Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Projektowanie Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Projektowanie Maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski

Cele:

Celem studiów na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w firmach konstrukcyjnych i projektowych, w firmach o profilu informatycznym oraz w ośrodkach badawczych. Studiujący na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn uzyskuje podstawową wiedzę inżynierską w zakresie modelowania i projektowania urządzeń, konstrukcji i procesów przemysłowych. Kształcenie nastawione jest bardziej na zróżnicowanie i poszerzenie zakresu studiów niż wąską specjalizację. Absolwenci mają wszechstronne przygotowanie w dyscyplinach podstawowych nowoczesnej inżynierii mechanicznej takich jak: mechanika, teoria konstrukcji, termodynamika, mechanika płynów, techniki komputerowe,. W szczególności w dziedzinach związanych z: • modelowaniem i projektowaniem urządzeń i konstrukcji, • analizą zjawisk cieplno-przepływowych, • metodami i narzędziami symulacji komputerowych. Mają też szerokie przygotowanie w zakresie technik komputerowych (systemy operacyjne, języki programowania, metody numeryczne). Poznają również szeroki wachlarz nowoczesnych pakietów analizy i projektowania CAD/CAE.

Warunki przyjęć:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza 1 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne I 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne II 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki I 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika II M 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza 3 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WFWF Wychowanie fizyczne III 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Mechanika Płynów II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika Płynów III 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych I 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody Numeryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania II. 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Techniki wytwarzania II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji III 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD III 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Przedmiot obieralny S5 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Projektowania Jachtów Żaglowych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci komputerowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 34 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Materiały Inżynierskie 2 45 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody Matematyczne Mechaniki II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Niezawodność i Bezpieczeństwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 3 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 4 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 5 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Technologia Maszyn 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Teoria Maszyn Cieplnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wybrane zastosowania systemów CAD/CAM/CAE 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wymiana Ciepła I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Przedmioty obieralne S6 7 105 0 0 0 0 105 sylabus
   Aerodynamika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Aerodynamika Pojazdów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja i Integracja Płatowca 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zespoły Napędowe I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 56 4 0 60 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Informatyka III 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody Obliczeniowe Mechaniki Płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 6 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i mechanizmów I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Przedmioty obieralne S7 6 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji. 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Mechanika Stosowana
(Rozwiń)
Mechanika StosowanaSpecjalnosciowe Teoria Sprężystości 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
HESHES HES1_3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Fizyka II 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MiBM1_W01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie matematyki, podstaw fizyki, chemii i informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z Mechaniką i Budową Maszyn
Efekt MiBM1_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych dyscyplin technicznych i nietechnicznych powiązanych z kierunkiem MiBM, obejmującą m.in. zagadnienia: nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i regulacji, informatyki, programowania i metod numerycznych, organizacji i zarządzania
Efekt MiBM1_W03
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej, układu punktów materialnych oraz mechaniki ciała stałego oraz wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Zna metody analiz i wspomagające je narzędzia komputerowe w tym zakresie wiedzy
Efekt MiBM1_W04
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki cieczy i gazów oraz termodynamiki, dotyczącą typowych zjawisk technicznych występujących w budowie i eksploatacji maszyn, lotnictwie i energetyce
Efekt MiBM1_W05
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą metod modelowania w inżynierii mechanicznej, w tym zasady i procedurę tworzenia modeli stanów i procesów, charakterystycznych dla urządzeń mechanicznych, umożliwiających prowadzenie obliczeń inżynierskich oraz badań analitycznych i eksperymentalnych
Efekt MiBM1_W06
Ma szczegółową wiedzę o ogólnych i szczegółowych zasadach projektowania urządzeń mechanicznych oraz o zasadach i procedurach prowadzenia obliczeń inżynierskich, wspomagających proces projektowania
Efekt MiBM1_W07
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod pomiarowych wielkości mechanicznych i cieplno-przepływowych z uwzględnieniem analizy dokładności pomiarów
Efekt MiBM1_W08
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji oraz nowoczesnych komputerowych systemów CAD/CAM/CAE wspomagających projektowanie maszyn i urządzeń mechanicznych
Efekt MiBM1_W09
Ma wiedzę ogólną o strukturze typowych urządzeń i systemów technicznych oraz ich zespołach, w tym o układach przenoszenia napędu. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów, zwłaszcza o fazach ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji
Efekt MiBM1_W10
Ma podstawową wiedzę o niezawodności urządzeń mechanicznych i bezpieczeństwie związanym z ich eksploatacją oraz o metodach uwzględniania tych problemów w projektowaniu obiektów
Efekt MiBM1_W11
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej, w tym wiedzę z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, norm i przepisów
Efekt MiBM1_W12
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Efekt MiBM1_W13
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MiBM1_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (Internetu) , także w języku angielskim. Potrafi je integrować, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Efekt MiBM1_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Efekt MiBM1_U03
Potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim sprawozdanie z wykonanej pracy badawczej lub opracowanie innego typu dotyczące problematyki Mechaniki i Budowy Maszyn
Efekt MiBM1_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii mechanicznej oraz prowadzić dyskusję dotyczącą tej prezentacji
Efekt MiBM1_U05
ma umiejętność samokształcenia się
Efekt MiBM1_U06
ma umiejętności językowe w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt MiBM1_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżyniera mechanika
Efekt MiBM1_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty wspomagające proces projektowania urządzeń technicznych, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorzystywać do tego metody statystyki matematycznej. Potrafi na podstawie wyników badań projektować ulepszenia urządzeń i systemów.
Efekt MiBM1_U09
Potrafi dostrzegać problemy inżynierskie w zakresie inżynierii mechanicznej oraz formułować zadania wynikające z nich i koncepcje rozwiązań tych zadań. Potrafi tworzyć modele wykorzystywane w badaniach analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych
Efekt MiBM1_U10
Ma zdolność dostrzegania ograniczeń fizycznych, prawnych, normalizacyjnych, ekonomicznych, a zwłaszcza wynikających z niepełnej wiedzy człowieka i z jego możliwości intelektualnych, konieczną w formułowaniu zadań inżynierskich
Efekt MiBM1_U11
Ma zdolność widzenia określonej całości, której częścią jest rozwiązywany problem, i przy formułowaniu zadań inżynierskich potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów technicznych i nietechnicznych (w tym – ekonomii, organizacji i zarządzania oraz psychologii i socjologii)
Efekt MiBM1_U12
Potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne lub system, uwzględniając ograniczenia techniczne i nietechniczne. W procesie projektowania potrafi wykorzystywać także wiedzę niezwiązaną bezpośrednio z szeroko rozumianą mechaniką, w szczególności dotyczącą:zjawisk elektrycznych (w tym przy doborze urządzeń elektrycznych i elektronicznych do układów mechanicznych), automatyki i robotyki, w tym zastosowań układów sterowania i regulacji w układach mechanicznych, systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych, metod numerycznych, wspomagających badania i obliczenia w zakresie inżynierii mechanicznej
Efekt MiBM1_U13
potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne z wykorzystaniem metod CAD/CAM/CAE
Efekt MiBM1_U14
Potrafi tworzyć (lub przystosowywać typowe) modele stanów i zjawisk charakterystycznych dla inżynierii mechanicznej, niezbędne do prowadzenia obliczeń inżynierskich oraz badań analitycznych i eksperymentalnych, w tym modele: eksploatacji obiektu, przebiegu obciążeń i naprężeń, wymiany ciepła i masy oraz procesu spalania, właściwości materiałów i elementów oraz wpływu na nie technik wytwarzania
Efekt MiBM1_U15
Potrafi przeprowadzić niezbędne obliczenia inżynierskie oparte na utworzonych przez siebie lub właściwie dobranych modelach
Efekt MiBM1_U16
W procesie projektowania potrafi dobrać właściwe techniki wytwarzania elementów urządzeń mechanicznych niezbędne do nadania im cech, umożliwiających poprawne funkcjonowanie projektowanego urządzenia
Efekt MiBM1_U17
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym w aspekcie niezawodności, a zwłaszcza bezpieczeństwa. Potrafi przeprowadzić analizę niezawodności projektowanego przez siebie urządzenia lub systemu (lub już eksploatowanego) oraz analizę bezpieczeństwa związanego z jego funkcjonowaniem, a wyniki analiz wykorzystać do wprowadzania ulepszeń ze względu na niezawodność i bezpieczeństwo
Efekt MiBM1_U18
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt MiBM1_U19
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie inżynierii mechanicznej
Efekt MiBM1_U20
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne: urządzenia, systemu i procesu. Potrafi zaproponować sposoby ulepszeń
Efekt MiBM1_U21
Potrafi praktycznie wykorzystać metody matematyczne, metody numeryczne oraz komputerowe metody symulacyjne do modelowania prostych zagadnień technicznych typowych dla Mechaniki i Budowy Maszyn

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MiBM1_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt MiBM1_K02
Ma świadomość ważności roli i odpowiedzialności społecznej inżyniera. Dostrzega wpływ działalności inżynierskiej na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne
Efekt MiBM1_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt MiBM1_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, w tym najskuteczniejsze sposoby rozwiązania określonego problemu inżynierskiego
Efekt MiBM1_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym problemy etyczne
Efekt MiBM1_K06
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wynikającą z odpowiedzialności społecznej inżyniera. Potrafi uzupełniać własną wiedzę i umiejętności, niezbędne do twórczej pracy w zawodzie inżyniera. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
Efekt MiBM1_K07
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały