Program Wydział Rok akademicki Stopień
Lotnictwo i Kosmonautyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Lotnictwo i Kosmonautyka prof. dr hab. inż. Cezary Galiński

Cele:

Celem kształcenia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze konstruktora lotniczego. Absolwenci mają też możliwość kontynuowania studiów na stopniu II – magisterskim. Mogą również uczestniczyć w dowolnych kursach i studiach podyplomowych. W trakcie studiów studenci otrzymują wykształcenie odpowiadające wymogom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych przemysłów o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią. Wykształcenie to jest oparte na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałoznawstwa, technologii lotniczych i kosmicznych, podstaw elektroniki i informatyki, (w tym CAD). Kształcenie odbywa się na czterech specjalnościach: Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze i Statki Powietrzne. Studenci specjalności Kosmonautyka uzyskują podstawową wiedzę z zakresu budowy Wszechświata i Układu Planetarnego, ruchu sztucznych satelitów i ciał niebieskich, nawigacji satelitarnej, telekomunikacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej i medycyny kosmicznej oraz szczegółową wiedzę z zakresu budowy napędów rakietowych, rakiet kosmicznych, sztucznych satelitów i aparatury pomiarowej pracującej w warunkach kosmicznych. Studenci specjalności Statki Powietrzne są wszechstronnie przygotowywani do projektowania, konstruowania, badania i eksploatacji statków powietrznych. Otrzymują nowoczesną wiedzę inżynierską w zakresie projektowania aerodynamicznego struktur nośnych, kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych oraz ich analizy wytrzymałościowej. Studenci specjalności Napędy Lotnicze uzyskują szeroką wiedzę w zakresie teorii spalania oraz projektowania, badania i eksploatacji różnego rodzaju napędów. Dotyczy to zarówno napędów lotniczych, jak i silników trakcyjnych i stacjonarnych. Studenci specjalności Automatyka i Systemy Lotnicze są przygotowywani do projektowania i pracy z urządzeniami automatyki i sterowania statków powietrznych takimi jak: układy sterowania, w tym sterowania automatycznego oraz układy pilotażowe i nawigacyjne. Otrzymują gruntowną wiedzę o nowoczesnych czujnikach pomiarowych, sposobach integracji sygnałów z tych czujników, zagadnieniach współdziałania pilota z systemami pokładowymi, a także metodach symulacji układów. Typowym miejscem pracy absolwentów studiów I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na wydziale MEiL są biura konstrukcyjne firm lotniczych i kosmicznych. Po ukończeniu dodatkowych kursów absolwenci mogą również podejmować prace w liniach lotniczych oraz lotniczych organizacjach obsługowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 11 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne I 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 12 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne II 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Probabilistyka 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy Pokładowe I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do techniki lotniczej i kosmonautycznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WFWF Wychowanie fizyczne III 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Aerodynamika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Astronautyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektronika II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Zintegrowane (LiK) 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechanika Lotu I 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Zespoły Napędowe I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeSpecjalnościowe Aeromechanika Wiropłatów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Awionika 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Mechanika Nieba I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeNapędy Lotnicze Lotnicze Silniki Turbinowe 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneSpecjalnościowe Aeromechanika Wiropłatów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Awionika 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 34 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budowa i Projektowanie Obiektów Latających I 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Materiały Lotnicze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Lotu II 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Drgań i Aeroelastyczności 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 3 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Pokładowe II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=19
WFWF Wychowanie fizyczne V 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeSpecjalnościowe Integracja Systemów Lotniczych 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Prawo Lotnicze 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Symulacja Układów Lotniczych 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Ewolucja Wszechświata i Badanie Układu Słonecznego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Spalania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika Nieba II 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Napędy kosmiczne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeNapędy Lotnicze Konstrukcja Silników Lotniczych I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Spalania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Lotnicze Silniki Tłokowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Komputerowe w Spalaniu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneSpecjalnościowe Laboratorium Struktur Lotniczych 2 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych I 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Prawo Lotnicze 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 56 4 0 60 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budowa i Projektowanie Obiektów Latających II 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Eksploatacja statków latających 2 360 90 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja I Integracja Płatowca 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 6 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=9
WFWF Wychowanie fizyczne VI 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeObieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalnościowe Ryzyko i Niezawodność w Lotnictwie i Kosmonautyce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Symulatory 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaObieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalnościowe Budowa Rakiet 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Medycyna Lotnicza i Kosmiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Budowy Statków Kosmicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=8
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeNapędy Lotnicze Eksploatacja Silników Lotniczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja Silników Lotniczych II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=8
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneObieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalnościowe Metoda Elementów Skończonych II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ryzyko i Niezawodność w Lotnictwie i Kosmonautyce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
HESHES HES 13 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Metody Obliczeniowe Mechaniki Płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt LiK1_W01
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki stosowanej niezbędną do zrozumienia i wykorzystania formalizmu matematycznego stosowanego do opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych, a także przeprowadzania podstawowych obliczeń związanych z zagadnieniami projektowania i modelowania układów technicznych.
Efekt LiK1_W02
Posiada wiedzę nt. struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych oraz zasad działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności i błędów pomiarowych.
Efekt LiK1_W03
Zna podstawy programowania komputerów, ma podstawową wiedzę w zakresie prowadzania i walidacji obliczeń inżynierskich na komputerach, zna podstawowe algorytmy numeryczne matematyki stosowanej.
Efekt LiK1_W04
Ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce, metod ich wytwarzania, obróbki i starzenia się, w tym korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych
Efekt LiK1_W05
Ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej i mechaniki ciała stałego, w tym wytrzymałości materiałów i konstrukcji.
Efekt LiK1_W06
Ma uporządkowaną wiedzę na temat konstruowania typowych elementów mechanicznych i ich połączeń. Zna deterministyczne i probabilistyczne metody ich modelowania. Posiada podstawową wiedzę na temat układów przenoszenia napędu.
Efekt LiK1_W07
Posiada znajomość podstaw termodynamiki i mechaniki płynów w zakresie umożliwiającym zrozumienie i analizę ilościową podstawowych zjawisk i procesów cieplno-przepływowych.
Efekt LiK1_W08
Ma podstawową wiedzę w zakresie obwodów i maszyn elektrycznych, zna zasady działania i podstawowe zastosowania elektronicznych elementów półprzewodnikowych.
Efekt LiK1_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji.
Efekt LiK1_W10
Zna podstawy obróbki plastycznej, odlewnictwa, obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej i erozyjnej
Efekt LiK1_W11
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw aerodynamiki statków powietrznych i mechaniki lotu; zna podstawy stateczności i sterowania samolotem
Efekt LiK1_W12
Posiada wiedzę na temat procesu projektowania statków latających oraz funkcji, charakterystyk, obciążeń i typowych przykładów konstrukcji ich elementów. Zna wybrane fragmenty obowiązujących przepisów budowy statków powietrznych.
Efekt LiK1_W13
Zna podstawowe rodzaje napędów lotniczych i kosmicznych, ich teoretyczne i rzeczywiste obiegi termodynamiczne, podstawy konstrukcji, charakterystyki oraz zakresy ich zastosowań.
Efekt LiK1_W14
Zna zasady działania systemów sterowania lotem, wspomagania lądowania, antykolizyjnych, czujników i układów nawigacji inercjalnej, rejestratorów lotu, systemów łączności. Posiada wiedzę na temat podstawowych instalacji stosowanych w statkach latających.
Efekt LiK1_W15
Ma uporządkowaną wiedzę na temat drgań w fizyce i technice. Zna zjawiska aeroelastyczne występujące w lotnictwie, ich charakterystyki, opis matematyczny, metody badań i sposoby zapobiegania.
Efekt LiK1_W16
Ma szczegółową wiedzę związaną z niektórymi obszarami inżynierii lotniczej i kosmicznej w zakresie konstrukcji płatowców lub konstrukcji zespołów napędowych i teorii spalania lub projektowania integracji i symulacji systemów pokładowych lub kosmonautyki.
Efekt LiK1_W17
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w lotnictwie i kosmonautyce
Efekt LiK1_W18
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, a zwłaszcza eksploatacji statków powietrznych
Efekt LiK1_W19
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie odpowiednim dla lotnictwa i kosmonautyki.
Efekt LiK1_W20
Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Efekt LiK1_W21
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt LiK1_W22
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt LiK1_W23
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla lotnictwa i kosmonautyki.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt LiK1_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt LiK1_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Efekt LiK1_U03
Potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu lotnictwa i kosmonautyki
Efekt LiK1_U04
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu lotnictwa lub kosmonautyki
Efekt LiK1_U05
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swe zdolności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
Efekt LiK1_U06
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach w języku angielskim, dotyczących znanych mu spraw i zdarzeń typowych. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Efekt LiK1_U07
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w języku angielskim w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym w dyskusji na tematy z zakresu lotnictwa i kosmonautyki. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Efekt LiK1_U08
Potrafi sporządzić i odczytać dokumentację techniczną zawierającą rysunek techniczny oraz opisać geometrię konstruowanego urządzenia i jego części przy pomocy trójwymiarowego oprogramowania CAD.
Efekt LiK1_U09
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki, oceniać błędy pomiarowe, weryfikować wyniki obliczeń i wyciągać wnioski
Efekt LiK1_U10
Potrafi wykorzystać poznane metody matematyczne i modele fizyczne, a także obliczenia i symulacje komputerowe w procesach projektowania, modelowania i oceny własności mechanicznych i eksploatacyjnych typowych układów i urządzeń mechanicznych
Efekt LiK1_U11
Potrafi napisać proste programy obliczeniowe/symulacyjne wykorzystujące poznane algorytmy numeryczne i języki programowania; potrafi posłużyć się podstawowymi narzędziami do obróbki i wizualizacji wyników; umie przeprowadzić krytyczna analizę wyników.
Efekt LiK1_U12
Potrafi zastosować poznane zasady i prawa mechaniki klasycznej do tworzenia ilościowego opisu podstawowych zjawisk mechanicznych w układach technicznych. Potrafi dokonać analizy wytrzymałości i stateczności wybranych rodzajów konstrukcji oraz zaprojektować proste urządzenie mechaniczne.
Efekt LiK1_U13
Potrafi obliczyć charakterystyki prostych procesów termodynamicznych, rozwiązać proste zagadnienia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki płynów. Potrafi objaśnić zasadę działania wybranych przyrządów pomiarowych i wykorzystać je w badaniach eksperymentalnych w laboratorium
Efekt LiK1_U14
Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynier¬skich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Efekt LiK1_U15
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt LiK1_U16
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Efekt LiK1_U17
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące w lotnictwie i kosmonautyce rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
Efekt LiK1_U18
Potrafi przeanalizować właściwości lotne i obciążenia wybranych statków latających i wytrzymałość ich struktur. Potrafi dobrać i przeanalizować właściwości ich napędów i wyposażenia.
Efekt LiK1_U19
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla lotnictwa i kosmonautyki
Efekt LiK1_U20
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi słu¬żących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla lotnictwa i kosmonautyki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Efekt LiK1_U21
Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją prosty statek latający i skonstruować wybrane jego elementy używając właściwych metod, technik i narzędzi

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt LiK1_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Efekt LiK1_K02
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt LiK1_K03
Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Efekt LiK1_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową
Efekt LiK1_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt LiK1_K06
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały