Nazwa przedmiotu:
Przedmiot obieralny 4 dla specjalności
Koordynator przedmiotu:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Szacunkowo: 30 godzin wykładu. 2. Praca własna studenta: 20 godzin- studia literaturowe, przygotowanie si e do zaliczenia. Razem - 50 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Limit liczby studentów:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Cel przedmiotu:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Treści kształcenia:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Metody oceny:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Witryna www przedmiotu:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu
Uwagi:
Szczegółowe informacje podane są w Karcie oferowanego przedmiotu

Efekty uczenia się