Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn i pojazdów. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Program kształcenia na kierunku MiBM Wydziału SiMR, ukierunkowany na przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, uwzględnia w szerokim zakresie zagadnienia Mechaniki płynów, Termodynamiki i Mechaniki. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania elementów konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Opiera się ona o teoretyczne podstawy analizy naprężeń, znajdując uzupełnienie w systemach do numerycznej analizy układów mechanicznych. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. System kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • pojazdy • maszyny robocze • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich • automatyzacja maszyn i systemów transportowych • silniki spalinowe • wibroakustyka • napędy hybrydowe • nadwozia pojazdów

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweFakultatywne Warsztaty 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 1 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=4
OgólneHES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Matematyka Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie geometryczne 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=8
OgólneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe - pracownia 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Matematyka Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium technologii 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie i programowanie obiektowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i teorii maszyn 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=11
OgólneJęzyki Obce Język obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Laboratorium metrologii i zamienności 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia budowy maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
OgólneJęzyki Obce Język obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweFizyka i mechanika Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Termodynamika Termodynamika 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Maszyny robocze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metoda elementów skończonych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Napędy elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Napędy mechaniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pojazdy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie technologii budowy maszyn 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Rozwiązywanie kompleksowych problemów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Silniki spalinowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=24
OgólneJęzyki Obce Język obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweTermodynamika Laboratorium termodynamiki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Laboratorium wytrzymałości materiałów 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn roboczych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja maszyn roboczych 4 30 0 225 0 0 45 sylabus
   Elementy robotyki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Maszyny budowlane 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji cienkościennych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechanika elementów laminowanych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji cienkościennych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Dźwignice 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje nośne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Maszyny budowlane 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Badania pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Budowa nadwozi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy komputerowe w konstrukcji nadwozi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Badania pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Obliczenia wytrzymałościowe MES w konstrukcji pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Niskoemisyjne silniki spalinowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie silników spalionowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Cyfrowa analiza sygnałów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy wibroakustyki maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Integracja projektowania i wytwarzania wspomagane komputerowo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Komputerowo wspomagane wytwarzanie 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
KierunkoweObowiązkowe Jakość w budowie maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Projektowanie napędów mechanicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy eksploatacji i niezawodności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=16
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn roboczych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn roboczychSpecjalnościowe Cyfrowe zasoby informatyzacji technicznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Modelowanie geometryczne konstrukcji cienkościennych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Numeryczne analizy struktur warstwowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ocena wytężenia wybranych elementów konstrukcji cienkościennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Automatyzacja Maszyn roboczych I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy napędowe maszyn roboczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Modelowanie numeryczne nadwozi pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nadwozia pojazdów małoseryjnych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Struktury energochłonne w pojazdach 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Podwozia samochodów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Podwozia samochodów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Minimalizacja drgań i hałasu maszyn 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawne uwarunkowania ochrony przez drganiami i hałasem 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Podstawy logistyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 150 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   PLM – Podejście bazodanowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=18
OgólneHES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KMiBM_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, w tym metody matematyczne i metody numeryczne pożądane w: 1) w tworzeniu i analizie modeli kinematycznych, dynamicznych punktu materialnego, zbioru punktów materialnych, ciała sztywnego, zbioru ciał sztywnych, 2) w tworzeniu i analizie modeli wytrzymałościowych, w tym uwzględnienie różnych stanów obciążenia, związków pomiędzy stanem obciążenia i odkształcenia, 3) w procesie modelowania i prowadzenia analiz konstrukcji podstawowych elementów i zespołów maszyn i ich złożeń, 4) w procesie modelowania i analizie procesów produkcyjnych i innych procesów inżynierskich.
Efekt KMiBM_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującej ruch drgający i falowy, elektrodynamikę, mechanikę relatywistyczną i kwantową, optykę falową; w zakresie chemii fizycznej obejmującej termodynamikę chemiczną, elektrochemię; w zakresie chemii organicznej obejmującej zagadnienia przerobu ropy naftowej.
Efekt KMiBM_W03
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z fizyki, obejmującą mechanikę punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamikę, mechanikę płynów, elektryczność i magnetyzm w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach napędowych oraz elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_W04
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, w tym w zakresie stanu naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcji mechanicznych, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych.
Efekt KMiBM_W05
Zna zasady i metody konstruowania podstawowych elementów i zespołów maszyn roboczych i pojazdów oraz zna narzędzia stosowane w procesie ich projektowania.
Efekt KMiBM_W06
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w budowie maszyn i ich właściwości mechanicznych, jak również zna aspekty ekonomiczne ich stosowania.
Efekt KMiBM_W07
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad tworzenia dokumentacji technicznej elementów oraz zespołów maszyn; zna techniki komputerowego wspomagania tego procesu.
Efekt KMiBM_W08
Ma elementarną wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia inżynierskich procesów projektowych.
Efekt KMiBM_W09
Ma elementarną wiedzę w zakresie procesów technologicznych stosowanych w procesie produkcji pojazdów i maszyn roboczych, w tym w zakresie organizacji i prowadzenia procesów przygotowania produkcji.
Efekt KMiBM_W10
Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy maszynowe, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne do analizy wyników eksperymentu.
Efekt KMiBM_W11
Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru tolerancji wykonania elementów konstrukcyjnych oraz pasowania elementów współpracujących.
Efekt KMiBM_W12
Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy napędów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych oraz ich stosowania w budowie pojazdów i maszyn roboczych.
Efekt KMiBM_W13
Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, także w zastosowaniu do układów napędowych pojazdów i maszyn roboczych.
Efekt KMiBM_W14
Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy maszyn i pojazdów; orientuje się w ich obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych.
Efekt KMiBM_W15
Ma elementarną wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn roboczych i pojazdów, w tym zna problemy ich oddziaływania na środowisko naturalne.
Efekt KMiBM_W16
Ma podstawową wiedzę w zakresie pomiarów wielkości dynamicznych, metod opracowywania wyników pomiarów i ich interpretacji.
Efekt KMiBM_W17
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych zagadnień dotyczących projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_W18
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych zagadnień modelowania i analizy zjawisk występujących w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_W19
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych procesów inżynierskich występujących w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_W20
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych, interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_W21
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle budowy maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_W22
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
Efekt KMiBM_W23
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt KMiBM_W24
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KMiBM_U01
Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, fizyczne i informatyczne do analizy i oceny działania układów mechanicznych wykorzystując w tym celu również symulacje komputerowe.
Efekt KMiBM_U02
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizyki i chemii dla potrzeb projektowania maszyn roboczych i pojazdów a zwłaszcza ich układów napędowych i sterowania.
Efekt KMiBM_U03
Potrafi wyznaczyć obciążenia powstające podczas użytkowania maszyn roboczych i pojazdów i przeprowadzić analizę naprężeń w elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów posługując się metodami wytrzymałości materiałów lub metodami numerycznymi.
Efekt KMiBM_U04
Potrafi dobrać odpowiednie materiały konstrukcyjne dla projektowanych elementów maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U05
Potrafi sformułować wymagania odnośnie procesu produkcyjnego w zakresie tolerancji wykonania, chropowatości powierzchni oraz obróbki cieplnej.
Efekt KMiBM_U06
Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny dla elementu lub podzespołu, w tym przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych.
Efekt KMiBM_U07
Potrafi korzystać z baz danych w celu dobrania odpowiednich elementów standardowych i podzespołów do projektowanych zespołów maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U08
Potrafi zaprojektować elementy i zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi oraz uwzględniając proces technologiczny ich wykonania.
Efekt KMiBM_U09
Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i zespołów pojazdów i maszyn roboczych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne.
Efekt KMiBM_U10
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania elementów i układów maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U11
Potrafi określić zapotrzebowanie mocy maszyn i pojazdów ich układów napędowych; potrafi dobrać komponenty dla układów napędowych i dokonać analizy ich funkcjonowania.
Efekt KMiBM_U12
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących układy napędowe oraz konstrukcje nośne maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U13
Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania wielkości fizycznych i mechanicznych, badania elementów oraz układów mechanicznych maszyn roboczych i pojazdów oraz dokonać pomiarów podstawowych parametrów charakterystycznych dla tych układów; potrafi oszacować dokładność uzyskanych wyników; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.
Efekt KMiBM_U14
Potrafi zaplanować proces projektowy i proces przygotowania produkcji dla nieskomplikowanych elementów maszyn, potrafi wstępnie oszacować koszty.
Efekt KMiBM_U15
Potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę specjalistyczną w realizowanych zadaniach projektowych, zadaniach przygotowania procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U16
Potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę specjalistyczną w procesach modelowania i analizy zjawisk występujących w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U17
Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie specjalistycznych procesów inżynierskich występujących w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U18
Potrafi wykorzystać wiedzę specjalistyczną w zakresie interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM_U19
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji , a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt KMiBM_U20
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
Efekt KMiBM_U21
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
Efekt KMiBM_U22
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.
Efekt KMiBM_U23
Posługuje się językiem angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie kierunku mibm w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
Efekt KMiBM_U24
Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. W celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Efekt KMiBM_U25
Potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KMiBM_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Efekt KMiBM_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechanika, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Efekt KMiBM_K03
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Efekt KMiBM_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt KMiBM_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt KMiBM_K06
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. Poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie budowy maszyn i pojazdów i innych aspektów działalności inżyniera –mechanika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały