Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Projektowanie Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechanika i Projektowanie Maszyn dr hab. inż. Marcin Żugaj

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 27 sylabus
   Analiza 1 7 30 45 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka inżynierska 4 15 30 0 0 0 30 sylabus
   Grafika Inżynierska 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   HES1_1 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Informatyka I 4 15 0 0 0 0 27 sylabus
   Materiały I 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Analiza II 8 45 45 0 0 0 54 sylabus
   Elektrotechnika 4 15 15 15 0 0 27 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Mechanika II 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Termodynamika I 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Elektronika I 4 15 15 15 0 0 18 sylabus
   Mechanika płynów I 5 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Termodynamika II 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD2 2 0 30 0 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe HES1_2 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Informatyka III 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Mechanika płynów II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Metoda elementów skończonych 4 30 0 15 0 0 27 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Techniki wytwarzania II 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD3 3 0 30 0 0 0 18 sylabus
   Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Ekonomia 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Niezawodność i bezpieczeństwo 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn III 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn IV 2 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn V 2 0 0 0 0 0 9 sylabus
   Sterowanie w technice 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Technologia 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Technologie energetyczne 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria Maszyn Cieplnych 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Wymiana ciepła 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Aerodynamika I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Biomechanika 3 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Czujniki i układy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Fizyka 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Gospodarka Energetyczna 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn VI 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Praca przejściowa 6 0 0 0 105 0 54 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 4 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Źródła i przetwarzanie energii 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Energetyka Cieplna
(Rozwiń)
Energetyka CieplnaSpecjalnościowe Eksploatacja i sterowanie urządzeń energetycznych 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Kotły i wymienniki ciepła 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Pompy i Układy Pompowe 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Turbiny cieplne 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Metody Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Obliczeniowa mechanika płynów 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Podstawy analizy niezawodności 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Turbiny cieplne 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE II 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Lotnictwo
(Rozwiń)
LotnictwoSpecjalnościowe Mechanika lotu 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Projektowanie statków powietrznych 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Silniki lotnicze 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Wyposażenie pokładowe 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Napędy robotów 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy robotyki 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika Mikroprocesorowa 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Teoria sygnałów i systemów 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Filozofia 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 20 0 0 0 180 0 108 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt M1_W01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie matematyki, podstaw fizyki, chemii i informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z Mechaniką i Budową Maszyn
Efekt M1_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych dyscyplin technicznych i nietechnicznych powiązanych z kierunkiem MiBM, obejmującą m.in. zagadnienia: nauki o materiałach; inżynierii wytwarzania; elektrotechniki i elektroniki; sterowania i regulacji; informatyki, programowania i metod numerycznych; organizacji i zarządzania
Efekt M1_W03
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej, układu punktów materialnych oraz mechaniki ciała stałego oraz wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Zna metody analiz i wspomagające je narzędzia komputerowe w tym zakresie wiedzy
Efekt M1_W04
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki cieczy i gazów oraz termodynamiki, dotyczącą typowych zjawisk technicznych występujących w budowie i eksploatacji maszyn, lotnictwie i energetyce
Efekt M1_W05
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą metod modelowania w inżynierii mechanicznej, w tym zasady i procedurę tworzenia modeli stanów i procesów, charakterystycznych dla urządzeń mechanicznych, umożliwiających prowadzenie obliczeń inżynierskich oraz badań analitycznych i eksperymentalnych
Efekt M1_W06
Ma szczegółową wiedzę o ogólnych i szczegółowych zasadach projektowania urządzeń mechanicznych oraz o zasadach i procedurach prowadzenia obliczeń inżynierskich, wspomagających proces projektowania
Efekt M1_W07
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod pomiarowych wielkości mechanicznych i cieplno-przepływowych z uwzględnieniem analizy dokładności pomiarów
Efekt M1_W08
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji oraz nowoczesnych komputerowych systemów CAD/CAM/CAE wspomagających projektowanie maszyn i urządzeń mechanicznych
Efekt M1_W09
Ma wiedzę ogólną o strukturze typowych urządzeń i systemów technicznych oraz ich zespołach, w tym o układach przenoszenia napędu. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów, zwłaszcza o fazach ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji
Efekt M1_W10
Ma podstawową wiedzę o niezawodności urządzeń mechanicznych i bezpieczeństwie związanym z ich eksploatacją oraz o metodach uwzględniania tych problemów w projektowaniu obiektów
Efekt M1_W11
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej, w tym wiedzę z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, norm i przepisów
Efekt M1_W12
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Efekt M1_W13
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt M1_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (Internetu) , także w języku angielskim. Potrafi je integrować, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Efekt M1_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Efekt M1_U03
Potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim sprawozdanie z wykonanej pracy badawczej lub opracowanie innego typu dotyczące problematyki Mechaniki i Budowy Maszyn
Efekt M1_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii mechanicznej oraz prowadzić dyskusję dotyczącą tej prezentacji
Efekt M1_U05
Ma umiejętność samokształcenia się
Efekt M1_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie inżynierii mechanicznej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt M1_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżyniera mechanika
Efekt M1_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty wspomagające proces projektowania urządzeń technicznych, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorzystywać do tego metody statystyki matematycznej. Potrafi na podstawie wyników badań projektować ulepszenia urządzeń i systemów.
Efekt M1_U09
Potrafi dostrzegać problemy inżynierskie w zakresie inżynierii mechanicznej oraz formułować zadania wynikające z nich i koncepcje rozwiązań tych zadań. Potrafi tworzyć modele wykorzystywane w badaniach analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych
Efekt M1_U10
Ma zdolność dostrzegania ograniczeń fizycznych, prawnych, normalizacyjnych, ekonomicznych, a zwłaszcza wynikających z niepełnej wiedzy człowieka i z jego możliwości intelektualnych, konieczną w formułowaniu zadań inżynierskich
Efekt M1_U11
Ma zdolność widzenia określonej całości, której częścią jest rozwiązywany problem, i przy formułowaniu zadań inżynierskich potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów technicznych i nietechnicznych (w tym – ekonomii, organizacji i zarządzania oraz psychologii i socjologii)
Efekt M1_U12
Potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne lub system, uwzględniając ograniczenia techniczne i nietechniczne. W procesie projektowania potrafi wykorzystywać także wiedzę niezwiązaną bezpośrednio z szeroko rozumianą mechaniką, w szczególności dotyczącą: zjawisk elektrycznych (w tym przy doborze urządzeń elektrycznych i elektronicznych do układów mechanicznych); automatyki i robotyki, w tym zastosowań układów sterowania i regulacji w układach mechanicznych; systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych; metod numerycznych, wspomagających badania i obliczenia w zakresie inżynierii mechanicznej
Efekt M1_U13
Potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne z wykorzystaniem metod CAD/CAM/CAE
Efekt M1_U14
Potrafi tworzyć (lub przystosowywać typowe) modele stanów i zjawisk charakterystycznych dla inżynierii mechanicznej, niezbędne do prowadzenia obliczeń inżynierskich oraz badań analitycznych i eksperymentalnych, w tym modele: eksploatacji obiektu; przebiegu obciążeń i naprężeń; wymiany ciepła i masy oraz procesu spalania; właściwości materiałów i elementów oraz wpływu na nie technik wytwarzania
Efekt M1_U15
Potrafi przeprowadzić niezbędne obliczenia inżynierskie oparte na utworzonych przez siebie lub właściwie dobranych modelach
Efekt M1_U16
W procesie projektowania potrafi dobrać właściwe techniki wytwarzania elementów urządzeń mechanicznych niezbędne do nadania im cech, umożliwiających poprawne funkcjonowanie projektowanego urządzenia
Efekt M1_U17
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym w aspekcie niezawodności, a zwłaszcza bezpieczeństwa. Potrafi przeprowadzić analizę niezawodności projektowanego przez siebie urządzenia lub systemu (lub już eksploatowanego) oraz analizę bezpieczeństwa związanego z jego funkcjonowaniem, a wyniki analiz wykorzystać do wprowadzania ulepszeń ze względu na niezawodność i bezpieczeństwo
Efekt M1_U18
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt M1_U19
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie inżynierii mechanicznej
Efekt M1_U20
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne: urządzenia, systemu i procesu. Potrafi zaproponować sposoby ulepszeń
Efekt M1_U21
Potrafi praktycznie wykorzystać metody matematyczne, metody numeryczne oraz komputerowe metody symulacyjne do modelowania prostych zagadnień technicznych typowych dla Mechaniki i Budowy Maszyn

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt M1_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt M1_K02
Ma świadomość ważności roli i odpowiedzialności społecznej inżyniera. Dostrzega wpływ działalności inżynierskiej na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne
Efekt M1_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt M1_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, w tym najskuteczniejsze sposoby rozwiązania określonego problemu inżynierskiego
Efekt M1_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym problemy etyczne
Efekt M1_K06
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wynikającą z odpowiedzialności społecznej inżyniera. Potrafi uzupełniać własną wiedzę i umiejętności, niezbędne do twórczej pracy w zawodzie inżyniera. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
Efekt M1_K07
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały