Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48242627494, e-mail: d.chudzickai@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskuje wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych; przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych; instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny A 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot obieralny F 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Systemy ekspertowe 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Techniki komputerowe w miernictwie wielkości termodynamicznych 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Termodynamiczne podstawy magazynowania energii 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Diagnostyka systemów technicznych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria materiałowa 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria materiałowa - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Logistyka 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Logistyka - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Modelowanie systemów mechanicznych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie systemów mechanicznych - laboratorium 2 0 0 300 0 0 20 sylabus
   Procesy wymiany masy 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Procesy wymiany masy - laboratorium 2 0 0 150 0 0 10 sylabus
   Przepływy płynów i mieszanin wielofazowych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przepływy płynów i mieszanin wielofazowych - laboratorium 2 0 0 300 0 0 20 sylabus
   Systemy energetyczne w przemyśle 1 450 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy energetyczne w przemyśle - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=23
PodstawoweObowiązkowe Mechanika analityczna 2 150 150 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweObowiązkowe Angielska terminologia techniczna w inżynierii mechanicznej 2 0 150 0 0 0 10 sylabus
   Inżynieria jakości i niezawodności 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria jakości i niezawodności - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Mechanika materiałów sypkich 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Mechanika materiałów sypkich - laboratorium 2 0 0 150 0 0 10 sylabus
   Podstawy naukowych badań 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie systemów fotowoltaicznych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie systemów fotowoltaicznych - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Spawalność stali i metali nieżelaznych 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAx 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAx - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Źródła napędu maszyn i pojazdów 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
 Wspólne dla Wydziału Obieralny przedmiot wydziałowy 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Specjalność - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny B 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny C 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny D 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny E - Projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Chłodnictwo 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria źródeł energii 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Metoda elementów skończonych i symulacja cyfrowa 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Programowanie robotow przemysłowych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie konstrukcji blaszanych 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Projektowanie konstrukcji blaszanych - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Projektowanie lekkich konstrukcji ramowych 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Projektowanie lekkich konstrukcji ramowych - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Wizualizacja procesów przemysłowych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia integracji procesów 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa 12 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny E 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 0 0 300 0 20 sylabus
∑=24
KierunkoweObowiązkowe Aparatura przemysłowa 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Aparatura przemysłowa-projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Nowe techniki wytwarzania 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Nowe techniki wytwarzania-projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt M2A_W01_01
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy matematyki dyskretnej i stosowanej oraz metody optymalizacji, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do formułowania, opisu, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn i aparatury przemysłowej.
Efekt M2A_W01_02
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich związanych z projektowaniem, użytkowaniem i eksploatacją oraz badaniami konstrukcji i systemów mechanicznych.
Efekt M2A_W02_01
Ma szczegółową wiedzę z zakresu klasycznych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania w budowie maszyn, urządzeń mechanicznych i aparatury przemysłowej.
Efekt M2A_W02_02
Ma wiedzę z zakresu logistyki w tym wiedzę dotyczącą zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Efekt M2A_W03_01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki analitycznej, wytrzymałości materiałów i inżynierii materiałowej, mechaniki płynów i materiałów sypkich, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania maszyn, urządzeń, aparatów i innych obiektów mechanicznych.
Efekt M2A_W03_02
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie przyrządów i urządzeń diagnostycznych oraz wybranych metod pomiarów i analizy sygnałów diagnostycznych.
Efekt M2A_W03_03
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z modelowaniem systemów mechanicznych, w tym zna podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w modelowaniu systemów. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z mechatronizacją systemów mechanicznych.
Efekt M2A_W03_04
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nowych technik wytwarzania stosowanych w produkcji części maszyn i urządzeń mechanicznych.
Efekt M2A_W03_05
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych budowy i funkcjonowania oraz konstrukcji maszyn, urządzeń mechanicznych i aparatury przemysłowej.
Efekt M2A_W04_01
Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową dotyczącą niezawodności obiektów i systemów mechanicznych oraz wiedzę w zakresie zapewnienia jakości na różnych etapach życia wyrobu.
Efekt M2A_W04_02
Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn i urządzeń mechanicznych.
Efekt M2A_W04_03
Ma wiedzę z zakresu przygotowania i przeprowadzania badań naukowych, przydatną do formułowania problemów badawczych w zakresie mechaniki i budowy maszyn.
Efekt M2A_W05_01
Zna tendencje rozwojowe w zakresie nowych technik wytwarzania i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. Ma wiedzę o najistotniejszych osiągnięciach z zakresu zastosowań klasycznych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych systemów pomiarowo-sterujących i systemów mechatronicznych.
Efekt M2A_W06_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_W07_01
Zna narzędzia informatyczne i metodykę projektowania złożonych obiektów mechanicznych i systemów mechanicznych.
Efekt M2A_W07_02
Zna podstawowe zasady, metody, techniki i narzędzia w zakresie modelowania, badań i symulacji oraz diagnostyki przydatne przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych oraz aparatury przemysłowej.
Efekt M2A_W08_01
Ma wiedzę z zakresu jakości, niezawodności, użytkowania i eksploatacji obiektów technicznych oraz innych dziedzin związanych z działalnością inżynierską, niezbędną do rozumienia społecznych i ekonomicznych uwarunkowań działalności inżyniera mechanika oraz ich uwzględniania na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów technicznych oraz w zakresie zarządzania funkcjami przedsiębiorstwa.
Efekt M2A_W09_01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia i uwzględniania w praktycznej działalności inżynierskiej zasad zarządzania logistycznego; ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością i niezawodnością oraz zarządzania i prowadzenia przedsięwzięć w sferze działalności gospodarczej.
Efekt M2A_W10_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony i rozumie konieczność zarządzania własnością intelektualną, w szczególności w obszarze badań naukowych.
Efekt M2A_W11_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_W12_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt M2A_U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł także obcojęzycznych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz w sposób jasny i czytelny formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Efekt M2A_U02_01
Potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim przy użyciu technik klasycznych i komputerowych w środowisku inżynierskim oraz w innych środowiskach.
Efekt M2A_U03_01
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim, przedstawiające wyniki własnych prac o charakterze projektowym lub badawczym.
Efekt M2A_U04_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_U05_01
Potrafi określić zakres i samodzielnie opracować zagadnienia wykraczające poza zakres tematyczny przedmiotów objętych planem studiów, związane ze specjalistycznymi problemami z zakresu maszyn i urządzeń mechanicznych lub aparatury przemysłowej.
Efekt M2A_U05_02
Potrafi określić kierunki i zakres procesu samokształcenia i zrealizować go w stopniu niezbędnym do wykonania zadania projektowego lub badawczego.
Efekt M2A_U06_01
Posługuje się językiem angielskim na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie zagadnień ogólnych i technicznych (w tym specjalnościowych), a w szczególności czyta ze zrozumieniem dokumenty i inne opracowania o charakterze technicznym.
Efekt M2A_U07_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_U08_01
Potrafi zaplanować i wykonać eksperymentalne badania laboratoryjne (również z wykorzystaniem technik komputerowych) związane z budową i funkcjonowaniem (w zakresie przebiegu procesów) maszyn, urządzeń i systemów mechanicznych, oraz opracować i zinterpretować ich wyniki i wyciągnąć wnioski.
Efekt M2A_U08_02
Potrafi opracować pozyskane z różnych źródeł dane dotyczące badań systemów mechanicznych oraz zinterpretować ich wyniki i wyciągnąć wnioski.
Efekt M2A_U08_03
Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe oraz modelowanie z wykorzystaniem technik komputerowych w zakresie związanym z projektowaniem prostych i złożonych systemów mechanicznych w tym systemów wytwórczych.
Efekt M2A_U09_01
Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami elementów i systemów mechanicznych.
Efekt M2A_U09_02
Potrafi zastosować rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki do analizy, modelowania i symulacji oraz obróbki danych doświadczalnych, w tym również do analizy danych uzyskanych podczas badań i obserwacji funkcjonowania systemów mechanicznych.
Efekt M2A_U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów i systemów mechanicznych oraz projektowaniem procesów ich wytwarzania integrować wiedzę z dziedziny mechaniki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, automatyki i elektrotechniki, techniki rolniczej oraz zarządzania i inżynierii produkcji oraz innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i organizacyjnych).
Efekt M2A_U11_01
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z modelowaniem i projektowaniem elementów i systemów mechanicznych, wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.
Efekt M2A_U12_01
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej oraz metod projektowania i technologii wytwarzania do projektowania i wytwarzania elementów i systemów mechanicznych, w tym zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.
Efekt M2A_U13_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_U14_01
Potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wdrażania do produkcji oraz wytwarzania maszyn, urządzeń mechanicznych lub ich elementów, z uwzględnieniem kryteriów eksploatacyjnych i ekonomicznych.
Efekt M2A_U14_02
Potrafi wstępnie oszacować koszty procesu realizacji przedsięwzięcia związanego z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych lub innego przedsięwzięcia wymagającego wiedzy i umiejętności inżynierskich.
Efekt M2A_U15_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy konstrukcji i sposobu funkcjonowania istniejących maszyn, urządzeń i systemów mechanicznych oraz technologii i procesów przemysłowych oraz dokonać ich oceny ze względu na kryteria techniczne, ekonomiczne i użytkowe.
Efekt M2A_U16_01
Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań konstrukcyjnych elementów i systemów mechanicznych, w tym między innymi w zakresie ich niezawodności, użyteczności, energochłonności i bezpieczeństwa pracy lub zaproponować ulepszenia istniejących procesów wytwórczych w szczególności związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, dążąc do poprawy ich jakości, niezawodności, użyteczności i obniżenia energochłonności.
Efekt M2A_U17_01
Potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego układu lub systemu mechanicznego, z uwzględnieniem aspektów technicznych, w tym wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin powiązanych z mechaniką i budową maszyn oraz uwzględniając aspekty pozatechniczne (prawne, organizacyjne, ekonomiczne), jak również wykorzystując zalecenia normalizacyjne i standaryzacyjne.
Efekt M2A_U18_01
Potrafi ocenić przydatność, wybrać i wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia do sformułowania problemu i rozwiązywania zadania inżynierskiego o charakterze projektowym lub badawczym z zakresu konstrukcji maszyn, urządzeń mechanicznych lub aparatury przemysłowej.
Efekt M2A_U18_02
Potrafi ocenić przydatność, wybrać i wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia do sformułowania problemu i rozwiązywania zadania inżynierskiego o charakterze projektowym lub badawczym z zakresu przebiegu procesów wytwórczych, w tym również polegającego na doborze parametrów i technicznych komponentów strukturalnych dla procesu.
Efekt M2A_U18_03
Potrafi, stosując metody symulacji komputerowej lub modyfikując koncepcyjnie standardowe metody, rozwiązywać złożone typowe i nietypowe zadania inżynierskie z zakresu modelowania systemów mechanicznych lub zadania zawierające komponent badawczy.
Efekt M2A_U19_01
Potrafi projektować elementy, układy i systemy mechaniczne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając do tego celu standardowych metod i narzędzi lub przystosowując istniejące ewentualnie opracowując nowe metody projektowania oraz wykorzystując komputerowe narzędzia wspomagania projektowania.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt M2A_K01_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_K02_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_K03_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_K04_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_K05_01
Efekt osiągnięty na studiach pierwszego stopnia.
Efekt M2A_K06_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny oraz inicjować działania w sferze doskonalenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Efekt M2A_K07_01
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu inżynierii mechanicznej i innych aspektów działalności inżyniera-mechanika. Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały i uzasadniać różne punkty widzenia.