalności inżyniera geodety i kartografa.