Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl

Cele:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy podstawowej i kierunkowej oraz umiejętności zawodowych, umożliwiających dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Absolwenci studiów dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i wykonawstwo konstrukcji i obiektów budowlanych, jak również kierowanie i nadzór nad pracami związanymi z ich realizacją. W kształceniu, oprócz poznania podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich, realizowane są moduły umożliwiające zdobycie umiejętności dokonywania wyboru odpowiednich metod i narzędzi służących realizacji postawionych zadań, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie świadomości o problemach i ograniczeniach w pracy inżyniera. Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołami i firmami budowlanymi – projektowymi i wykonawczymi, do prowadzenia remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, organizowania produkcji elementów budowlanych, prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci podejmują prace w biurach projektowych, firmach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, a także, jako przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm. Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prowadzona w ramach kierunku specjalność Budownictwo ogólne, gdzie realizowane są dwa bloki dyplomujące: Konstrukcje budowlane oraz Technologia i organizacja budownictwa, charakteryzuje się ukierunkowaniem na zdobywanie przez studenta kwalifikacji z wielu różnych specjalności realizowanych na kierunku Budownictwo. W programach kształcenia zawarto moduły ze specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Inżynieria produkcji budowlanej, Inżynieria komunikacyjna oraz Budownictwo energooszczędne. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ochrona własności intelektualnej 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_08) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_09) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Ergonomia (WN1A_08/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej (WN1A_09/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej (WN1A_09/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Socjologia (WN1A_08/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geometria wykreślna 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Geometria wykreślna - projekt 3 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Rysunek techniczny 2 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Rysunek techniczny - projekt 3 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=12
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Chemia - laboratorium 3 0 0 300 0 0 20 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 150 150 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 450 150 0 0 0 40 sylabus
∑=15
Zajęcia InformacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 300 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Mechanika teoretyczna 7 450 300 0 0 0 50 sylabus
   Miernictwo 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Miernictwo - projekt 4 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Technologia informacyjna w budownictwie 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Technologia informacyjna w budownictwie - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
∑=17
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka 4 150 150 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 450 300 0 0 0 50 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 300 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Budownictwo ogólne 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Budownictwo ogólne - projekt 3 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Geologia 3 150 150 0 0 0 20 sylabus
   Hydraulika i hydrologia 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Hydraulika i hydrologia - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Materiały budowlane 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Materiały budowlane - laboratorium 2 0 0 300 0 0 20 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 5 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów - projekt 3 0 0 0 300 0 20 sylabus
∑=23
PodstawoweWspólne dla kierunku Matematyka w zastosowanich inżynierskich 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku BIM w budownictwie ogólnym 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   BIM w budownictwie ogólnym - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Budownictwo ogólne 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Budownictwo ogólne - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Mechanika gruntów 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Mechanika gruntów - laboratorium 2 0 0 300 0 0 20 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Technologia betonu 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologia betonu - laboratorium 2 0 0 300 0 0 20 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 5 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów - projekt 2 0 150 0 150 0 20 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_11) 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Circular economy (WN1A_11/05) 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Climate changes (WN1A_11/06) 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej (WN1A_11/04) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa (WN1A_11/01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona środowiska (WN1A_11/02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WN1A_11/03) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Architektura i urbanistyka 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Architektura i urbanistyka - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Fizyka budowli 3 150 150 0 0 0 20 sylabus
   Fizyka budowli - laboratorium 1 0 0 150 0 0 10 sylabus
   Fundamentowanie 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Fundamentowanie - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Instalacje budowlane 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Instalacje budowlane - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Mechanika budowli 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika budowli - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Technologia robót budowlanych 3 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Technologia robót budowlanych - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 150 0 0 0 10 sylabus
   Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 2 150 150 0 0 0 20 sylabus
   Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Konstrukcje betonowe 1 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe 1 - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Konstrukcje metalowe 1 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe 1 - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Mechanika budowli 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Mechanika budowli - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BN1A_31) 4 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Technologia robót budowlanych 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Technologia robót budowlanych - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne (BN1A_31/01) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne - projekt (BN1A_31/01_P) 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Budownictwo podziemne (BN1A_31/02) 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Budownictwo podziemne - projekt (BN1A_31/02_P) 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB)Wspólne dla bloku dyplomowego Budownictwo przemysłowe 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Budownictwo przemysłowe - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 - projekt 3 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Konstrukcje drewniane 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje drewniane - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 4 300 150 0 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 - projekt 3 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Konstrukcje mostowe 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Konstrukcje mostowe - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=26
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB)Wspólne dla bloku dyplomowego Konstrukcje betonowe 2 (TOB) 4 300 150 0 300 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 - projekt (TOB) 3 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 (TOB) 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 - projekt (TOB) 3 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Mechanizacja i organizacja robót budowlanych 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Mechanizacja i organizacja robót budowlanych - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Organizacja produkcji budowlanej 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Organizacja produkcji budowlanej - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB)Wspólne dla bloku dyplomowego Konstrukcje murowe 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Konstrukcje murowe - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot bloku dyplomowego do wyboru (BN1A_57) 4 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (KB) (BN1A_57/02) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - projekt (KB) (BN1A_57/02) 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych (BN1A_57/01) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych - projekt (BN1A_57/01) 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
∑=25
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB)Wspólne dla bloku dyplomowego Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - projekt 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Praca dyplomowa (TOB) 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych (TOB) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych - projekt (TOB) 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe (TOB) 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (BN1A_02) 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawo budowlane (BN1A_02/01) 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawo gospodarcze (BN1A_02/02) 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Przedmiot kierunkowy do wyboru (BN1A_32) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo pożarowe budynków (BN1A_32/01) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Fire Safety of Buildings (BN1A_32/04) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Trwałość i ochrona budowli (BN1A_32/02) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie procesem inwestycyjnym (BN1A_32/03) 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=2
Zajęcia InformacyjneWspólne dla wydziału Redagowanie i archiwizowanie pracy dyplomowej 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt B1A_W01_01
Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt B1A_W01_02
Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt B1A_W01_03
Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym chemii budowlanej, w zakresie właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie, bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.
Efekt B1A_W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, geodezja itp.
Efekt B1A_W02_02
Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych; ma elementarną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia i funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
Efekt B1A_W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa, technologii robót budowlanych, mechaniki konstrukcji budowlanych, w tym dotyczącą zasad projektowania i użytkowania obiektów budowlanych i inżynierskich oraz metod ich realizacji.
Efekt B1A_W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukcyjnych oraz w zakresie sposobów realizacji inwestycji budowlanych, metod organizacji pracy i wykorzystywania programów komputerowych do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
Efekt B1A_W05_01
Ma podstawową wiedzę o tendencjach rozwojowych z zakresu zmian organizacyjnych procesu inwestycyjnego, chemii budowlanej, nowoczesnych materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii realizacji inwestycji budowlanych, w tym obejmujących posadowienia obiektów i instalacje sanitarne.
Efekt B1A_W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i identyfikowania różnic w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych
Efekt B1A_W06_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie.
Efekt B1A_W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, modeluje proste obiekty budowlane i posługuje się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, w tym kosztorysowej.
Efekt B1A_W08_01
Zna podstawową terminologię oraz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i humanistycznych.
Efekt B1A_W08_02
Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach.
Efekt B1A_W08_03
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa, ma wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie.
Efekt B1A_W08_04
Ma wiedzę ogólną na temat rozwoju i dokonań cywilizacji w zakresie form architektonicznych, budowy miast, budownictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego, zna podstawowe pojęcia i definicje oraz obowiązujące przepisy, zna problemy estetyki w budownictwie, ma świadomość konieczności stosowania aspektów prawnych oraz w działalności inżynierskiej.
Efekt B1A_W08_05
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomi i zasad gospodarki rynkowej oraz ekonomiki budownictwa odnoszące się do inwestycji budowlanych. Ma podstawową wiedzę w zakresie norm technicznych związanych z budownictwem.
Efekt B1A_W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
Efekt B1A_W10_01
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, rozumie zasady transferu technologii w gospodarce, zarówno z nauki do gospodarki, jak i w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami
Efekt B1A_W10_02
Posiada umiejętność wykorzystania sygnałów rynkowych w bieżącej działalności biznesowej i potrafi ocenić wpływ podejmowanych decyzji na przepływy pieniężne, koszty, przychody i zyski oraz potrafi oszacować ryzyko podejmowanego projektu inwestycyjnego.
Efekt B1A_W11_01
Potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa, ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych, ma podstawową wiedzę dotyczącą kalkulacji i oceny efektywności inwestycji
Efekt B1A_W12_01
Zna nowoczesne technologie produkcji materiałów budowlanych, nowoczesne technologie realizacji inwestycji budowlanych, technologie posadowień głębokich oraz modyfikacji słabego podłoża gruntowego, zna nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowanych w instalacjach sanitarnych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt B1A_U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekt B1A_U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
Efekt B1A_U01_03
Potrafi posługiwać się językiem angielskim lub innym z zakresu języków komunikacji międzynarodowej w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych literaturowych i rozumienia głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
Efekt B1A_U02_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych w działalności inżynierskiej.
Efekt B1A_U02_02
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
Efekt B1A_U02_03
Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.
Efekt B1A_U03_01
Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
Efekt B1A_U03_02
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Efekt B1A_U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu budownictwa.
Efekt B1A_U05_01
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych narzędzi obliczeniowych (programów komputerowych). Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.
Efekt B1A_U05_02
Potrafi rozszerzyć posiadaną i zdobytą na studiach wiedzę do stopnia umożliwiającego zdanie egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt B1A_U06_01
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusji na tematy z zakresu budownictwa. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Efekt B1A_U07_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
Efekt B1A_U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu materiałów budowlanych i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku obliczeń wielkości i formułować wnioski prowadzące do optymalizacji przyjętych wymiarów elementów konstrukcyjnych.
Efekt B1A_U08_02
Potrafi opracować plan realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Efekt B1A_U09_01
Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych. Potrafi zastosować elementarną wiedzę z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej do obróbki danych doświadczalnych. Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich.
Efekt B1A_U09_02
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia budowlanego i analizować skutki opóźnień, wzrostu cen i innych czynników ryzyka.
Efekt B1A_U10_01
Potrafi dostrzegać występujące przy formułowaniu i rozwiązywaniu inżynierskich przedsięwzięć budowlanych ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi dostosowywać sposoby zarządzania do różnych zadań inwestycyjnych. Potrafi uwzględnić i zapewnić bezpieczeństwo pracy i użytkowania na etapach budowy i eksploatacji inwestycji.
Efekt B1A_U10_02
Posiada umiejętność wykorzystania sygnałów rynkowych w bieżącej działalności biznesowej i potrafi ocenić wpływ podejmowanych decyzji na przepływy pieniężne, koszty, przychody i zyski oraz umie oszacować ryzyko podejmowanego projektu inwestycyjnego.
Efekt B1A_U11_01
Ma przygotowanie i umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą na budowie. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania przeciwpożarowego i postępowania z substancjami chemicznymi spotykanymi w budownictwie.
Efekt B1A_U11_02
Potrafi sporządzić plan bioz - wymagany przepisami prawa budowlanego.
Efekt B1A_U12_01
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Umie ocenić szansę wdrożenia technologii budowlanych na podstawie znanych metod ich wyceny i metod oceny ekonomicznej tych technologii. Potrafi analizować koszty realizacji przedsięwzięcia. Potrafi dokonać oceny ekonomicznej przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego
Efekt B1A_U13_01
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania przedsięwzięcia budowlanego i ocenić przyjęte rozwiązania techniczne. Potrafi dokonać identyfikacji elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiązania techniczne dla projektowanego obiektu.
Efekt B1A_U13_02
Potrafi analizować sposoby funkcjonowania systemów technicznych wykorzystywanych przy realizacji robót zmechanizowanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy.
Efekt B1A_U14_01
Potrafi sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego. Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji w celu jej wymiarowania. Potrafi wyspecyfikować problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu organizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
Efekt B1A_U15_01
Potrafi ocenić przydatność w konkretnym zadaniu inżynierskim stosowanych w mechanice konstrukcji metod rozwiązywania układów sił i wyznaczania reakcji więzów. Potrafi wybrać właściwy sposób modelowania ustrojów prętowych i płytowych. Potrafi ocenić przydatność metod badawczych potrzebnych do oceny jakości materiałów i elementów budowlanych.
Efekt B1A_U16_01
Potrafi zaprojektować oraz zrealizować prosty obiekt budowlany, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi projektowych, w czasie realizacji zadania projektowego.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt B1A_K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się z wykorzystaniem różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.
Efekt B1A_K01_02
Rozumie znaczenie i potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt B1A_K01_03
Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy ekonomiczno - społecznej, rozwijania umiejętności interpersonalnych i adaptacji do zmieniających się warunków.
Efekt B1A_K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.
Efekt B1A_K02_02
Mając świadomość wpływu na środowisko produkcji materiałów budowlanych, rozumie potrzebę "projektowania ze względu na trwałość", co w konsekwencji prowadzi do dłuższej eksploatacji, rzadszych remontów oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń.
Efekt B1A_K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Efekt B1A_K04_01
Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych.
Efekt B1A_K05_01
Ma świadomość potrzeby profesjonalnych zachowań i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość, że w przypadku realizacji wspólnych projektów powstają różnorodne zobowiązania dotyczące własności przemysłowej i praw autorskich i że należy to brać pod uwagę w opracowywaniu umów.
Efekt B1A_K06_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w tworzeniu i rozwijaniu indywidualnych form przedsiębiorczości.
Efekt B1A_K07_01
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Efekt B1A_K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i konieczności jego odpowiedzialnego eksploatowania z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.