Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl

Cele:

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na  podstawie wyników egzaminu maturalnego

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_08) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_09) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ergonomia (WS1A_08/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej (WS1A_09/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej (WS1A_09/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia (WS1A_08/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geometria wykreślna i rysunek techniczny 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna i rysunek techniczny - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Miernictwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo - projekt 1 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=12
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna w inżynierii środowiska 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
 Wspólne dla wydziału Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=15
Wychowanie FizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Biologia i ekologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Grafika inżynierska 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Hydrologia i nauki o Ziemi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Hydrologia i nauki o Ziemi - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=12
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia - laboratorium 5 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna w inżynierii środowiska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
∑=18
Wychowanie FizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Intermediate General English 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Biologia i ekologia - laboratorium 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Budownictwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów - laboratorium 1 0 0 15 0 0 10 sylabus
   Ochrona powietrza 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Technologia wody i ścieków 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia wody i ścieków - laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=23
PodstawoweWspólne dla kierunku Matematyka w zastosowanich inżynierskich 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=3
Wychowanie FizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Intermediate General English 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Fizyka budowli 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka budowli - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Fizyka budowli - projekt 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Gospodarka odpadami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie wodą i ochrona wód 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy geotechniki i fundamentowania 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy geotechniki i fundamentowania - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A (IS1A_19) 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B (IS1A_21) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Termodynamika techniczna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Termodynamika techniczna - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa (IS1A_21/01) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle (IS1A_21/02) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów (IS1A_19/02) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów - projekt (IS1A_19_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych (IS1A_19/01) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych - projekt (IS1A_19_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_11) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Circular economy (WS1A_11/05) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Climate changes (WS1A_11/06) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej (WS1A_11/04) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa (WS1A_11/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WS1A_11/03) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Intermediate General English 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Chłodnictwo i pompy ciepła 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chłodnictwo i pompy ciepła - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Instalacje sanitarne (IS1A_25) 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Instalacje sanitarne - projekt (IS1A_25_P) 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo (IS1A_30) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - projekt (IS1A_30_P) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru D (IS1A_26) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru E (IS1A_28) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru E - projekt (IS1A_28_P) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja (IS1A_32) 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja - projekt (IS1A_32_P) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja (IS1A_23) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja - projekt (IS1A_23_P) 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Instalacje przeciwpożarowe w budynkach (IS1A_26/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Instalacje sanitarne na terenach nieuzbrojonych (IS1A_26/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej (IS1A_28/02) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej - projekt (IS1A_28_P/02) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Zintegrowane systemy gospodarki odpadami (IS1A_28/01) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zintegrowane systemy gospodarki odpadami - projekt (IS1A_28_P/01) 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_03) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko (IS1A_03/02) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska (IS1A_03/01) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy automatyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy automatyki - laboratorium 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru F (IS1A_33) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru G (IS1A_34) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Modelowanie w inżynierii środowiska (IS1A_33/02) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie w inżynierii środowiska - projekt (IS1A_33_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Ocena i certyfikacja energetyczna budynków (IS1A_34/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ocena i certyfikacja energetyczna budynków - projekt (IS1A_34_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Ogrzewnictwo płaszczyznowe (IS1A_33/01) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo płaszczyznowe - projekt (IS1A_33_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologie energooszczędne (IS1A_34/03) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie energooszczędne - projekt (IS1A_34_P/03) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wentylacja przemysłowa (IS1A_34/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wentylacja przemysłowa - projekt (IS1A_34_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_04) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Pozwolenia zintegrowane (IS1A_04/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane (IS1A_04/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
KierunkoweWspólne dla kierunku Przedmiot kierunkowy do wyboru C (IS1A_24) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru H (IS1A_37) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji (IS1A_24/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji - projekt (IS1A_24_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania (IS1A_37/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania - projekt (IS1A_37_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (IS1A_37/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - projekt (IS1A_37_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji (IS1A_24/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji - projekt (IS1A_24_P/02) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=4
ObieralneWspólne dla kierunku Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji (IS1A_63/01) 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_61) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_62) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_63) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Eksploatacja wodociągów i kanalizacji (IS1A_61/02) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Eksploatacja wodociągów i kanalizacji - projekt (IS1A_61/02_P) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji (IS1A_63/02) 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Odnawialne źródła energii (IS1A_62A) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Odnawialne źródła energii - projekt (IS1A_62A_P) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków (IS1A_62B) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków - laboratorium(IS1A_62B_P) 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Źródła ciepła (IS1A_61/01) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Źródła ciepła - projekt (IS1A_61_P/01) 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=25
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Redagowanie i archiwizowanie pracy dyplomowej 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt I1A_W01_01
Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt I1A_W01_02
Ma wiedzę w zakresie probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt I1A_W01_03
Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Efekt I1A_W01_04
Ma wiedzę w zakresie chemii (w szczególności chemii sanitarnej) oraz biologii (w szczególności biologii sanitarnej) i ekologii niezbędną do rozwiązywania typowych, prostych zadań związanych z inżynierią środowiska, w tym znajomość nowoczesnych technik służących do pomiaru parametrów jakości wody i ścieków.
Efekt I1A_W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z inżynierią środowiska, takich jak: ochrona środowiska, budownictwo, architektura, mechanika, geodezja.
Efekt I1A_W02_02
Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych; ma elementarną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia i funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
Efekt I1A_W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska: ochrony jakości powietrza; ochrony cieplnej budynków; racjonalnego użytkowania energii, źródeł ciepła; funkcjonowania, procesów i praw determinujących obieg wody w geosystemach; określenia zasobów wodnych, zapotrzebowania na wodę, racjonalizacji zużycia wody; systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków; technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi; mikrobiologii wody, powietrza, wody i gleby; materiałów stosowanych w sieciach i instalacjach sanitarnych.
Efekt I1A_W03_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki technicznej i fizyki budowli, w tym znajomość technik oraz metod, także matematycznych, stosowanych w inżynierii środowiska.
Efekt I1A_W03_03
Ma podstawową wiedzę w zakresie hydrauliki, hydrologii, meteorologii i klimatologii.
Efekt I1A_W03_04
Ma ogólną wiedzę w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń (w tym mikrobiologicznych) na zdrowie i życie człowieka oraz o procesach towarzyszących ich rozprzestrzenianiu i neutralizacji.
Efekt I1A_W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie rysunku technicznego oraz grafiki inżynierskiej przydatną do twórczości inżynierskiej z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I1A_W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie: źródeł zanieczyszczeń, metod i urządzeń do ograniczenia i oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych oraz gazów z obiektów utylizacji odpadów; urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; gospodarki wodno-ściekowej; oceny i certyfikacji energetycznej budynków; zintegrowanych systemów gospodarki odpadami; techniki chłodniczej oraz pomp ciepła.
Efekt I1A_W04_03
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych oraz przeciwpożarowych.
Efekt I1A_W04_04
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Efekt I1A_W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie inżynierii środowiska m.in. stosowanych materiałów, nowych rozwiązań, stosowanych technologii, metod i narzędzi projektowania itp.
Efekt I1A_W06_01
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska.
Efekt I1A_W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I1A_W08_01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań w działalności inżynierskiej.
Efekt I1A_W08_02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w inżynierii środowiska (przy wykonywaniu robót instalacyjnych).
Efekt I1A_W08_03
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu jakie niosą przedsięwzięcia z zakresu inżynierii środowiska dla środowiska.
Efekt I1A_W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w inżynierii środowiska.
Efekt I1A_W10_01
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt I1A_W11_01
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I1A_W12_01
Zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w inżynierii środowiska.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt I1A_U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt I1A_U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
Efekt I1A_U02_01
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach.
Efekt I1A_U03_01
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą zadania inżynierskiego w zakresie inżynierii środowiska, przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji tego zadania, a także jego streszczenie w języku obcym.
Efekt I1A_U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację, także w języku obcym, dotyczącą wyników realizacji zadania inżynierskiego w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I1A_U05_01
Potrafi korzystać z prasy fachowej. Ma umiejętność samokształcenia się.
Efekt I1A_U05_02
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych narzędzi wspomagających projektowanie oraz analizę danych doświadczalnych w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I1A_U06_01
Ma umiejętności językowe umożliwiające porozumiewanie się, zrozumienie kart katalogowych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I1A_U07_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych; wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do wykonywania obliczeń i tworzenia rysunków.
Efekt I1A_U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu inżynierii środowiska; potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.
Efekt I1A_U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Efekt I1A_U09_02
Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I1A_U09_03
Potrafi zastosować elementarną wiedzę z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej do obróbki danych doświadczalnych.
Efekt I1A_U09_04
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich.
Efekt I1A_U10_01
Potrafi dostrzegać występujące przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
Efekt I1A_U10_02
Posiada umiejętność wykorzystania sygnałów rynkowych w bieżącej działalności biznesowej i potrafi ocenić wpływ podejmowanych decyzji na aspekty ekonomiczne oraz umie oszacować ryzyko podejmowanego projektu inwestycyjnego.
Efekt I1A_U11_01
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą, w szczególności w czasie wykonywania robót instalacyjnych.
Efekt I1A_U12_01
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska; potrafi dokonać oceny ekonomicznej przy wyborze rozwiązania np. technologicznego.
Efekt I1A_U12_02
Potrafi analizować koszty realizacji przedsięwzięcia.
Efekt I1A_U13_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego w zakresie inżynierii środowiska (np. uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów) i ocenić istniejące rozwiązania techniczne.
Efekt I1A_U13_02
Potrafi dokonać oceny pomiarów i efektywności procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników technologicznych.
Efekt I1A_U13_03
Potrafi dokonać krytycznej analizy systemów technicznych w zakresie inżynierii środowiska (np. systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków; systemu ogrzewczego, wentylacyjnego) i przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia.
Efekt I1A_U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego w zakresie inżynierii środowiska (np. sieci/instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, sieci gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji itp.).
Efekt I1A_U14_02
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych (np. sieci/instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, sieci gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji itp.).
Efekt I1A_U15_01
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla inżynierii środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.
Efekt I1A_U16_01
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, sieć/instalację wodociągowo-kanalizacyjną, element systemu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, urządzeń do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych lub z obiektów utylizacji odpadów, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt I1A_U16_02
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, sieć/instalację gazową, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt I1A_U16_03
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, instalację ogrzewczo-wentylacyjną, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt I1A_U16_04
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, koncepcję zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt I1A_K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, nowych materiałów i technologii w zakresie inżynierii środowiska. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się z wykorzystaniem różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.
Efekt I1A_K01_02
Rozumie znaczenie i potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Efekt I1A_K01_03
Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy ekonomiczno - społecznej, rozwijania umiejętności interpersonalnych i adaptacji do zmieniających się warunków.
Efekt I1A_K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
Efekt I1A_K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przejmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt I1A_K04_01
Potrafi określić priorytety oraz identyfikować i rozstrzygać problemy związane z realizacją określonego przez siebie i/lub innych zadania.
Efekt I1A_K05_01
Ma świadomość zachowania w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Efekt I1A_K06_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w tworzeniu i rozwijaniu indywidualnych form przedsiębiorczości.
Efekt I1A_K07_01
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, między innymi poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii środowiska; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
Efekt I1A_K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa o negatywnym wpływie działalności człowieka na środowisko naturalne i konieczności jego odpowiedzialnego eksploatowania z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.