Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej Wydział Zarządzania 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW

Warunki przyjęć:

Informacje na stronie Wydziału Zarządzania www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydat

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
EkonomiaKierunkowe Finanse 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mikroekonomia 3 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Podstawy prawa (HES) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
InżynieriaKierunkowe Algebra 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Chemia nieorganiczna 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Encyklopedia materiałów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 1 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
OgólnyKierunkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
ZarządzanieKierunkowe Podstawy organizacji i zarządzania 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy zarządzania jakością 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
EkonomiaKierunkowe Badania operacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Makroekonomia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa (HES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
InżynieriaKierunkowe Encyklopedia technologii z uwzględnieniem aspektów środowiskowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Informatyka w projektowaniu inżynierskim 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Narzędzia informatyczne organizacji produkcji 2 0 15 15 0 0 30 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
OgólnyKierunkowe Język obcy 1 i 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
ZarządzanieKierunkowe Narzędzia zarządzania strategicznego 3 20 20 0 0 0 40 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
EkonomiaKierunkowe Bankowość i Ubezpieczenia (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Rachunek kosztów 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
Infrastruktura krytycznaKierunkowe Elektrotechnika i elektronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
InżynieriaKierunkowe Matematyka dyskretna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 3 20 0 15 0 0 35 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy projektowania inżynierskiego 3 20 0 20 0 0 40 sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne (Podejście procesowe) 9 0 110 0 0 0 110 sylabus
OgólnyKierunkowe Język obcy 3 i 4 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Infrastruktura krytycznaKierunkowe Elektroenergetyka przemysłowa 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Instalacje sanitarne 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Obwody i sygnały 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne (Zarządzanie projektami) 6 0 75 0 0 0 75 sylabus
OgólnyKierunkowe Język obcy 5 i 6 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 4 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Podejście procesoweKierunkowe Warsztaty projektowe – Model procesu identyfikujący zagrożenia operatora usługi kluczowej 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
ZarządzanieKierunkowe Organizacja i zarządzanie produkcją 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Społeczna odpowiedzialność biznesu (HES) 1 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Bezpieczeństwo infrastrukturyKierunkowe Bezpieczeństwo techniczne i osobowe 3 20 20 15 0 0 40 sylabus
Infrastruktura krytycznaKierunkowe Budownictwo ogólne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy elektroniczne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne (Kompetencje cyfrowe) 9 0 100 0 0 0 100 sylabus
Zarządzanie projektamiKierunkowe Warsztaty projektowe – projekt zmian w organizacji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
Zarządzanie ryzykiemKierunkowe Podstawy teorii zarządzania zasobowego 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Bezpieczeństwo infrastrukturyKierunkowe Zapewnianie ciągłości działania 2 0 20 0 10 0 30 sylabus
Kompetencje cyfroweKierunkowe Warsztaty projektowe – projekt systemu informatycznego 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa 1 7 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 161 0 160 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Zarządzanie ryzykiemKierunkowe Opracowanie planu zarządzania kryzysowego 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Planowanie i monitorowanie przejawów ryzyka 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy teorii zarządzania ryzykiem 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Przyczynowa, podatnościowa i skutkowa ocena ryzyka 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Warsztat projektowy – Opracowanie planu ciągłości działania 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 2 15 10 0 0 0 25 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Bezpieczeństwo infrastrukturyKierunkowe Bezpieczeństwo fizyczne 2 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Bezpieczeństwo IK i usług kluczowych 2 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Bezpieczeństwo prawne 2 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Warsztat projektowy – Opracowanie zbioru zabezpieczeń dla organizacji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
EkonomiaKierunkowe Warsztaty projektowe - Analiza i ocena ekonomiczna rekomendowanych zabezpieczeń 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne (Zarządzanie w przedsiębiorstwie) 11 0 140 0 0 0 140 sylabus
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa 2 8 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt B1_W01
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem systemów i procesów zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Efekt B1_W02
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie inżynierii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii produkcyjnych
Efekt B1_W03
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia pojęć z zakresu wspomagania ekonomii oraz rachunku ekonomicznego
Efekt B1_W04
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć i inwestycji projektowych
Efekt B1_W05
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki finansowania zabezpieczeń dla infrastruktury krytycznej
Efekt B1_W06
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie identyfikacji, budowy i reorganizacji procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów w obrębie infrastruktury krytycznej
Efekt B1_W07
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań działalności i funkcjonowania podmiotów infrastruktury krytycznej
Efekt B1_W08
zasady identyfikacji zagrożeń oraz analizy i zarządzania ryzykiem w zakresie obowiązujących teorii, podejść i metod
Efekt B1_W09
w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie zastosowań narzędzi informatycznych w zarządzaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w środowisku sieciowym
Efekt B1_W10
charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w ogólnym systemie nauk oraz ich relacje do nauk technicznych i kompetencji inżynierskich
Efekt B1_W11
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia systemów zarządzania oraz szczegółowo procesy związane z cyklem produkcyjnym
Efekt B1_W12
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem
Efekt B1_W13
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Efekt B1_W14
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt B1_U01
identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz zarządzania projektami
Efekt B1_U02
identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii produkcyjnych
Efekt B1_U03
identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu finansów, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
Efekt B1_U04
identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Efekt B1_U05
wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych, szczególnie w obszarach dotyczących zarządzania ryzykiem
Efekt B1_U06
analizować i prognozować procesy oraz zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu, w tym również narzędzi IT
Efekt B1_U07
analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi wykorzystywanych w inżynierii produkcji, w tym również narzędzi IT
Efekt B1_U08
analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi wykorzystywanych w ekonomii, w tym również narzędzi IT
Efekt B1_U09
analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi wykorzystywanych w finansach, w tym również narzędzi IT
Efekt B1_U10
wykonać analizę interesariuszy, zaprojektować wymagania i powołać zespół oceny ryzyka, odwzorować zależności zagrożeń, formułować problemy decyzyjne, wykonać niezbędną dokumentację oceny ryzyka, plany zarządzania kryzysowego, raporty dotyczące zagrożeń oraz dobrać narzędzie informatyczne wspomagające proces zarządzania ryzykiem
Efekt B1_U11
prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania zadań z zakresu nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem różnych systemów infrastruktury krytycznej
Efekt B1_U12
planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt B1_U13
przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań oraz ich rozwiązywaniu dobierać i wykorzystywać właściwe metody i narzędzia wspomagające oraz dokonywać oceny opłacalności ekonomicznej wdrożenia tych rozwiązań
Efekt B1_U14
dokonywać krytycznej analizy stanu obecnego oraz jego niewystarczalności w stosunku do stanu oczekiwanego
Efekt B1_U15
projektować nowe rozwiązania, jak również doskonalić istniejące, zgodnie z przyjętymi założeniami ich realizacji i wdrożenia
Efekt B1_U16
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i zarządzania
Efekt B1_U17
brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich
Efekt B1_U18
posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt B1_U19
planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
Efekt B1_U20
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
Efekt B1_U21
prezentować wyniki swojej pracy
Efekt B1_U22
wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiazywania zadań i problemów
Efekt B1_U23
dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań
Efekt B1_U24
dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania
Efekt B1_U25
zaprojektować oraz wykonać typowy dla kierunku studiów oraz realizowanego projektu proces lub/i system informatyczny, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt B1_K01
krytycznej oceny posiadanej wiedzy
Efekt B1_K02
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Efekt B1_K03
wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego
Efekt B1_K04
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Efekt B1_K05
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu