Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych dr inż. Piotr Piórkowski

Cele:

Celem kierunku jest wykształcenie inżyniera gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektromechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne. Program kształcenia obejmuje wielodyscyplinarną wiedzę konieczna do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego. Podstawowy profil absolwenta można odnieść do budowy maszyn ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy koniecznej do konstrukcji urządzeń technicznych na przykładzie inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Ważnymi cechami absolwenta powinny być: umiejętność syntetycznego podejścia do konstrukcji i działania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, umiejętność współdziałania w grupie inżynierskiej złożonej z przedstawicieli innych nowoczesnych dziedzin techniki oraz zdolność inżynierskiej analizy konstrukcji. Zakres kształcenia odnosi się do syntezy złożonej konstrukcji mechanicznej, do której projektowania (wielodyscyplinarnego) konieczne jest użycie nowoczesnych technik modelowania i analiz komputerowych. Stąd absolwent może znaleźć pracę w szeroko rozumianej dziedzinie budowy i eksploatacji złożonych układów technicznych wymagających użycia nowoczesnych materiałów, nowoczesnego sterowania procesami fizyko-chemicznymi i energetycznymi w środowisku ekologicznej infrastruktury wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej. Absolwenta powinny charakteryzować następujące umiejętności nabyte w trakcie procesu edukacyjnego: - pogłębiona wiedza podstawowa w zakresie chemii, fizyki i matematyki szczególnie w obszarze odpowiednim dla zagadnień występujących w napędach elektrycznych i hybrydowych ; - zdolność do świadomego wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych; - łączenie komponentów w jedną strukturę napędową poprawnie realizującą zadany cykl jazdy; - zdolność do prowadzenia doboru komponentów przy wykorzystaniu wiedzy z wielu dziedzin techniki jak np. chemii w ogniwach elektrochemicznych, elektroniki w zakresie układów sterowania, termodynamiki w zakresie silników spalinowych i procesów w bateriach elektrochemicznych, elektrotechniki oraz mechaniki w zakresie sprzęgieł, hamulców i przekładni mechanicznych, - znajomość podstaw matematycznego modelowania prostych komponentów układów napędowych; - znajomość modeli matematycznych komponentów układu napędowego, łączenie ich w model obliczeniowy danej struktury napędowej oraz prowadzenie badań symulacyjnych celem określenia parametrów układu napędowego; - biegłe posługiwanie się oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia badań symulacyjnych oraz projektowych dla napędów elektrycznych lub hybrydowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweFakultatywne Warsztaty 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 1 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=4
OgólnePrzedmioty HES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Matematyka Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie geometryczne 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=8
OgólneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Informatyka Wprowadzenie do inżynierii programowania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Matematyka Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Jonika i fotonika 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i podstawy automatyki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wprowadzanie do systemów mikroprocesorowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=14
OgólneJęzyki obce Język obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrochemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Energoelektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria programowania 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały magnetyczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ogniwa paliwowe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Symulacja układów dynamicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki obce Język obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Akumulacja energii w pojazdach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Akumulatory 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budowa pojazdów autonomicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komputerowe systemy w mechatronice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje inteligentne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanomateriały i nanotechnologie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pojazdy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów elektrycznych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria silników cieplnych 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Napędy pojazdów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki obce Język obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Pojazdy autonomiczne
(Rozwiń)
Pojazdy autonomiczneSpecjalnościowe Nawigacja pojazdami autonomicznymi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Odzyskiwanie energii w pojazdach 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy wizyjne robotów mobilnych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Pojazdy ekologiczne
(Rozwiń)
Pojazdy ekologiczneSpecjalnościowe Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przekładnie CVT sterowane elektrycznie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane sterowanie napędami elektrycznymi i hybrydowymi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=11
Specjalność: Pojazdy niekonwencjonalne
(Rozwiń)
Pojazdy niekonwencjonalneSpecjalnościowe Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nawigacja pojazdami autonomicznymi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przekładnie CVT sterowane elektrycznie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
KierunkoweObowiązkowe Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Projektowanie napędów elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przetwarzanie i analiza obrazów 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
   Wprowadzanie do robotyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=18
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Pojazdy autonomiczne
(Rozwiń)
Pojazdy autonomiczneSpecjalnościowe Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Struktury nośne i energochłonne pojazdów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Pojazdy ekologiczne
(Rozwiń)
Pojazdy ekologiczneSpecjalnościowe Diagnostyka pojazdów elektrycznych i hybrydowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Infrastruktura eksploatacyjna pojazdów elektrycznych i hybrydowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ultralekkie nadwozia pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Pojazdy niekonwencjonalne
(Rozwiń)
Pojazdy niekonwencjonalneSpecjalnościowe Struktury nośne i energochłonne pojazdów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Ultralekkie nadwozia pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 150 0 150 sylabus
   Recykling pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=18
OgólnePrzedmioty HES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do: 1) opisu i analizy modeli kinematycznych, dynamicznych punktu materialnego, zbioru punktów materialnych, ciała sztywnego, zbioru ciał sztywnych, 2) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk w nich zachodzących, 3) opisu i analizy działania chemicznych źródeł prądu a także podstawowych zjawisk w nich zachodzących, 4) opisu i analizy działania systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii, elementów tych systemów, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących;
Efekt K_W02
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z fizyki, obejmującą mechanikę punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w systemach generowania, przekształcania i akumulacji energii, w hybrydowych układach napędowych i ich komponentach
Efekt K_W03
ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującej ruch drgający i falowy, elektrodynamikę, mechanikę relatywistyczną i kwantową, optykę falową
Efekt K_W04
ma elementarną wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, w tym w zakresie stanu naprężeń i odkształceń w elementów konstrukcji mechanicznych, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych
Efekt K_W05
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w budowie pojazdów hybrydowych, ich komponentów i w systemach generowania, przekształcania i akumulacji energii
Efekt K_W06
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad tworzenia dokumentacji technicznej elementów oraz zespołów maszyn i pojazdów
Efekt K_W07
ma szczegółową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt K_W08
ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analizy napędów wieloźródłowych, systemów wytwarzania, przekształcania i akumulacji energii, w tym za pomocą systemów komputerowych,
Efekt K_W09
ma elementarną wiedzę w zakresie cyklu życia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym zna problemy oddziaływania na środowisko naturalne pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Efekt K_W10
ma elementarną wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia inżynierskich procesów projektowych,
Efekt K_W11
ma elementarną wiedzę w zakresie procesów technologicznych stosowanych w procesie produkcji komponentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym w zakresie organizacji i prowadzenia procesów przygotowania produkcji,
Efekt K_W12
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy i projektowania napędów mechanicznych i elektrycznych pojazdów i maszyn roboczych,
Efekt K_W13
ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki,
Efekt K_W14
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sieci komunikacyjnych w pojazdach i maszynach
Efekt K_W15
ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, ma szczegółową wiedzę nt. metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych do analizy wyników eksperymentu,
Efekt K_W16
zna i rozumie procesy wytwarzania elementów systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii
Efekt K_W17
zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania prostych systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii
Efekt K_W18
zna i rozumie metodykę projektowania elementów systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów
Efekt K_W19
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz w hybrydowych i elektrycznych układach napędowych, ich komponentach i infrastrukturze
Efekt K_W20
ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia i procesów degradacji systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz hybrydowych i elektrycznych układów napędowych i ich komponentów
Efekt K_W21
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy eksploatacji systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz hybrydowych i elektrycznych układów napędowych
Efekt K_W22
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt K_W23
ma elementarna wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W24
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedze z zakresu systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz hybrydowych i elektrycznych układów napędowych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Efekt K_U03
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
Efekt K_U04
potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U05
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
Efekt K_U06
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Efekt K_U07
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz hybrydowych i elektrycznych układów napędowych
Efekt K_U08
potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
Efekt K_U09
potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i zespołów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
Efekt K_U10
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz hybrydowych i elektrycznych układów napędowych
Efekt K_U11
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii oraz hybrydowych i elektrycznych układów napędowych
Efekt K_U12
potrafi planować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych, mechanicznych i magnetycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy napędów hybrydowych i elektrycznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski
Efekt K_U13
potrafi zaprojektować proces testowania elementów i układów napędów hybrydowych i elektrycznych oraz w przypadku wykrycia błędów przeprowadzić ich diagnozę
Efekt K_U14
potrafi sformułować specyfikację prostych systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii na poziomie realizowanych funkcji,
Efekt K_U15
potrafi zaprojektować elementy elektryczne i mechaniczne oraz proste systemy wieloźródłowe, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Efekt K_U16
potrafi projektować proste układy i systemy wieloźródłowe z akumulacją energii, przeznaczone do różnych zastosowań
Efekt K_U17
potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu.
Efekt K_U18
potrafi zaprojektować prosty układ wieloźródłowy, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania
Efekt K_U19
potrafi zaplanować proces realizacji prostego układu wieloźródłowego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty
Efekt K_U20
potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany uklad lub prosty system wieloźródłowy
Efekt K_U21
potrafi sformułować algorytm, posługuje się odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania algorytmów sterujących systemem wieloźródłowym z akumulacją energii
Efekt K_U22
potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów wieloźródłowych z akumulacją energii – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Efekt K_U23
potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą
Efekt K_U24
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechaniki i elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Efekt K_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt K_K03
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Efekt K_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Efekt K_K05
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt K_K06
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie mechatroniki pojazdów i maszyn i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały