Nazwa przedmiotu:
Przedmiot obieralny 5
Koordynator przedmiotu:
.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Treści kształcenia:
Oferta przedmiotowa i zapisy na zajęcia dostępne w serwisie studenckim USOSWeb (https://usosweb.usos.pw.edu.pl/). Aktualizacja oferty co rok.
Metody oceny:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się