Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na  podstawie wyników egzaminu maturalnego

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działaności gospodarczej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Maszynoznawstwo chemiczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszynoznawstwo chemiczne - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia ogólna i nieorganiczna 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Obliczenia chemiczne 3 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna w technologii chemicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia informacyjna w technologii chemicznej - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=21
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 75 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 60 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Aparatura przemysłu chemicznego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka i pomiary wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Energia w gospodarce narodowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy: Circular economy (CE) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy: Climate changes 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy: Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=6
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia analityczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium chemii nieorganicznej 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Technologia informacyjna w technologii chemicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia informacyjna w technologii chemicznej - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
∑=24
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Examination General English at Intermediate Level 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Aparatura przemysłu chemicznego - projekt 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Inżynieria chemiczna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium automatyki i pomiarów wielkości fizycznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Wizualizacja danych technicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wizualizacja danych technicznych - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=13
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia fizyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium chemii analitycznej 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Matematyka w technologii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka w technologii chemicznej - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=13
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyWspólne dla wydziału Język angielski; Examination General English at Intermediate Level 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Analiza instrumentalna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie operacji jednostkowych 5 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Rozdzielanie mieszanin 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia chemiczna 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=13
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia organiczna 8 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Laboratorium chemii fizycznej 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyWspólne dla wydziału Język angielski; Examination General English at Intermediate Level 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Chemia związków heteroorganicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia związków heteroorganicznych - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Laboratorium analizy instrumentalnej 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Obliczenia w technologii chemicznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technologii przerobu ropy naftowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia chemiczna 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia chemiczna organiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika techniczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweWspólne dla kierunku Preparatyka organiczna 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia produktów naftowych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia produktów naftowychWspólne dla specjalności Biopaliwa i biokomponenty 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia i fizykochemia produktów naftowych 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium biopaliw i biokomponentów 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Technologia procesów petrochemicznych 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia procesów rafineryjnych 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia procesów rafineryjnych - projekt 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=19
Specjalność: specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznychWspólne dla specjalności Chemia polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technologii tworzyw sztucznych 7 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 4 15 0 0 30 0 30 sylabus
   Przetwórstwo tworzyw sztucznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia tworzyw sztucznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=19
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia chemiczna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technologii organicznej 5 0 0 60 0 0 6 sylabus
   Podstawy projektowania w technologiii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania w technologiii chemicznej - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=10
PodstawoweWspólne dla kierunku Obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie produktami chemicznymi 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia produktów naftowych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia produktów naftowychWspólne dla specjalności Laboratorium chemii i fizykochemii produktów naftowych 5 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium technologii procesów rafineryjnych 5 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=27
Specjalność: specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznychWspólne dla specjalności Laboratorium chemii polimerów 5 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych 5 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=27
KierunkoweWspólne dla kierunku Bezpieczeństwo techniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Redagowanie i archiwizowanie prac dyplomowych 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt C1A_W01
Ma wiedzę z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt C1A_W02
Ma wiedzę z zakresu probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt C1A_W03
Ma wiedzę z zakresu fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt C1A_W04
Ma wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej, analitycznej i organicznej.
Efekt C1A_W05
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu działania aparatury pomiarowej i układów kontrolno-pomiarowych.
Efekt C1A_W06
Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych.
Efekt C1A_W07
Ma wiedzę ogólną z zakresu charakterystyki surowców stosowanych w technologii chemicznej.
Efekt C1A_W08
Ma ogólną wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury chemicznej, pomiarów technologicznych, elementów automatyki przemysłowej i sterowania procesami technologicznymi.
Efekt C1A_W09
Ma wiedzę ogólną z zakresu operacji jednostkowych w technologii chemicznej; doboru tworzyw konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury procesowej.
Efekt C1A_W10
Ma wiedzę ogólną z zakresu stosowania termodynamiki do określania możliwości przebiegu reakcji na podstawie parametrów termodynamicznych; stosowania termodynamiki technicznej do modelowania procesów technologicznych.
Efekt C1A_W11
Ma szczegółową wiedzę z zakresu syntezy organicznej, technologii otrzymywania produktów przerobu ropy naftowej, w tym syntezy polimerów i technologii otrzymywania materiałów polimerowych.
Efekt C1A_W12
Ma szczegółową wiedzę z zakresu projektowania wyrobów z tworzyw polimerowych oraz prostych technologii otrzymywania produktów naftowych.
Efekt C1A_W13
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą właściwości i zastosowania produktów przerobu ropy naftowej oraz właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych.
Efekt C1A_W14
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C1A_W15
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C1A_W16
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Efekt C1A_W17
Ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w technologii chemicznej.
Efekt C1A_W18
Ma podstawową wiedzę z zakresu zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym, bezpiecznego postępowania oraz zapobiegania wypadkom i awariom, postępowania w przypadku zaistnienia wypadków lub awarii, stosowania międzynarodowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa technicznego.
Efekt C1A_W19
Ma wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością i produktami chemicznymi.
Efekt C1A_W20
Ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony środowiska w przemyśle chemicznym, gospodarki odpadami, w tym odpadami tworzyw sztucznych.
Efekt C1A_W21
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt C1A_W22
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
Efekt C1A_W23
Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie technologii chemicznej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt C1A_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie technologii chemicznej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt C1A_U02
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych w działalności inżynierskiej z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C1A_U03
Potrafi opracować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji tego zadania inżynierskie w zakresie technologii chemicznej, a także jego streszczenie w języku obcym.
Efekt C1A_U04
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację, także w języku obcym, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C1A_U05
Ma umiejętność samokształcenia się.
Efekt C1A_U06
Ma umiejętności językowe umożliwiające porozumiewanie się, a także rozumienie treści kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
Efekt C1A_U07
Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania i symulacji procesów technologicznych.
Efekt C1A_U08
Potrafi planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; potrafi przeprowadzić symulacje procesów technologicznych.
Efekt C1A_U09
Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Efekt C1A_U10
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w technologii chemicznej metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Efekt C1A_U11
Potrafi zastosować elementarną wiedzę z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej do obróbki danych doświadczalnych.
Efekt C1A_U12
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich.
Efekt C1A_U13
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
Efekt C1A_U14
Potrafi oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego.
Efekt C1A_U15
Potrafi określać zależności pomiędzy procesami produkcji chemicznej a właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.
Efekt C1A_U16
Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych na ich właściwości eksploatacyjne.
Efekt C1A_U17
Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych na ich jakość.
Efekt C1A_U18
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym.
Efekt C1A_U19
Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z pracą w przemyśle chemicznym.
Efekt C1A_U20
Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego i ocenić istniejące rozwiązania techniczne.
Efekt C1A_U21
Potrafi dokonać oceny efektywności procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników technologicznych.
Efekt C1A_U22
Potrafi sformułować specyfikację produktu i dokonać identyfikacji technologii jego otrzymywania.
Efekt C1A_U23
Potrafi dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach chemicznych i fizykochemicznych.
Efekt C1A_U24
Potrafi sformułować założenia do opracowania bilansu materiałowego i energetycznego procesu technologicznego.
Efekt C1A_U25
Potrafi wybrać metody i narzędzia do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla technologii chemicznej.
Efekt C1A_U26
Potrafi zaprojektować proste urządzenie, system kontrolno-pomiarowy lub proces używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt C1A_U27
Potrafi zaprojektować proces technologiczny z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt C1A_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy), podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Efekt C1A_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera z zakresu technologii chemicznej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt C1A_K03
Ma świadomość konieczności przestrzegania prawa własności przemysłowej i praw autorskich.
Efekt C1A_K04
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekt C1A_K05
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt C1A_K06
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Efekt C1A_K07
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w tworzeniu i rozwijaniu indywidualnych form przedsiębiorczości.
Efekt C1A_K08
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć technologii chemicznej i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.