Program Wydział Rok akademicki Stopień
Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Energetyka prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Cele:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki, a także wykształcenie umiejętności, umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii. Absolwent zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Studia obejmują przygotowanie absolwenta do uczenia się przez całe życie, formułowania opinii oraz dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami. Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Ma także wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki i nauk pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ma wyrobione nawyki do ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

Informacje okreslino szczegółowo na stronach http://www.pw.edu.pl/Kandydaci lub www.meil.pw.edu.pl

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WF1WF Wychowanie fizyczne I 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
WF1WF Wychowanie fizyczne II 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria Maszyn Cieplnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Termodynamika II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Termodynamika III 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana ciepła I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WF1WF Wychowanie fizyczne III 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Elektronika II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Maszyny Elektryczne I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika Płynów III 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Eksploatacji 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy Elektroenergetyki 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie Paliw Energetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana Ciepła II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnościowe Laboratorium Chłodnictwa I 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Perspektywiczne technologie energetyki budynku 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria Chłodnictwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wentylacja i Ogrzewnictwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana Ciepła III 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne Źródła i Konwersja Energii Odnawialnej 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   OZE w Mikroskali 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie CAD 3D z Elementami PLM 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia Wytwarzania Części Maszyn i Konstrukcji w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   OZE w Mikroskali 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie CAD 3D z Elementami PLM 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia Wytwarzania Części Maszyn i Konstrukcji w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Nowoczesne Źródła i Konwersja Energii Odnawialnej 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=12
Język obcyJęzyk obcy Język obcy II 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Inteligentne Sieci Przesyłowe 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Kotły Energetyczne 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Turbiny Energetyczne 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne Systemy Energetyczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnościowe Budownictwo 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energetyka Słoneczna Budynku 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Klimatyzacja 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Kriogenika 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Pompy Ciepła 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wymienniki Masy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Energetyka Słoneczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium Cyfrowych Systemów Sterowania 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Podstawy Efektywności Energetycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pompy Ciepła 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Silniki Tłokowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Sterowanie Procesami Energetycznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Ochrony Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne Siłownie Cieplne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Cyfrowych Systemów Sterowania 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Silniki Tłokowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sterowanie Procesami Energetycznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Turbiny Gazowe i Układy GP w Energetyce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne Siłownie Cieplne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Energetyka Słoneczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Efektywności Energetycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pompy Ciepła 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Ochrony Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=15
Język obcyJęzyk obcy Język obcy III 4 0 60 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka Energetyczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnościowe Automatyka i sterowanie w chłodnictwie, klimatyzacji i ogrzewnictwie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Czynniki robocze chłodnictwa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy i urządzenia klimatyzacyjne 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia i systemy chłodnicze 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Technologie i materiały w chłodnictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Energooszczędne Układy Pompowe 2 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pompy Wirowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Systemów Informatycznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Siłownie Wiatrowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Współczesne Metody Akumulacji Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Energetyczne Reaktory Jądrowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Montaż Urządzeń Energetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Informatyczne w Energetyce 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Energetyczne Reaktory Jądrowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Montaż Urządzeń Energetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pompy Wirowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Systemów Informatycznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Energooszczędne Układy Pompowe 2 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rynek energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Siłownie Wiatrowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Współczesne Metody Akumulacji Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt E1_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki stosowanej, obejmującą elementy algebry liniowej, geometrii analitycznej, analizy matematycznej, teorii równań różniczkowych i probabilistyki, w tym metod analitycznych i numerycznych
Efekt E1_W02
Posiada wiedzę nt. struktury materii oraz opisu jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych; zna podstawy fizyki współczesnej w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach termomechanicznych, a także zrozumienie zasady działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności i błędów pomiarowych
Efekt E1_W03
Zna podstawy programowania komputerów, ma elementarną wiedzę w zakresie zasad przeprowadzania obliczeń na komputerach i ograniczeń wynikających z właściwości arytmetyki zmiennoprzecinkowej; zna sformułowania oraz właściwości podstawowych algorytmów obliczeniowych algebry, analizy matematycznej oraz równań różniczkowych; ma podstawową wiedzę w zakresu metodologii prowadzenia i walidacji obliczeń na komputerach
Efekt E1_W04
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej układu punktów materialnych i brył sztywnych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ciała stałego w tym wytrzymałości materiałów i konstrukcji, zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych
Efekt E1_W05
Posiada znajomość podstaw fizycznych i metod matematycznych termodynamiki inżynierskiej w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk i procesów cieplno-przepływowych
Efekt E1_W06
Zna podstawowe prawa mechaniki płynów. wiedzę teoretyczną w zakresie podstaw mechaniki cieczy i gazów umożliwiającą zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych w przepływach wewnętrznych i zewnętrznych
Efekt E1_W07
Ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w energetyce, metod ich wytwarzania, obróbki i starzenia się, w tym korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych, zna podstawy obróbki plastycznej, odlewnictwa, obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej i erozyjnej
Efekt E1_W08
Ma elementarną wiedzę na temat konstruowania typowych elementów mechanicznych i ich połączeń. Zna deterministyczne i probabilistyczne metody ich modelowania. Posiada wiedzę na temat układów przenoszenia napędu
Efekt E1_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji
Efekt E1_W10
Zna metodykę oceny energetycznej procesów w tym znaczenie skumulowanego zużycia bogactw naturalnych i paliw kopalnych
Efekt E1_W11
Zna zagadnienia związane z procesami wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych i chłodniczych
Efekt E1_W12
Zna podstawowe technologie konwersji energii i zagadnienia związane z wyznaczaniem sprawności procesu
Efekt E1_W13
Zna zagadnienia związane ze spalaniem paliw oraz podstawowe obiegi cieplne silników, elektrowni i urządzeń chłodniczych
Efekt E1_W14
Zna zasady i technologie ochrony środowiska związane z procesami energetycznymi
Efekt E1_W15
Rozumie problemy związane z przesyłem energii elektrycznej rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki i działania maszyn elektrycznych i zna metody określania podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi
Efekt E1_W16
Zna budowę podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej - kotły parowe, turbiny gazowe i parowe, rekuperatory i regeneratory ciepła, sprężarki i wentylatory
Efekt E1_W17
Zna podstawy skojarzonej energetyki cieplnej i działania układów kogeneracyjnych, zna zasady wykorzystywania energii odpadowej
Efekt E1_W18
Zna podstawy konwersji energii i działania urządzeń energetyki odnawialnej - energetyka słoneczne, wiatrowa, hydro, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wodorowa, ogniwa paliwowe, geotermia i biomasa
Efekt E1_W19
Posiada wiedzę o systemach sterowania bloków energetycznych i systemach informatycznych na poziomie blokowym, elektrowni i koncernu energetycznego
Efekt E1_W20
Zna metody i technologie wykorzystywane w chłodnictwie i klimatyzacji, zna budowę podstawowych urządzeń
Efekt E1_W21
Rozumie zasady rynku energii i systemów handlu emisjami
Efekt E1_W22
Rozumie i zna zasady doboru maszyn elektrycznych do potrzeb instalacji energetycznej, zna metody doboru podstawowych elementów układów elektronicznych
Efekt E1_W23
Zna perspektywiczne metody przetwarzania energii, nowe typy elektrowni i zagadnienia „inteligentnych sieci” - „smart grid”
Efekt E1_W24
Zna nowe perspektywiczne technologie i trendy w chłodnictwie i klimatyzacji
Efekt E1_W25
Zna aktualne trendy dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej i nowych typów rozwiązań technicznych OZE
Efekt E1_W26
Zna nowe trendy w informatyce przemysłowej dotyczącej zagadnień energetyki - od pozyskiwania poprzez przetwarzanie i analizę danych dla współczesnych systemów informatycznych
Efekt E1_W27
Rozumie podstawy energetyki jądrowej i zna aktualne kierunki rozwoju energetyki jądrowej oraz podstawowe problemy związane z awariami reaktorów jądrowych
Efekt E1_W28
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w energetyce, rozumie zasady działania i eksploatacji maszyn i zna zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt E1_W29
Zna zasady grafiki inżynierskiej umożliwiającej rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu energetyki
Efekt E1_W30
Zna zasady rysunku technicznego i projektowania części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem systemów CAD
Efekt E1_W31
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w obszarze energetyki
Efekt E1_W32
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt E1_W33
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt E1_W34
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt E1_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w zakresie kierunku energetyka
Efekt E1_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, zna nomenklaturę techniczną używana w energetyce
Efekt E1_U03
Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu energetyki
Efekt E1_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu energetyki
Efekt E1_U05
Ma umiejętność samokształcenia się i rozwijania umiejętności korzystając z dostępnych baz wiedzy, informacji technicznej i Internetu
Efekt E1_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt E1_U07
Ma umiejętności posługiwania się prasą fachową, słownictwem, oznaczeniami, skrótami dotyczącymi szczegółowych zagadnień z zakresu energetyki
Efekt E1_U08
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla energetyki
Efekt E1_U09
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, wykorzystuje prawa fizyki i metody eksperymentalne fizyki w analizie przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych
Efekt E1_U10
Potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki, w szczególności: potrafi zbudować prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem standardowych urządzeń pomiarowych, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją, potrafi wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich, potrafi dokonać oceny wiarygodności wyników pomiarów i ich interpretacji w kontekście posiadanej wiedzy fizycznej
Efekt E1_U11
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Efekt E1_U12
Potrafi rozwiązywać zagadnienia opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne rozwiązywania prostych problemów energetycznych
Efekt E1_U13
Potrafi modelować proste układy mechaniczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując metody grafiki inżynierskiej, umie korzystać z oprogramowania CAD
Efekt E1_U14
Potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych dla pełnych ciągów technologicznych
Efekt E1_U15
Potrafi posługiwać się normami i standardami właściwymi dla energetyki oraz procedurami związanymi z zasadami bezpieczeństwa związanymi z tą pracą
Efekt E1_U16
Potrafi prowadzić metodami matematycznymi i ekonomicznymi analizy porównawcze różnych rozwiązań technologicznych, potrafi dokonać analizy techniczno-ekonomicznej
Efekt E1_U17
Potrafi określić sprawność podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych, potrafi przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną pełnego ciągu technologicznego
Efekt E1_U18
Potrafi ocenić i obliczyć wskaźniki techniczne — istniejących rozwiązań technicznych w energetyce , w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Efekt E1_U19
Potrafi obliczyć wielkość emisji substancji szkodliwych do otoczenia wytwarzanych w procesie przemysłowym
Efekt E1_U20
Potrafi rozwiązywać proste zagadnienia z zakresu elektroenergetyki
Efekt E1_U21
Potrafi obliczyć rozkład temperatury i strumieni ciepła dla prostych procesów przepływu ciepła w prostej geometrii
Efekt E1_U22
Potrafi opisać przebieg procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów
Efekt E1_U23
Potrafi wykorzystać istniejące modele matematyczne czynników roboczych stosowanych w energetyce
Efekt E1_U24
Potrafi prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność/sprawność energetyczną
Efekt E1_U25
Potrafi dobrać typowe części maszyn i określić własności fizyczne elementów maszyn
Efekt E1_U26
Posiada umiejętności doboru sposobów regulacji i sterowania dla prostych układów stosowanych w energetyce
Efekt E1_U27
Potrafi dobrać urządzenia energetyczne (turbiny, kotły, sprężarki itp.) w procesie projektowania układów w przemyśle energetycznym
Efekt E1_U28
Posiada umiejętność stosowania technologii energetyki odnawialnej
Efekt E1_U29
Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt, system lub proces typowy dla energetyki cieplnej

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt E1_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt E1_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt E1_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt E1_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt E1_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt E1_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt E1_K07
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały