Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka i Systemy Informacyjne Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka i Systemy Informacyjne Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Cele:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w języku polskim i angielskim jest umożliwieniu studentom zdobycia przygotowania z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, umożliwiającego uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwenta cechuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność praktycznych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach. Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi, programować w różnych językach, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Jest przygotowany do pracy w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją. Może administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza Matematyczna 1 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Architektura komputerów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elementy logiki i teorii mnogości 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy systemu UNIX 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Programowanie 1 - strukturalne 6 30 30 15 0 0 75 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 2 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza matematyczna 2 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka Dyskretna 1 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody Numeryczne 1 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Podstawy teorii informacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie 2 - obiektowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algorytmy i struktury danych 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka dyskretna 2 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne 2 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Modelowanie matematyczne 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Programowanie 3 - zaawansowane 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy operacyjne 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Transmisja danych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algorytmy i struktury danych 2 4 15 15 30 0 0 60 sylabus
   Bazy danych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie w środowisku graficznym 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie obiektowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki matematycznej 5 45 15 15 0 0 75 sylabus
   Systemy operacyjne 2 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Techniki prezentacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki studenckie (po sem.4 lub sem.6) 4 0 0 0 0 0 120 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 1 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa 1 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Programowanie aplikacji wielowarstwowych (blok obieralny 1) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Teoria automatów i języków formalnych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 2 5 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Metody translacji 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Systemy wbudowane (blok obieralny 2) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do sztucznej inteligencji 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Praktyki studenckie (po sem.4 lub sem.6) 4 0 0 0 0 0 120 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projekt zespołowy 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Teoria algorytmów i obliczeń 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną; algebrę; matematykę dyskretną; logikę i teorię mnogości; metody probabilistyczne; statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką
Efekt K_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elektromagnetyzm; lasery; fizykę półprzewodników; mechanikę i fizyczne podstawy budowy komputerów kwantowych
Efekt K_W03
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki I telekomunikacji; potrzebną do zrozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów; a także sieci bezprzewodowych
Efekt K_W04
Ma uporządkowaną; podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną; podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie architektury systemów komputerowych; systemów operacyjnych; technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych
Efekt K_W06
Ma uporządkowaną; podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania; grafiki i baz danych
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną; podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie komunikacji człowiek-komputer; sztucznej inteligencji; inżynierii oprogramowania
Efekt K_W08
Ma szczegółową wiedzę nt. algorytmiki; projektowania i programowania obiektowego; baz danych i sztucznej inteligencji
Efekt K_W09
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych
Efekt K_W10
Zna podstawowe metody; techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów oraz implementacji języków programowania
Efekt K_W11
Zna podstawowe metody; techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych; sieci komputerowych i technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych
Efekt K_W12
Zna podstawowe metody; techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer; sztucznej inteligencji oraz inżynierii oprogramowania
Efekt K_W13
Zna podstawowe metody; techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów operacyjnych; grafiki; i baz danych
Efekt K_W14
Ma podstawową wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki; zna zasady netykiety; rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną; rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo
Efekt K_W15
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji informatycznych i projektów informatycznych; takie jak zwrot z inwestycji; koszty stałe i koszty zmienne; ryzyko finansowe; przychód a zysk; zysk a przepływy pieniężne
Efekt K_W16
Ma podstawową wiedzę nt. patentów; ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych
Efekt K_W17
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością; w tym podstawową wiedzę nt. standardów (np. ISO 9000-3; CMMi; itp.)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów; tworzenia modeli; zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
Efekt K_U02
Wykorzystuje wiedzę matematyczną do optymalizacji rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programowych; potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych metody analityczne i eksperymentalne
Efekt K_U03
Potrafi wykorzystać wiedzę z teorii grafów do tworzenia; analizowania i stosowania modeli matematycznych służących do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin
Efekt K_U04
Potrafi zidentyfikować dyskretne struktury matematyczne w problemach i wykorzystać teoretyczną wiedzę dotyczącą tych struktur do analizy i rozwiązania tych problemów
Efekt K_U05
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury; baz danych oraz innych źródeł; integrować je; dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Efekt K_U06
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Efekt K_U07
Posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na porozumienie się; przeczytanie ze zrozumieniem tekstów i opisów programowych oraz przedstawienie prezentacji problemu z zakresu studiowanego kierunku studiów
Efekt K_U08
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt K_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych proste metody analityczne i eksperymentalne; w tym proste eksperymenty obliczeniowe
Efekt K_U10
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne; ekonomiczne i prawne
Efekt K_U11
Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi
Efekt K_U12
Potrafi efektywnie przetwarzać pliki tekstowe (języki Perl; AWK; Lex itp.)
Efekt K_U13
Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)
Efekt K_U14
Potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów i problemów
Efekt K_U15
Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi na poziomie API
Efekt K_U16
Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej
Efekt K_U17
Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane przed nieuprawnionym odczytem
Efekt K_U18
Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych
Efekt K_U19
Potrafi zaprojektować dobry interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych
Efekt K_U20
Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych; wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych
Efekt K_U21
Ma umiejętność systematycznego przeprowadzania testów funkcjonalnych oraz jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania
Efekt K_U22
Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami
Efekt K_U23
Ma umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer; sztucznej inteligencji; formułowania algorytmów i projektowania prostych systemów informatycznych
Efekt K_U24
Ma umiejętność budowy prostych systemów wbudowanych
Efekt K_U25
Zna i potrafi wykorzystać zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym
Efekt K_U26
Potrafi poprawnie użyć przynajmniej jedną metodę szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania
Efekt K_U27
Potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne; przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych
Efekt K_U28
Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu; oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji
Efekt K_U29
Potrafi ocenić; na podstawowym poziomie; przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych
Efekt K_U30
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny; używając właściwych metod; technik i narzędzi

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie; że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe
Efekt K_K02
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia II i III stopnia; studia podyplomowe; kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie; firmy i organizacje zawodowe)
Efekt K_K03
Zna przykłady i rozumie przyczyny wadliwie działających systemów informatycznych; które doprowadziły do poważnych strat finansowych; społecznych lub też do poważnej utraty zdrowia; a nawet życia
Efekt K_K04
Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki; w tym uczciwości
Efekt K_K05
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Efekt K_K06
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym; naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym; wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami
Efekt K_K07
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiały