Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48242627494, e-mail: d.chudzickai@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent specjalności Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; pracy w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwent specjalności Informatyzacja Wytwarzania posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych. Jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn; dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu maturalnego

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmioty do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Goemetria wykreślna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika techniczna 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Technologia informacyjna w inżynierii mechanicznej 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=18
Wychowanie FizyczneObowiązkowe z możliwościa wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Obieralny przedmiot wydziałowy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny A 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria systemów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Pojazdy mechaniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn - laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i grafika komputerowa 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Mechanika techniczna 6 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna w inżynierii mechanicznej 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=19
Wychowanie FizyczneObowiązkowe z możliwościa wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Obróbka skrawaniem i obrabiarki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbka skrawaniem i obrabiarki - laboratorium 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i grafika komputerowa 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologie bezwiórowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie bezwiórowe - laboratorium 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Matematyka w inżynierii mechanicznej 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów - laboratorium 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=13
Wychowanie FizyczneObowiązkowe z możliwościa wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny C 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Transfer technologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytwarzanie i użytkowanie energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Technologia maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia maszyn - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Termodynamika techniczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika techniczna - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Wytrzymałość materiałów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów - laboratorium 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Organizacja produkcji i zarządzanie jakością 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Organizacja produkcji i zarządzanie jakością - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=3
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny B 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika układu pojazd-teren 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie wspomagane komputerowo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Maszyny cieplno-przepływowe 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Maszyny cieplno-przepływowe - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy automatyki i robotyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i robotyki - laboratorium 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy eksploatacji technicznej 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy eksploatacji technicznej - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn - projekt 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAD 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAD - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria przemysłowa - Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych
(Rozwiń)
Inżynieria przemysłowa - Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych Obowiązkowe z możliwością wyboru Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Maszyny i aparaty przemysłowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny i aparaty przemysłowe - projekt 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawowe Operacje Mechaniczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawowe Operacje Mechaniczne - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Pompy, sprężarki, wentylatory 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pompy, sprężarki, wentylatory - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wymiana ciepła i masy 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wymiana ciepła i masy - laboratorium 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zadanie inżynierskie 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem i ekologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=24
Specjalność: Inżynieria przemysłowa - Systemy Mechaniczne i Automatyzacja
(Rozwiń)
Inżynieria przemysłowa - Systemy Mechaniczne i AutomatyzacjaObowiązkowe z możliwością wyboru Automatyzacja systemów mechanicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Automatyzacja systemów mechanicznych - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Obliczenia inżynierskie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obliczenia inżynierskie - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów mechanicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów mechanicznych - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Projektowanie systemów mechanicznych - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zadanie inżynierskie 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=23
KierunkoweObieralne Automatyzacja wytwarzania 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Programowanie obrabiarek 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Angielska terminologia techniczna w inżynierii mechanicznej 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Miernictwo i systemy pomiarowe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Miernictwo i systemy pomiarowe - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny D 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=11
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria przemysłowa - Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych
(Rozwiń)
Inżynieria przemysłowa - Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych Obieralne Przedmiot do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Gospodarka energetyczna w zakładach przemysłowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie przemysłu chemicznego i spożywczego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Dynamika i sterowanie procesów przemysłowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Dynamika i sterowanie procesów przemysłowych - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Maszyny i aparaty przemysłowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny i aparaty przemysłowe - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia hydrodynamiki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wymiana ciepła i masy 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wymiana ciepła i masy - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria przemysłowa - Systemy Mechaniczne i Automatyzacja
(Rozwiń)
Inżynieria przemysłowa - Systemy Mechaniczne i AutomatyzacjaObieralne Przedmiot do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Identyfikacja i ocena stanu systemów mechanicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Programowanie mikrosterowników 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Automatyzacja systemów mechanicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyzacja systemów mechanicznych - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych - laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych - laboratorium 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=31
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Redagowanie i archiwizowanie prac dyplomowych 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt M1A_W01_01
Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt M1A_W01_02
Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt M1A_W01_03
Ma wiedzę w zakresie probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt M1A_W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania wykorzystywanego między innymi w budowie systemów mechanicznych lub podstawową wiedzę z zakresu innych kierunków powiązanych z mechaniką i budową maszyn niezbędną do zrozumienia, opisu i praktycznego wykorzystania zasad użytkowania i eksploatacji systemów mechanicznych.
Efekt M1A_W02_02
Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych; ma elementarną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia i funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
Efekt M1A_W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów i termodynamiki, w tym wiedzę z tego zakresu niezbędną do zrozumienia fizycznych i fizyko-chemicznych zjawisk występujących podczas funkcjonowania maszyn i urządzeń mechanicznych oraz wykorzystywaną w procesach projektowania, wytwarzania, użytkowania i eksploatacji systemów mechanicznych.
Efekt M1A_W03_02
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu technologii wytwarzania elementów maszyn i urządzeń mechanicznych.
Efekt M1A_W03_03
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metrologii i systemów pomiarowych oraz zasad opracowywania i interpretacji (z uwzględnieniem niepewności pomiarowych) wyników pomiarów wielkości fizycznych w mechanice i budowie maszyn.
Efekt M1A_W03_04
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie budowy, struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych lub innych materiałów wykorzystywanych w budowie, użytkowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych; ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów w tym wiedzę dotyczącą zakresu zastosowań typowych i specjalnych metod obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcji mechanicznych.
Efekt M1A_W04_01
Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę w zakresie metod, technik i narzędzi projektowania i konstruowania elementów maszyn i urządzeń mechanicznych.
Efekt M1A_W04_02
Ma szczegółową, częściowo podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem i automatyzacją maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich elementów funkcjonalnych lub ma szczegółową, częściowo podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z projektowaniem i konstruowaniem aparatury przemysłowej oraz energetyką i sterowaniem procesami przemysłowymi.
Efekt M1A_W04_03
Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę o powszechnie stosowanych w budowie maszyn i urządzeń mechanicznych materiałach konstrukcyjnych oraz zna korelacje pomiędzy ich obróbką, strukturą i właściwościami mechanicznymi, fizycznymi i fizykochemicznymi.
Efekt M1A_W05_01
Zna tendencje rozwojowe w zakresie konstrukcji mechanicznych, wykorzystania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, maszyn i urządzeń wytwórczych, systemów organizacji i zarządzania, technik, narządzi i przyrządów pomiarowych stosowanych w przemyśle maszynowym oraz nowoczesnych narzędzi projektowych wspomagających projektowanie maszyn i urządzeń mechanicznych oraz systemów wytwórczych.
Efekt M1A_W06_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności inżyniera mechanika na kolejnych etapach w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów mechanicznych oraz podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji systemów technicznych w tym diagnostyki, obsługi i napraw maszyn i urządzeń mechanicznych.
Efekt M1A_W07_01
Ma podstawową wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej i analitycznej oraz wiedzę dotyczącą metod i zasad graficznego zapisu konstrukcji mechanicznych; zna metody i techniki projektowania, w tym doboru materiałów konstrukcyjnych i obliczeń wytrzymałościowych, elementów konstrukcji mechanicznych oraz zna podstawy obsługi i wykorzystania narzędzi inżynierskich do obliczeń i graficznego zapisu konstrukcji.
Efekt M1A_W07_02
Zna podstawowe zasady, metody, techniki i narzędzia badań i opracowywania wyników pomiarów wielkości fizycznych, w tym badań struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych materiałów konstrukcyjnych oraz związanych z parametrami geometrycznymi, wytrzymałościowymi, użytkowymi i eksploatacyjnymi.
Efekt M1A_W08_01
Ma podstawową wiedzę z zakresu użytkowania i eksploatacji systemów technicznych niezbędną do uwzględniania pozatechnicznych (społecznych, ekonomicznych, prawnych, biologicznych i ekologicznych) czynników przy projektowaniu maszyn i urządzeń mechanicznych oraz zna podstawowe zasady kształtowania środowiska pracy człowieka w aspekcie jego ergonomii.
Efekt M1A_W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania działalnością produkcyjną, w tym zarządzania jakością i organizacji nowoczesnych systemów produkcyjnych.
Efekt M1A_W10_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i patentowego oraz rozumie związek tej ochrony z rozwojem innowacyjnej gospodarki.
Efekt M1A_W11_01
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze badań i rozwoju, projektowania, produkcji i eksploatacji systemów mechanicznych.
Efekt M1A_W12_01
Zna typowe technologie związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych lub aparatury przemysłowej oraz energetyką i sterowaniem procesami przemysłowymi; zna typowe technologie i techniki z zakresu pomiarów, wytwarzania, diagnostyki i napraw maszyn oraz urządzeń mechanicznych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt M1A_U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również obcojęzycznych), potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz w sposób jasny i czytelny formułować i uzasadniać opinie.
Efekt M1A_U01_02
Potrafi korzystać z katalogów i norm oraz czytać i interpretować dokumentację techniczną w celu dobrania odpowiednich komponentów dla projektowanych maszyn, urządzeń lub systemów mechanicznych.
Efekt M1A_U02_01
Potrafi porozumiewać się przy użyciu technik klasycznych i komputerowych w środowisku inżynierskim oraz w innych środowiskach.
Efekt M1A_U03_01
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, a także sporządzić omówienie wyników realizacji tego zadania, sformułować podsumowanie i wnioski.
Efekt M1A_U03_02
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i/lub obcym (w szczególności w języku angielskim) udokumentowane opracowanie pisemne dotyczące ogólnych i/lub specjalistycznych zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn.
Efekt M1A_U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn.
Efekt M1A_U05_01
Ma umiejętność samodzielnego, selektywnego pozyskiwania informacji z literatury i innych źródeł oraz uzupełniania wiedzy i umiejętności w celu rozwiązywania problemów w zakresie zagadnień ogólnych związanych z mechaniką, budową i eksploatacją maszyn, zagadnień specjalistycznych, a także dziedzin powiązanych.
Efekt M1A_U06_01
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się (werbalnego i pisemnego) w zakresie zagadnień ogólnych i technicznych (w tym specjalistycznych), a w szczególności czytania ze zrozumieniem dokumentów i innych opracowań o charakterze technicznym.
Efekt M1A_U07_01
Potrafi przy użyciu technik i narzędzi informatycznych wykonać obliczenia konstrukcyjne oraz opracować dokumentację techniczną i rysunkową prostego i złożonego obiektu lub systemu mechanicznego, a także posłużyć się technikami i narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi do zapisu i prezentacji własnego opracowania technicznego.
Efekt M1A_U08_01
Potrafi planować i przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki.
Efekt M1A_U08_02
Potrafi planować i wykonać eksperymentalne badania laboratoryjne, opracować i zinterpretować ich wyniki oraz wyciągnąć wnioski z zakresu właściwości materiałów konstrukcyjnych, technologii wytwarzania elementów maszyn oraz funkcjonowania maszyn, urządzeń i systemów mechanicznych; potrafi na podstawie badań eksperymentalnych dokonać doboru parametrów i sposobów obróbki materiałów i części oraz parametrów funkcjonowania maszyn, urządzeń i systemów mechanicznych.
Efekt M1A_U08_03
Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe w zakresie szacowania wartości parametrów charakteryzujących właściwości mechaniczne maszyn i urządzeń; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.
Efekt M1A_U08_04
Potrafi w odniesieniu do zastosowań elektrotechniki i elektroniki w budowie systemów mechanicznych planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary z wykorzystaniem technik komputerowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt M1A_U09_01
Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych.
Efekt M1A_U09_02
Potrafi zastosować elementarną wiedzę z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej do obróbki danych doświadczalnych lub danych uzyskanych podczas badań i obserwacji funkcjonowania systemów technicznych.
Efekt M1A_U09_03
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich.
Efekt M1A_U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących między innymi projektowanie maszyn, urządzeń i systemów mechanicznych dostrzegać aspekty systemowe związane z automatyzacją, mechatronizacją i współzależnością od innych elementów systemu oraz pozatechniczne, w tym organizacyjne, ekonomiczne i prawne.
Efekt M1A_U10_02
Posiada umiejętność wykorzystania sygnałów rynkowych w bieżącej działalności biznesowej i potrafi ocenić wpływ podejmowanych decyzji na przepływy pieniężne, koszty, przychody i zyski oraz umie oszacować ryzyko podejmowanego projektu inwestycyjnego.
Efekt M1A_U11_01
Ma podstawowe przygotowanie do pracy w zakładzie przemysłowym oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w środowisku pracy w przemyśle maszynowym.
Efekt M1A_U12_01
Potrafi dokonać wstępnej analizy w zakresie kosztów realizacji projektu maszyny, urządzenia, systemu mechanicznego lub procesu, porównać pod względem ekonomicznym alternatywne wersje rozwiązań projektowych lub organizacyjnych i zaproponować najlepsze rozwiązania uwzględniające kryteria techniczne, technologiczne i ekonomiczne.
Efekt M1A_U13_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić (pod względem technicznym i jakościowym) istniejące urządzenia, obiekty, systemy lub procesy mechaniczne, dokonać identyfikacji czynników mających wpływ na ich funkcjonowanie oraz wyciągnąć wnioski i sformułować zalecenia dotyczące eliminacji występujących problemów.
Efekt M1A_U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze projektowym lub eksperymentalnym z zakresu konstruowania, pomiarów i badań maszyn i urządzeń rolniczych lub/i aparatury przemysłowej.
Efekt M1A_U15_01
Potrafi ocenić przydatność, wybrać i wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia do sformułowania problemu i rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze projektowym lub badawczym z zakresu mechaniki i budowy maszyn, w tym oceny struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych, a także problemu polegającego na doborze parametrów funkcjonalnych dla procesu, maszyny lub urządzenia mechanicznego.
Efekt M1A_U15_02
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami, przyrządami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wartości podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne.
Efekt M1A_U15_03
Potrafi ocenić przydatność i wykorzystać podstawowe metody matematyczne i rutynowe narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich o charakterze teoretycznym i praktycznym.
Efekt M1A_U16_01
Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować prosty i złożony, typowy element oraz zespół elementów maszyny, urządzenia, systemu mechanicznego lub procesu, używając właściwie wybranych metod analitycznych, technik i narzędzi.
Efekt M1A_U16_02
Potrafi zgodnie z samodzielnie sformułowaną lub zadaną specyfikacją zaprojektować prostą maszynę, urządzenie, system mechaniczny lub zaprojektować i zrealizować proces badawczy z zakresu konstrukcji i technologii maszyn i urządzeń rolniczych lub aparatury przemysłowej.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt M1A_K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia) w celu aktualizacji wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz wiedzy interdyscyplinarnej, a także podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych oraz społecznych.
Efekt M1A_K01_02
Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy ekonomiczno-społecznej, rozwijania umiejętności interpersonalnych i adaptacji do zmieniających się warunków.
Efekt M1A_K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie skutki prawne, ekonomiczne i społeczne działalności inżyniera-mechanika oraz wagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i innych systemów mechanicznych.
Efekt M1A_K02_02
Rozumie wpływ działań i procesów występujących w cyklu życia maszyn i urządzeń na środowisko naturalne i środowisko pracy człowieka.
Efekt M1A_K03_01
Potrafi pracować zespołowo oraz rozumie zasady pracy zespołowej, roli i znaczenia konsultacji przy realizacji zadań inżynierskich, jak również rozumie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt M1A_K04_01
Ma świadomość tego, że prawidłowa realizacja zadania indywidualnego i zespołowego wymaga określenia założeń, priorytetów i celów.
Efekt M1A_K05_01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny oraz konieczności identyfikacji i rozstrzygania dylematów w sferze działalności zawodowej z uwzględnieniem przestrzegania zasad etyki i poszanowania praw własności intelektualnej.
Efekt M1A_K06_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny rozumiejąc rolę inżyniera mechanika w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Efekt M1A_K06_02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w tworzeniu i rozwijaniu indywidualnych form przedsiębiorczości.
Efekt M1A_K07_01
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu inżynierii mechanicznej i innych aspektów działalności inżyniera mechanika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.