Nazwa przedmiotu:
Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny
Koordynator przedmiotu:
Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Przedmioty HES
Kod przedmiotu:
HES3
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ok. 75 godzin: Zajęcia audytoryjne - 30 godzin. Praca własna -rozwiązanie podstawionego przez prowadzącego problemu, studia literaturowe, przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin. Konsultacje - 2 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.25 (ok. 32 godzin) - Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Limit liczby studentów:
Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Cel przedmiotu:
Szczegółowe sformułowanie celów kształcenia podane jest w Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Treści kształcenia:
Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Metody oceny:
Metody oceny podane są w Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Egzamin:
nie
Literatura:
Spis lektur podany jest w Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów.
Witryna www przedmiotu:
Szczegółowe informacje są podane Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów
Uwagi:
Szczegółowe efekty kształcenia zależą od wybranego przedmiotu i są opisane w jego Karcie Przedmiotu.

Efekty uczenia się