Wybierz rok akademicki:

Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej - studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Administracja [lic] [st]
Stacjonarne
» Administracja [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Administracja [mgr] [nst]
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Budownictwo [inż] [st]
» Inżynieria Środowiska [inż] [st]
» Mechanika i Budowa Maszyn [inż] [st]
» Technologia Chemiczna [inż] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Budownictwo [inż] [nst-zaocz.]
» Inżynieria Środowiska [inż] [nst-zaocz.]
» Mechanika i Budowa Maszyn [inż] [nst-zaocz.]
» Technologia Chemiczna [inż] [nst-zaocz.]
Stacjonarne
» Mechanika i Budowa Maszyn [mgr] [st]
» Technologia Chemiczna [mgr] [st]
Niestacjonarne zaoczne
» Budownictwo [mgr] [nst-zaocz.]
» Inżynieria Środowiska [mgr] [nst-zaocz.]
» Mechanika i Budowa Maszyn [mgr] [nst-zaocz.]
» Technologia Chemiczna [mgr] [nst-zaocz.]
Wydział Geodezji i Kartografii
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Geodezja i Kartografia [inż] [st]
» Geoinformatyka [inż] [st]
Niestacjonarne
» Geodezja i Kartografia [inż] [nst]
Stacjonarne
» Geodezja i Kartografia [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Geodezja i Kartografia [mgr] [nst]
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Matematyka [lic] [st]
» Matematyka i Analiza Danych [lic] [st]
Stacjonarne
» Informatyka i Systemy Informacyjne [inż] [st]
» Inżynieria i Analiza Danych [inż] [st]
Stacjonarne
» Informatyka i Systemy Informacyjne [mgr] [st]
» Matematyka [mgr] [st]
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
I stopieńII stopieńIII stopień
lic.inż.mgrdr
Stacjonarne
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [inż] [st]
Niestacjonarne
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [inż] [nst]
Stacjonarne
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [mgr] [st]
Niestacjonarne
» Mechanika i Projektowanie Maszyn [mgr] [nst]