Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl

Cele:

Absolwent winien charakteryzować się, wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o nie standardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Chemia II 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów II 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów II - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Ogrzewnictwo II 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Ogrzewnictwo II - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Planowanie przestrzenne - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_02) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_03) 3 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_09) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_13) 2 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe II 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe II - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja II 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja II - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Fizyka budowli II (BIN2A_09/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Fizyka budowli II - projekt (BIN2A_09_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Hydraulika stosowana (BIN2A_02/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Hydraulika stosowana - projekt (BIN2A_02_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Mechanika gruntów (BIN2A_03/01) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika gruntów - projekt (BIN2A_03_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej (BIN2A_13/01) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIN2A_13_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Podstawy geotechniki II (BIN2A_02/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy geotechniki II - projekt (BIN2A_02_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej (BIN2A_13/02) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIN2A_13_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Procesy wymiany ciepła (BIN2A_09/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Procesy wymiany ciepła - projekt (BIN2A_09_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych (BIN2A_13/03) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych - projekt (BIN2A_13_P/03) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża (BIN2A_03/02) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt (BIN2A_03_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=25
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane Wspólne dla specjalności (KB) Ekonomika, organizacja i kierowanie budową 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii lądowej 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii lądowej - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Niezawodność i trwałość konstrukcji 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Niezawodność i trwałość konstrukcji - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_02) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_08) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Złożone konstrukcje metalowe 4 300 300 0 0 0 40 sylabus
   Złożone konstrukcje metalowe - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów (BN2A_08/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów - projekt (BN2A_08_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia II (BN2A_02/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia II - projekt (BN2A_02_P/01) 1 0 0 0 15 0 10 sylabus
   Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego (BN2A_08/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego - projekt (BN2A_08_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Technologia betonu II (BN2A_02/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Technologia betonu II - projekt (BN2A_02_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=25
PodstawoweWspólne dla wydziału Matematyka 5 300 150 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Instalacje budowlane 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Instalacje budowlane - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Konstrukcje budowlane 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje budowlane - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Metody komputerowe w instalacjach budowlanych 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Metody komputerowe w instalacjach budowlanych - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_08) 2 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_17) 4 300 0 0 300 0 40 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja II 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja II - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową (BIN2A_17/02) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt (BIN2A_17_P/02) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Lokalne urządzenia do uzdatniania wody (BIN2A_08/02) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Lokalne urządzenia do uzdatniania wody - projekt (BIN2A_08_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Przydomowe oczyszczalnie ścieków (BIN2A_08/01) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przydomowe oczyszczalnie ścieków - projekt (BIN2A_08_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (BIN2A_17/01) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt (BIN2A_17_P/01) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
∑=21
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane Wspólne dla specjalności (KB) Akustyka budowlana 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Fundamentowanie specjalne 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Fundamentowanie specjalne - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_03) 4 300 0 0 300 0 40 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_09) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Złożone konstrukcje betonowe 4 300 300 0 0 0 40 sylabus
   Złożone konstrukcje betonowe - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Dynamika budowli (BN2A_03/02) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Dynamika budowli - projekt (BN2A_03_P/02) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne (BN2A_09/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne - projekt (BN2A_09_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Mechanika budowli II (BN2A_03/01) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika budowli II - projekt (BN2A_03_P/01) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Termomodernizacja budynków (BN2A_09/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Termomodernizacja budynków - projekt (BN2A_09_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=21
HESWspólne dla Wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla Wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN2A_05) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Automotive fuels (WN2A_05/04) 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Natural Organic Compounds (WN2A_05/05) 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WN2A_05/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów (WN2A_05/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami (WN2A05/03) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=1
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka 3 150 150 0 0 0 20 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Konstrukcje budowlane 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje budowlane - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_19) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Urządzenia i konstrukcje mechaniczne - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Modernizacja instalacji budowlanych (BIN1A_19/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Modernizacja instalacji budowlanych - projekt (BIN1A_19_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BIN1A_19/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BIN1A_19_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=30
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane Wspólne dla specjalności (KB) Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_13) 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_18) 4 300 0 0 300 0 40 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_19) 2 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Konstrukcje sprężone i prefabrykowane (BN2A_18/02) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje sprężone i prefabrykowane - projekt (BN2A_18_P/02) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Nowe materiały i wyroby dla budownictwa (BN2A_13/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Nowe materiały i wyroby dla budownictwa - projekt (BN2A_13_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie (BN2A_13/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt (BN2A_13_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych (BN2A_18/01) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych - projekt (BN2A_18_P/01) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BN2A_19/02) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BN2A_19_P/02) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (BN2A_19/01) 1 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - projekt (BN2A_19_P/01) 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt B2A_W01_01
Ma rozszerzona i pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie analizy matematycznej, w szczególności rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z budownictwem.
Efekt B2A_W01_02
Ma rozszerzona i pogłębiona wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, fizyki ciała stałego i fizyki jądrowej. Ma rozszerzona wiedzę na temat zasad przeprowadzania opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
Efekt B2A_W01_03
Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym chemii budowlanej, w zakresie właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie, bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.
Efekt B2A_W02_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, itp.
Efekt B2A_W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa oraz mechaniki konstrukcji budowlanych i procesów budowlanych, w tym posadowienia obiektów, zasad projektowania i użytkowania inwestycji budowlanych oraz metod ich realizacji.
Efekt B2A_W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, projektowania złożonych elementów konstrukcyjnych oraz realizacji inwestycji budowlanych, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
Efekt B2A_W05_01
Ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zmian organizacyjnych procesu inwestycyjnego, chemii budowlanej, nowoczesnych materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii realizacji inwestycji budowlanych, o trendach rozwoju technologii posadowień głębokich oraz technologii modyfikacji słabego podłoża gruntowego, posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach sanitarnych.
Efekt B2A_W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, umie zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, dobrać typ konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych.
Efekt B2A_W06_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie
Efekt B2A_W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, umie modelować obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, w tym kosztorysowej.
Efekt B2A_W08_01
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa, posiada wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie.
Efekt B2A_W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
Efekt B2A_W10_01
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie korzystać z zasobów informacji patentowej, rozumie zasady transferu technologii w gospodarce, zarówno z nauki do gospodarki jak i w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami.
Efekt B2A_W11_01
Potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa, ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych, posiada podstawową wiedzę dotyczącą kalkulacji i oceny efektywności inwestycji.
Efekt B2A_W12_01
Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, wykonawstwa obiektów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt B2A_U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekt B2A_U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
Efekt B2A_U01_03
Potrafi posługiwać się językiem angielskim lub innym z zakresu języków komunikacji międzynarodowej w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych literaturowych i rozumienia głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
Efekt B2A_U02_01
Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.
Efekt B2A_U02_02
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
Efekt B2A_U02_03
Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.
Efekt B2A_U03_01
Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
Efekt B2A_U03_02
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Efekt B2A_U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu budownictwa
Efekt B2A_U05_01
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych narzędzi obliczeniowych (programów komputerowych). Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.
Efekt B2A_U05_02
Potrafi rozszerzyć posiadaną i zdobytą na studiach wiedzę do stopnia umożliwiającego zdanie egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt B2A_U06_01
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusji na tematy z zakresu budownictwa. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Efekt B2A_U07_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
Efekt B2A_U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu materiałów budowlanych i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku obliczeń wielkości i formułować wnioski prowadzące do optymalizacji przyjętych wymiarów elementów konstrukcyjnych.
Efekt B2A_U08_02
Potrafi opracować plan realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Efekt B2A_U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne. Potrafi porównywać wyniki obliczeń z różnych programów komputerowych i wyciągać na ich podstawie wnioski potrzebne do bezpiecznego projektowania konstrukcji inżynierskich.
Efekt B2A_U09_02
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia budowlanego i analizować skutki opóźnień, wzrostu cen i innych czynników ryzyka.
Efekt B2A_U10_01
Potrafi dostrzegać występujące przy formułowaniu i rozwiązywaniu inżynierskich przedsięwzięć budowlanych ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi dostosowywać sposoby zarządzania do różnych zadań inwestycyjnych. Potrafi uwzględnić i zapewnić bezpieczeństwo pracy i użytkowania na etapach budowy i eksploatacji inwestycji.
Efekt B2A_U11_01
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.
Efekt B2A_U12_01
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technologii materiałów budowlanych, nowych technik i technologii budowlanych.
Efekt B2A_U13_01
Ma przygotowanie i umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą na budowie. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania przeciwpożarowego i postępowania z substancjami chemicznymi spotykanymi w budownictwie.
Efekt B2A_U13_02
Potrafi sporządzić plan bioz - wymagany przepisami prawa dla budowy.
Efekt B2A_U14_01
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Zna metody wyceny technologii budowlanych oraz metody oceny ekonomicznej tych technologii, dzięki czemu może ocenić szansę jej wdrożenia. Potrafi analizować koszty realizacji przedsięwzięcia. Potrafi dokonać oceny ekonomicznej przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego.
Efekt B2A_U15_01
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania przedsięwzięcia budowlanego i ocenić przyjęte rozwiązania techniczne. Potrafi dokonać identyfikacji wszystkich elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiązania techniczne dla projektowanego obiektu.
Efekt B2A_U15_02
Potrafi analizować sposoby funkcjonowania systemów technicznych wykorzystywanych przy realizacji robót zmechanizowanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy.
Efekt B2A_U16_01
Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w wykonawstwie budowlanym.
Efekt B2A_U17_01
Potrafi dokonać specyfikacji działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego. Potrafi dokonać analizy schematów statycznych konstrukcji. Potrafi wyspecyfikować problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu organizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
Efekt B2A_U18_01
Potrafi ocenić przydatność w konkretnym zadaniu inżynierskim stosowanych w mechanice konstrukcji metod rozwiązywania układów sił i wyznaczania reakcji więzów. Potrafi wybrać właściwy sposób modelowania ustrojów prętowych i płytowych. Potrafi ocenić przydatność metod badawczych potrzebnych do oceny jakości materiałów i elementów budowlanych.
Efekt B2A_U19_01
Potrafi zaprojektować oraz zrealizować obiekt budowlany, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi projektowych, w czasie realizacji zadania projektowego.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt B2A_K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się z wykorzystaniem różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.
Efekt B2A_K01_02
Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt B2A_K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.
Efekt B2A_K02_02
Mając świadomość wpływu na środowisko produkcji materiałów budowlanych rozumie potrzebę "projektowania ze względu na trwałość" , co w konsekwencji prowadzi do dłuższej eksploatacji, rzadszych remontów oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń.
Efekt B2A_K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Efekt B2A_K04_01
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania projektowego lub związanego z wykonawstwem.
Efekt B2A_K05_01
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość, że w przypadku realizacji wspólnych projektów powstają różnorodne zobowiązania dotyczące własności przemysłowej i praw autorskich i że należy to brać pod uwagę w opracowywaniu umów.
Efekt B2A_K06_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Potrafi ocenić zasadność, racjonalność i efektywność ekonomiczną w działalności inwestycyjno-budowlanej.
Efekt B2A_K07_01
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Efekt B2A_K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i konieczności jego odpowiedzialnego eksploatowania z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.