Nazwa przedmiotu:
Wychowanie fizyczne
Koordynator przedmiotu:
Nauczyciel SWF realizujący program w danym semestrze.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Wychowanie fizyczne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2013
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie oraz doskonalenie umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Celem nauczania przedmiotu jest podnoszenie na wyższy poziom sprawności fizycznej oraz wdrażanie aktywnych postaw w zakresie kultury fizycznej
Treści kształcenia:
Wiadomości i umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, kulturystyka, pływanie) oraz rekreacji ruchowej.
Metody oceny:
-
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
http://www.swfis.pw.edu.pl/Wazne-informacje/Regulamin
Uwagi:

Efekty uczenia się