Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku budownictwo jest wykształcenie umiejętności dotyczących zagadnień związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem prostych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menadżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2020/2021. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geometria wykreślna I 3 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny I 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Chemia budowlana 5 10 0 30 0 0 40 sylabus
   Fizyka I - przedmiot w wersjach do wyboru 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Geologia inżynierska 3 10 10 10 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa I 0 0 2 0 0 0 2 sylabus
   Matematyka I - Analiza matematyczna I 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Matematyka II - Algebra z geometrią 6 20 30 0 0 0 50 sylabus
 Przedmioty do wyboru Fizyka I - Kierunki rozwoju fizyki 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Fizyka I - Metody optyczne w technice 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geodezja inżynierska I 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna II 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Materiały budowlane I NST 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki 3 10 0 0 0 20 30 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny II 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II - Fizyka eksperymentalna 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Matematyka I – Analiza matematyczna II 6 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Mechanika teoretyczna 7 20 20 0 10 0 50 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 1 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne I 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezja inżynierska II 3 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Informatyka I 3 0 0 0 0 20 20 sylabus
   Materiały budowlane II NST 6 10 0 30 0 0 40 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Matematyka III – Metody numeryczne 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 7 20 20 0 20 0 60 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES - Podstawy ekonomiki, kalkulacji kosztów i cen 2 0 0 0 20 0 20 sylabus
∑=2
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 2 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne II 4 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Fizyka III - Fizyka budowli 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Informatyka II 2 0 0 0 0 20 20 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych I 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
PodstawoweObowiązkowe Wytrzymałość materiałów II 7 20 15 10 15 0 60 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 3 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Geotechnika I 4 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna I 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe I 4 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Konstrukcje drewniane I 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych II 4 0 0 0 40 0 40 sylabus
∑=18
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa II 0 0 2 0 0 0 2 sylabus
   Mechanika konstrukcji I 4 0 20 0 20 0 40 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 4 3 0 24 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Geotechnika II 5 30 0 0 20 0 50 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna II 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Konstrukcje betonowe II 5 10 0 15 15 0 40 sylabus
   Konstrukcje metalowe I 4 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Podstawy mostownictwa 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Mechanika konstrukcji II 5 0 20 0 20 0 40 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Fizyka budowli II (BZ) 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Projektowanie budynków według zasad zrównoważonego rozwoju BZ 3 15 0 0 20 0 35 sylabus
∑=6
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Drogi szynowe I (DS) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Utrzymanie dróg szynowych 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=6
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Drogi szynowe I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych I 2 7 0 13 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Koszty i efektywność inwestycji 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia kompozytów asfaltowych 2 7 0 13 0 0 20 sylabus
   Wybrane technologie robót budowlanych 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=6
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Fizyka budowli II (KBI) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje betonowe III 4 20 0 0 25 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Budownictwo podziemne 1 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie mostów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=6
HESObowiązkowe HES - Prawo budowlane 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Hydraulika i hydrologia 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Instalacje w budownictwie – Instalacje sanitarne 2 0 10 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje metalowe II 5 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Podstawy budownictwa podziemnego 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie 5 20 0 0 20 0 40 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa III 1 0 2 0 0 0 2 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Architektura i urbanistyka BZ, KBI, IPB 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Elementy architektury zrównoważonego rozwoju 2 0 0 0 25 0 25 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie energooszczędnym 3 10 0 0 0 20 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone materiały budowlane 2 10 0 4 6 0 20 sylabus
∑=13
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Architektura i urbanistyka (IK, DS, MiBP) 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Modernizacja linii kolejowych 2 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (IK, DS) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=13
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Architektura i urbanistyka (IK, DS, MiBP) 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Metody komputerowe w drogownictwie 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (IK, DS) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Architektura i urbanistyka BZ, KBI, IPB 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Metody komputerowe w organizacji 3 10 0 0 0 20 30 sylabus
   Procesy produkcyjne 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia kompozytów mineralnych 3 10 0 30 0 0 40 sylabus
   Technologia kompozytów polimerowych 2 10 5 5 0 0 20 sylabus
∑=13
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Architektura i urbanistyka BZ, KBI, IPB 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Konstrukcje metalowe III 4 20 0 0 25 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie 3 10 0 0 0 20 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Architektura i urbanistyka (IK, DS, MiBP) 3 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Metody komputerowe w mostownictwie 3 10 0 0 0 20 30 sylabus
   Mosty betonowe z technologią betonu 4 20 0 15 10 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
HESObowiązkowe HES 1 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   HES 2 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Przedmioty do wyboru Budownictwo ekstremalne 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Finanse osobiste 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Jednostka w płynnej nowoczesności 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Kierowanie zespołem projektowym 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Problemy cywilizacji Zachodu 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Język ObcyObowiązkowe Egzamin B2 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe I 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Instalacje w budownictwie - Instalacje elektryczne 1 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Przedmioty do wyboru Automatyzacja projektowania konstrukcji 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Diagnostyka obiektów budowlanych 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty FRP w konstrukcjach budowlanych 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 9:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe BZ 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe DS 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe IK 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Przedmiot do wyboru 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe IPB 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe KBI 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Przedmiot do wyboru II 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki 12 0 0 0 0 0 480 sylabus
 Przedmioty do wyboru Automatyzacja projektowania konstrukcji 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Kompozyty FRP w konstrukcjach budowlanych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem modelu BIM 3D+ 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych I 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Remonty i modernizacja budynków 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K1_W01
Ma wiedzę z matematyki i fizyki, która umożliwia opis i rozumienie podstawowych zjawisk z obszaru budownictwa
Efekt K1_W02
Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i komunikacyjnych oraz ich sporządzania, w tym z wykorzystaniem CAD/BIM. Ma wiedzę na temat komputerowej grafiki inżynierskiej.
Efekt K1_W03
Zna elementy geodezji mające zastosowanie w budownictwie, a także prace geodezyjne oraz podstawowy sprzęt geodezyjny.
Efekt K1_W04
Ma wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania i optymalizacji konstrukcji. Zna podstawy mechaniki konstrukcji prętowych, w tym w zakresie stateczności i dynamiki.
Efekt K1_W05
Zna podstawy wymiarowania, konstruowania i rehabilitacji ustrojów konstrukcyjnych i elementów konstrukcji budowlanych.
Efekt K1_W06
Zna zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Efekt K1_W07
Zna podstawy projektowania i analizy typowych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego i podziemnego.
Efekt K1_W08
Ma podstawową wiedzę na temat technologii robót, wykonawstwa i eksploatacji obiektów infrastruktury budownictwa komunikacyjnego
Efekt K1_W09
Zna podstawowe oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji oraz projektowanie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu semantyki i algorytmizacji formułowane w wybranym środowisku programowania.
Efekt K1_W10
Ma wiedzę z zakresu wybranych działów chemii, która umożliwia rozumienie podstawowych procesów związanych z wytwarzaniem, stosowaniem i użytkowaniem materiałów budowlanych
Efekt K1_W11
Ma wiedzę dotyczącą współczesnych materiałów i elementów budowlanych, obejmującą ich klasyfikację, właściwości, produkcję, stosowanie i użytkowanie, w tym oddziaływanie na środowisko i organizm ludzki.
Efekt K1_W12
Zna podstawy fizyki budowli dotyczące przepływu ciepła i wilgoci oraz akustyki w obiektach budowlanych.
Efekt K1_W13
Ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową. Ma wiedzę w zakresie metod oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych
Efekt K1_W14
Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej oraz procedur obowiązujących przy prowadzeniu inwestycji budowlanej
Efekt K1_W15
Zna podstawowe pojęcia Metody Elementów Skończonych w zakresie mechaniki konstrukcji prętowych i przepływu ciepła
Efekt K1_W16
Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko oraz metod oceny cyklu życia budowli i infrastruktury technicznej
Efekt K1_W17
Zna podstawowe procesy geologiczne, czynniki je powodujące oraz zjawiska będące skutkiem działania tych procesów. Zna podstawy dokumentowania dla celów budownictwa i kryteria oceny środowiska geologicznego jako podłoża budowlanego.
Efekt K1_W18
Ma szczegółową wiedzę w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych w szczególności na temat projektowania procesów budowlanych. Ma podstawową wiedzę na temat wybranych technologii budowlanych.
Efekt K1_W19
Ma podstawową wiedzę w zakresie zagadnień powiązanych z kierunkiem budownictwo w szczególności urbanistyki i architektury, transportu, instalacji, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, hydrauliki i hydrologii
Efekt K1_W20
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia i trwałości obiektów budowlanych i ich efektywności energetycznej
Efekt K1_W21
Ma wiedzę na temat funkcji informacji, doboru źródeł informacji, a także technicznych sposobów gromadzenia, przechowywania i dystrybucji informacji oraz elementów technologii multimedialnych.
Efekt K1_W22
Zna podstawowe normy, rozporządzenia oraz wytyczne projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych i ich elementów.
Efekt K1_W23
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt K1_W24
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień budownictwa oraz podstawową wiedzę o trendach rozwojowych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K1_U01
Umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych, ustrojów nośnych konstrukcji, elementów układów konstrukcyjnych
Efekt K1_U02
Potrafi określić i sklasyfikować oddziaływania na obiekty budowlane.
Efekt K1_U03
Ma umiejętność formułowania podstawowych zadań geodezyjnych w budownictwie. Umie posługiwać się podstawową aparaturą geodezyjną, wykonywać proste prace pomiarowe.
Efekt K1_U04
Potrafi zdefiniować modele obliczeniowe służące do komputerowej analizy konstrukcji.
Efekt K1_U05
Potrafi przeprowdzić analizę statyczną oraz analizę stateczności i drgań układów prętowych
Efekt K1_U06
Potrafi wybrać i zastosować metody (analityczne bądź numeryczne) wspomagające projektowanie obiektów budowlanych oraz planowania robót budowlanych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
Efekt K1_U07
Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje budowlane
Efekt K1_U08
Ma kompetencje do wykonania badań laboratoryjnych, terenowych i opracowania dokumentacji geotechnicznej
Efekt K1_U09
Potrafi zaprojektować konstrukcje geotechniczne i fundamenty obiektów budowlanych
Efekt K1_U10
Potrafi sporządzić bilans energetyczny budynku
Efekt K1_U11
Potrafi opisać obserwowane zjawisko, wykonać i zinterpretować wyniki prostego eksperymentu. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania w celu identyfikacji lub oceny jakości materiału budowlanego.
Efekt K1_U12
Potrafi sporządzić i interpretować rysunki konstrukcyjne, drogowe i architektoniczne w środowisku wybranych programów CAD/BIM oraz odręcznie.
Efekt K1_U13
Potrafi interpretować rysunki związane z branżami pokrewnymi, a w szczególności rysunki i mapy geodezyjne.
Efekt K1_U14
Umie sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót budowlanych. Umie sporządzić analizę kosztów i korzyści dla nieskomplikowanej inwestycji budowlanej.
Efekt K1_U15
Potrafi zaprojektować procesy budowlane w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych. Umie programować procesy częściowe produkcji prefabrykatów betonowych w zakresie technologii i organizacji z elementami optymalizacji ekonomicznej
Efekt K1_U16
Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
Efekt K1_U17
Opanował w mowie i piśmie umiejętność porozumiewania się w języku obcym uznawanym za język komunikacji miedzynarodowej. Potrafi pozyskiwać w języku obcym informacje z literatury i innych źródeł.
Efekt K1_U18
Potrafi dobrać materiał budowlany odpowiedni do danego, typowego zastosowania oraz ocenić przydatność typowych materiałów budowlanych do różnych zastosowań. Potrafi zaprojektować wybrane materiały budowlane z uwzględnieniem wymagań sformułowanych w odpowiednich normach i przepisach.
Efekt K1_U19
Umie organizować prace na budowie zgodnie z zasadami technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie.
Efekt K1_U20
Potrafi korzystać z podstawowych norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych i ich elementów.
Efekt K1_U21
Potrafi zastosować podstawowe sposoby ochrony materiałów i konstrukcji budowlanych przed korozją, ogniem i wodą.
Efekt K1_U22
Na podstawie genezy, litologii i stratygrafii skał umie dokonać wstępnej oceny warunków geologiczno – inżynierskich terenu. Potrafi ocenić wpływ wybranych procesów geologicznych na roboty inżynierskie oraz obiekty budowlane.
Efekt K1_U23
Potrafi dokonać identyfikacji podłoża i jego oceny z uwagi na warunki jakie stwarza ono dla posadowienia obiektów budowlanych
Efekt K1_U24
Ma umiejętności w zakresie technologii informatycznych w tym pracy w systemach operacyjnych. Umie dobrać właściwe narzędzia informatyki do rozwiązywania zadań. Umie formułować problemy tak, aby dało się je rozwiązać narzędziami informatyki. Umie posługiwać się wybranymi formatami grafiki komputerowej oraz dokumentacją w wersji elektronicznej.
Efekt K1_U25
Rozumie podstawowe pojęcia i potrafi sformułować podstawowe prawa mechaniki
Efekt K1_U26
Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu budownictwa z literatury, baz danych oraz innych własciwie dobranych źródeł, także w jezyku obcym. Ma umiejętność samokształcenia się. Potrafi przygotować udokumentowane opracowanie oraz prezentację ustną dotyczące zagadnień z zakresu budownictwa
Efekt K1_U27
Umie wykonać podstawowe obliczenia w zakresie zagadnień powiązanych z kierunkiem budownictwo, w szczególnosci urbanistyki i architektury, transportu, instalacji, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, hydrauliki i hydrologii.
Efekt K1_U28
Potrafi wykorzystywać poznane metody matematyczne (algebry i analizy matematycznej) do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, umie posługiwać się regułami logiki matematycznej oraz stodować metody numeryczne w obliczeniach inzynierskich

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1_K01
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem, określać priorytety służące realizacji zadań.
Efekt K1_K02
Rozumie znaczenie odpowiedzialności w działalności inżynierskiej, w tym rzetelności przedstawianych wyników swoich prac i ich interpretacji.
Efekt K1_K03
Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę. Ma świadomość wartości przedsiębiorczości w działaniach i myśleniu inżynierskim
Efekt K1_K04
Ma świadomość potrzeby dbałości o zdrowie własne i sprawność fizyczną.
Efekt K1_K05
Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu. Jest świadomy zagrożeń występujących w budownictwie
Efekt K1_K06
Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych. Jest komunikatywny w prezentacjach medialnych.
Efekt K1_K07
Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Efekt K1_K08
Rozumie znaczenie i potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
Efekt K1_K09
Jest wrażliwy na zachowanie naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego.