Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl

Cele:

Absolwent winien charakteryzować się, wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o nie standardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Mechanika i wytrzymałość materiałów II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów II - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo II - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_03) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_09) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe II 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe II - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja II - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Chemia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka budowli II (BIS2A_09/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka budowli II - projekt (BIS2A_09_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Hydraulika stosowana (BIS2A_02/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Hydraulika stosowana - projekt (BIS2A_02_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Mechanika gruntów (BIS2A_03/01) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika gruntów - projekt (BIS2A_03_P/01) 1 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy geotechniki II (BIS2A_02/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy geotechniki II - projekt (BIS2A_02_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Procesy wymiany ciepła (BIS2A_09/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Procesy wymiany ciepła - projekt (BIS2A_09_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża (BIS2A_03/02) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt (BIS2A_03_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=23
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlaneWspólne dla specjalności (KB) Metody komputerowe w inżynierii lądowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii lądowej - projekt 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Niezawodność i trwałość konstrukcji 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Niezawodność i trwałość konstrukcji - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_02) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_08) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Złożone konstrukcje metalowe 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Złożone konstrukcje metalowe - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów (BS2A_08/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów - projekt (BS2A_08_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia II (BS2A_02/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia II - projekt (BS2A_02_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego (BS2A_08/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego - projekt (BS2A_08_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Technologia betonu II (BS2A_02/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia betonu II - projekt (BS2A_02_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=25
PodstawoweWspólne dla wydziału Matematyka II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Instalacje budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Instalacje budowlane - projekt 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Konstrukcje budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje budowlane - projekt 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w instalacjach budowlanych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody komputerowe w instalacjach budowlanych - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_17) 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja II - projekt 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową (BIS2A_17/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt (BIS2A_17_P/02) 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (BIS2A_17/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt (BIS2A_17_P/01) 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlaneWspólne dla specjalności (KB) Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Fundamentowanie specjalne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fundamentowanie specjalne - projekt 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_03) 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_09) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_13) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Złożone konstrukcje betonowe 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Złożone konstrukcje betonowe - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Dynamika budowli (BS2A_03/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika budowli - projekt (BS2A_03_P/02) 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne (BS2A_09/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne - projekt (BS2A_09_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Mechanika budowli II (BS2A_03/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika budowli II - projekt (BS2A_03_P/01) 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Nowe materiały i wyroby dla budownictwa (BS2A_13/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowe materiały i wyroby dla budownictwa - projekt (BS2A_13_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie (BS2A_13/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt (BS2A_13_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Termomodernizacja budynków (BS2A_09/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Termomodernizacja budynków - projekt (BS2A_09_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=17
HESWspólne dla wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS2A_05) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WS2A_05/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów (WS2A_05/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami (WS2A_05/03) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka II 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Konstrukcje budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje budowlane - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Praca dyplomowa 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_08) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_13) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_19) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia i konstrukcje mechaniczne - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Lokalne urządzenia do uzdatniania wody (BIS2A_08/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Lokalne urządzenia do uzdatniania wody - projekt (BIS2A_08_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Modernizacja instalacji budowlanych (BIS1A_19/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modernizacja instalacji budowlanych - projekt (BIS1A_19_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej (BIS2A_13/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIS2A_13_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej (BIS2A_13/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIS2A_13_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przydomowe oczyszczalnie ścieków (BIS2A_08/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przydomowe oczyszczalnie ścieków - projekt (BIS2A_08_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BIS1A_19/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BIS1A_19_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych (BIS2A_13/03) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych - projekt (BIS2A_13_P/03) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlaneWspólne dla specjalności (KB) Akustyka budowlana 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Praca dyplomowa 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_18) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_19) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Konstrukcje sprężone i prefabrykowane (BS2A_18/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje sprężone i prefabrykowane - projekt (BS2A_18_P/02) 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych (BS2A_18/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych - projekt (BS2A_18_P/01) 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BS2A_19/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BS2A_19_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (BS1A_19/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - projekt (BS1A_19_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt B2A_W01_01
Ma rozszerzona i pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie analizy matematycznej, w szczególności rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z budownictwem.
Efekt B2A_W01_02
Ma rozszerzona i pogłębiona wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, fizyki ciała stałego i fizyki jądrowej. Ma rozszerzona wiedzę na temat zasad przeprowadzania opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
Efekt B2A_W01_03
Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym chemii budowlanej, w zakresie właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie, bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.
Efekt B2A_W02_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, itp.
Efekt B2A_W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa oraz mechaniki konstrukcji budowlanych i procesów budowlanych, w tym posadowienia obiektów, zasad projektowania i użytkowania inwestycji budowlanych oraz metod ich realizacji.
Efekt B2A_W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, projektowania złożonych elementów konstrukcyjnych oraz realizacji inwestycji budowlanych, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
Efekt B2A_W05_01
Ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zmian organizacyjnych procesu inwestycyjnego, chemii budowlanej, nowoczesnych materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii realizacji inwestycji budowlanych, o trendach rozwoju technologii posadowień głębokich oraz technologii modyfikacji słabego podłoża gruntowego, posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach sanitarnych.
Efekt B2A_W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i identyfikowania różnic w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych
Efekt B2A_W06_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie
Efekt B2A_W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, umie modelować obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, w tym kosztorysowej.
Efekt B2A_W08_01
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa, posiada wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie.
Efekt B2A_W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
Efekt B2A_W10_01
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie korzystać z zasobów informacji patentowej, rozumie zasady transferu technologii w gospodarce, zarówno z nauki do gospodarki jak i w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami.
Efekt B2A_W11_01
Potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa, ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych, posiada podstawową wiedzę dotyczącą kalkulacji i oceny efektywności inwestycji.
Efekt B2A_W12_01
Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, wykonawstwa obiektów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt B2A_U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekt B2A_U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
Efekt B2A_U01_03
Potrafi posługiwać się językiem angielskim lub innym z zakresu języków komunikacji międzynarodowej w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych literaturowych i rozumienia głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
Efekt B2A_U02_01
Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.
Efekt B2A_U02_02
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
Efekt B2A_U02_03
Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.
Efekt B2A_U03_01
Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
Efekt B2A_U03_02
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Efekt B2A_U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu budownictwa
Efekt B2A_U05_01
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych narzędzi obliczeniowych (programów komputerowych). Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.
Efekt B2A_U05_02
Potrafi rozszerzyć posiadaną i zdobytą na studiach wiedzę do stopnia umożliwiającego zdanie egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt B2A_U06_01
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusji na tematy z zakresu budownictwa. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Efekt B2A_U07_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
Efekt B2A_U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu materiałów budowlanych i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku obliczeń wielkości i formułować wnioski prowadzące do optymalizacji przyjętych wymiarów elementów konstrukcyjnych.
Efekt B2A_U08_02
Potrafi opracować plan realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Efekt B2A_U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne. Potrafi porównywać wyniki obliczeń z różnych programów komputerowych i wyciągać na ich podstawie wnioski potrzebne do bezpiecznego projektowania konstrukcji inżynierskich.
Efekt B2A_U09_02
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia budowlanego i analizować skutki opóźnień, wzrostu cen i innych czynników ryzyka.
Efekt B2A_U10_01
Potrafi dostrzegać występujące przy formułowaniu i rozwiązywaniu inżynierskich przedsięwzięć budowlanych ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi dostosowywać sposoby zarządzania do różnych zadań inwestycyjnych. Potrafi uwzględnić i zapewnić bezpieczeństwo pracy i użytkowania na etapach budowy i eksploatacji inwestycji.
Efekt B2A_U11_01
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.
Efekt B2A_U12_01
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technologii materiałów budowlanych, nowych technik i technologii budowlanych.
Efekt B2A_U13_01
Ma przygotowanie i umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą na budowie. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania przeciwpożarowego i postępowania z substancjami chemicznymi spotykanymi w budownictwie.
Efekt B2A_U13_02
Potrafi sporządzić plan bioz - wymagany przepisami prawa dla budowy.
Efekt B2A_U14_01
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Umie ocenić szansę wdrożenia technologii budowlanych na podstawie znanych metod ich wyceny i metod oceny ekonomicznej tych technologii. Potrafi analizować koszty realizacji przedsięwzięcia. Potrafi dokonać oceny ekonomicznej przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego
Efekt B2A_U15_01
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania przedsięwzięcia budowlanego i ocenić przyjęte rozwiązania techniczne. Potrafi dokonać identyfikacji wszystkich elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiązania techniczne dla projektowanego obiektu.
Efekt B2A_U15_02
Potrafi analizować sposoby funkcjonowania systemów technicznych wykorzystywanych przy realizacji robót zmechanizowanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy.
Efekt B2A_U16_01
Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w wykonawstwie budowlanym.
Efekt B2A_U17_01
Potrafi dokonać specyfikacji działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego. Potrafi dokonać analizy schematów statycznych konstrukcji. Potrafi wyspecyfikować problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu organizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
Efekt B2A_U18_01
Potrafi ocenić przydatność w konkretnym zadaniu inżynierskim stosowanych w mechanice konstrukcji metod rozwiązywania układów sił i wyznaczania reakcji więzów. Potrafi wybrać właściwy sposób modelowania ustrojów prętowych i płytowych. Potrafi ocenić przydatność metod badawczych potrzebnych do oceny jakości materiałów i elementów budowlanych.
Efekt B2A_U19_01
Potrafi zaprojektować oraz zrealizować obiekt budowlany, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi projektowych, w czasie realizacji zadania projektowego.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt B2A_K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się z wykorzystaniem różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.
Efekt B2A_K01_02
Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt B2A_K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.
Efekt B2A_K02_02
Mając świadomość wpływu na środowisko produkcji materiałów budowlanych rozumie potrzebę "projektowania ze względu na trwałość" , co w konsekwencji prowadzi do dłuższej eksploatacji, rzadszych remontów oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń.
Efekt B2A_K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Efekt B2A_K04_01
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania projektowego lub związanego z wykonawstwem.
Efekt B2A_K05_01
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość, że w przypadku realizacji wspólnych projektów powstają różnorodne zobowiązania dotyczące własności przemysłowej i praw autorskich i że należy to brać pod uwagę w opracowywaniu umów.
Efekt B2A_K06_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Potrafi ocenić zasadność, racjonalność i efektywność ekonomiczną w działalności inwestycyjno-budowlanej.
Efekt B2A_K07_01
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Efekt B2A_K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i konieczności jego odpowiedzialnego eksploatowania z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.