Nazwa przedmiotu:
Przedmiot obieralny wspólny dla kierunku do wyboru (IN1A_62)
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_62
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
-
Treści kształcenia:
W ramach przedmiotu obieralnego wspólnego dla kierunku (IN1A_62), oferowane są do wyboru: - Odnawialne źródła energii (IN1A_62A); - Specjalne procesy odnawiania wody i ścieków (IN1A_62B).
Metody oceny:
-
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się