Wybierz rok akademicki:

Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej - studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Ekonomia [lic] [st]
Niestacjonarne
» Ekonomia [lic] [nst]
Stacjonarne
» Ekonomia [mgr] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Ekonomia [mgr] [nst-zaocz.]
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Administracja [lic] [st]
Niestacjonarne
» Administracja [lic] [nst]
Stacjonarne
» Administracja [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Administracja [mgr] [nst]
Wydział Architektury
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Architektura [mgr] [st]
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Budownictwo [inż] [st]
» Inżynieria Środowiska [inż] [st]
» Mechanika i Budowa Maszyn [inż] [st]
» Technologia Chemiczna [inż] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Budownictwo [inż] [nst-zaocz.]
» Inżynieria Środowiska [inż] [nst-zaocz.]
» Mechanika i Budowa Maszyn [inż] [nst-zaocz.]
» Technologia Chemiczna [inż] [nst-zaocz.]
Stacjonarne
» Budownictwo [mgr] [st]
» Mechanika i Budowa Maszyn [mgr] [st]
» Technologia Chemiczna [mgr] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Budownictwo [mgr] [nst-zaocz.]
» Mechanika i Budowa Maszyn [mgr] [nst-zaocz.]
» Technologia Chemiczna [mgr] [nst-zaocz.]
Wydział Chemiczny
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Biotechnologia [inż] [st]
» Technologia Chemiczna [inż] [st]
» Technologia Chemiczna - profil praktyczny [inż] [st]
Stacjonarne
» Biotechnologia [mgr] [st]
» Technologia Chemiczna [mgr] [st]
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Niestacjonarne zaoczne
» Elektronika i Telekomunikacja [inż] [nst-zaocz.]
Niestacjonarne zaoczne
» Informatyka [mgr] [nst-zaocz.]
Wydział Elektryczny
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Wydział Fizyki
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Fizyka Techniczna [inż] [st]
» Fotonika [inż] [st]
Stacjonarne
» Fizyka Techniczna [mgr] [st]
Wydział Geodezji i Kartografii
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Geodezja i Kartografia [inż] [st]
» Geoinformatyka [inż] [st]
» Gospodarka Przestrzenna [inż] [st]
Niestacjonarne
» Geodezja i Kartografia [inż] [nst]
Stacjonarne
» Geodezja i Kartografia [mgr] [st]
» Gospodarka Przestrzenna [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Geodezja i Kartografia [mgr] [nst]
» Gospodarka Przestrzenna [mgr] [nst]
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Biogospodarka [inż] [st]
» Inżynieria Środowiska [inż] [st]
» Ochrona Środowiska [inż] [st]
Niestacjonarne
» Inżynieria Środowiska [inż] [nst]
Stacjonarne
» Biogospodarka [mgr] [st]
» Inżynieria Środowiska [mgr] [st]
» Ochrona Środowiska [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Inżynieria Środowiska [mgr] [nst]
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Inzynieria Chemiczna i Procesowa [inż] [st]
Stacjonarne
» Inzynieria Chemiczna i Procesowa [mgr] [st]
Wydział Inżynierii Lądowej
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Budownictwo [inż] [st]
Niestacjonarne
» Budownictwo [inż] [nst]
Stacjonarne
» Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego [mgr] [st]
» Budownictwo [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Budownictwo [mgr] [nst]
Wydział Inżynierii Materiałowej
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Inżynieria Materiałowa [inż] [st]
Stacjonarne
» Inżynieria Materiałowa [mgr] [st]
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Matematyka [lic] [st]
» Matematyka i Analiza Danych [lic] [st]
Stacjonarne
» Informatyka i Systemy Informacyjne [inż] [st]
» Inżynieria i Analiza Danych [inż] [st]
Stacjonarne
» Informatyka i Systemy Informacyjne [mgr] [st]
» Matematyka [mgr] [st]
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Automatyka i Robotyka [inż] [st]
» Energetyka [inż] [st]
» Lotnictwo i Kosmonautyka [inż] [st]
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [inż] [st]
Niestacjonarne
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [inż] [nst]
Stacjonarne
» Automatyka i Robotyka [mgr] [st]
» Energetyka [mgr] [st]
» Lotnictwo i Kosmonautyka [mgr] [st]
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [mgr] [nst]
Wydział Mechatroniki
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa [inż] [st]
» Inżynieria Biomedyczna [inż] [st]
» Mechatronika [inż] [st]
Niestacjonarne
» Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa [inż] [nst]
» Mechatronika [inż] [nst]
Stacjonarne
» Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa [mgr] [st]
» Inżynieria Biomedyczna [mgr] [st]
» Mechatronika [mgr] [st]
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych [inż] [st]
» Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych [inż] [st]
» Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych [inż] [st]
Niestacjonarne
» Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych [inż] [nst]
» Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych [inż] [nst]
Stacjonarne
» Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych [mgr] [st]
» Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych [mgr] [st]
» Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych [mgr] [nst]
» Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych [mgr] [nst]
Wydział Transportu
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Transport [inż] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Transport [inż] [nst-zaocz.]
Stacjonarne
» Transport [mgr] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Transport [mgr] [nst-zaocz.]
Wydział Zarządzania
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Zarządzanie [lic] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Zarządzanie [lic] [nst-zaocz.]
Stacjonarne
» Inżynieria Zarządzania [inż] [st]
» Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej [inż] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Inżynieria Zarządzania [inż] [nst-zaocz.]
» Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej [inż] [nst-zaocz.]
Stacjonarne
» Inżynieria Zarządzania [mgr] [st]
» Zarządzanie [mgr] [st]
» Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej [mgr] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Inżynieria Zarządzania [mgr] [nst-zaocz.]
» Zarządzanie [mgr] [nst-zaocz.]
» Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej [mgr] [nst-zaocz.]