Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. PW

Cele:

Celem studiów na kierunku kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Abolwent dysponuje podstawową wiedzą i umiejętnościami w obszarze kształcenia ogólnego (matematyka, fizyka, informatyka) oraz technicznego. Potrafi projektować i konstruować manipulatory i roboty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich oraz dokonywać analizy i syntezy układów sterowania. Posiada umiejętności korzystania w pracy zawodowej z osiągnięć robotyki przemysłowej i pozaprzemysłowej (usługowej, medycznej i rehabilitacyjnej) oraz mikrorobotyki. Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach – Robotyka oraz Biomechanika i Biorobotyka. Absolwent specjalności Robotyka potrafi korzystać z nowoczesnych metod projektowania podzespołów mechanicznych i układów sterowania urządzeń przemysłowych oraz układów sterowania i programowania robotów, konfigurowania oraz obsługi zautomatyzowanych centrów obróbczych. Dysponuje wiedzą z zakresu mechaniki, sterowania, konstrukcji napędów, układów sensorycznych i inteligencji maszynowej, projektowania i zastosowań manipulatorów. Posiada umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Absolwent posiada pogłebioną wiedzę dotyczącą dynamiki układów oraz właściwości systemów napędowych, podstaw robotyki teoretycznej i aplikacyjnej, w tym robotów przemysłowych, mobilnych i medycznych. Absolwent potrafi projektować elementy i konstrukcje robotów przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań. Absolwent specjalności Biomechanika i Biorobotyka potrafi korzystać z nowoczesnych metod projektowania podzespołów mechanicznych i układów sterowania urządzeń przemysłowych oraz sterowania i programowania robotów. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu mechaniki, sterowania, konstrukcji napędów, układów sensorycznych i inteligencji maszynowej, projektowania i zastosowań manipulatorów, robotów antropomorficznych i biomechanizmów, układów o konstrukcji inspirowanej biologicznie w różnych dziedzinach – w tym w medycynie i w ochronie pracy. Posiada umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Absolwent posiada pogłebioną wiedzę dotyczącą dynamiki układów oraz właściwości systemów napędowych ze szczególnym uwzględnieniem robotów do zastosowań medycznych, robotów antropomorficznych i maszyn lokomocyjnych. Absolwent potrafi projektować układy i elementy systemów biorobotyki do celów robotyki medycznej, wspomaganej robotycznie rehabilitacji czy robotycznych systemów wspomagających działalność człowieka (np. aktywne protezy, egzoszkielety, inteligentne układy zwiększające bezpieczeństwo).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią. 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne I 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne II 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy Teorii Sygnałów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WFWF Wychowanie fizyczne III 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Elektronika II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody Numeryczne 2 225 0 15 0 0 30 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Technika Mikroprocesorowa I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i mechanizmów I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji III 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Metody Obliczeniowe w Biomechanice 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Teoria sygnałów biologicznych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Laboratorium zintegrowane 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Teoria sygnałów i systemów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 34 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy automatyki i sterowania III 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Robotów 5 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Podstawy robotyki I 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Technika Mikroprocesorowa II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Teoria maszyn i mechanizmów II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do biomechaniki 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Mechanika płynów biologicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projekt zespołowy 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia metod eksperymentalnych i obliczeniowych biomechaniki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=11
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Informatyka III 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Napędy robotów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Roboty mobilne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=11
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 56 4 0 60 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Dynamika układów wieloczłonowych I 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Automatyki i Sterowania IV 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Podstawy biorobotyki 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=4
HESHES HES1_3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Fizyka II 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody programowania robotów 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt AiR1_W01
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki stosowanej, niezbędną do zrozumienia i wykorzystania formalizmu matematycznego do opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych, a także niezbędną do rozwiązywania prostych zadań związanych z zagadnieniami projektowania i modelowania układów technicznych
Efekt AiR1_W02
Ma uporządkowaną wiedzę nt. struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych oraz zasad działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności i błędów pomiarowych.
Efekt AiR1_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę nt. materiałów inżynierskich, w szczególności stopów metali i struktur kompozytowych, ich właściwości fizyko-chemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych, oraz zna typowe zastosowania materiałów w układach technicznych.
Efekt AiR1_W04
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej układu punktów materialnych i ciał. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki ciała stałego, w tym w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji
Efekt AiR1_W05
Ma podstawową wiedzę z termodynamiki inżynierskiej w zakresie prostych zjawisk i procesów cieplnych zachodzących w układach napędowych i maszynach cieplnych
Efekt AiR1_W06
Ma podstawową wiedzę z mechaniki cieczy i gazów w przepływach typowych dla układów technicznych spotykanych w automatyce i robotyce; zna zasady prowadzenia badań eksperymentalnych w mechanice płynów
Efekt AiR1_W07
Ma uporządkowaną wiedzę z informatyki w zakresie podstaw programowania, architektur komputerów i systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych
Efekt AiR1_W08
Zna podstawy metod numerycznych i obliczeń komputerowych stosowanych w zagadnieniach modelowania i projektowania układów inżynierskich
Efekt AiR1_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji
Efekt AiR1_W10
Zna podstawy grafiki inżynierskiej, posiada ogólną wiedzę w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, metod i technologii wytwarzania elementów maszyn urządzeń i konstrukcji posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej z zastosowaniem systemów 2D i 3D
Efekt AiR1_W11
Rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki i działania napędów elektrycznych, ma podstawową wiedzę w zakresie teorii obwodów, cyfrowych układów elektronicznych i technik mikroprocesorowych
Efekt AiR1_W12
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie modelowania sygnałów i systemów dynamicznych w szczególności metod ich opisu, reprezentacji, przetwarzania i analizy
Efekt AiR1_W13
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie robotyki w tym w zakresie metod sterowania robotami, układów napędowych, systemów programowania robotów, rozpoznawania otoczenia i nawigacji oraz zadań planowania
Efekt AiR1_W14
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki robotów w tym zakresie wykonywania projektów konstrukcyjno-obliczeniowych podzespołów robotów oraz modelowania złożonych mechanizmów występujących w robotyce
Efekt AiR1_W15
Posiada uporządkowaną i podbudowaną teroetycznie wiedzę w zakresie sterowania procesami ciągłymi w tym sterowania z regulatorem PID, regulacji predykcyjnej i warstwowych układów sterowania
Efekt AiR1_W16
Ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów automatycznych i robotycznych
Efekt AiR1_W17
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkować działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle związanym z automatyką i robotyką
Efekt AiR1_W18
Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w zakresie automatyki i robotyki
Efekt AiR1_W19
Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt AiR1_W20
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Efekt AiR1_W21
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt AiR1_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt AiR1_U02
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Efekt AiR1_U03
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji zadania
Efekt AiR1_U04
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt AiR1_U05
Potrafi wykorzystać poznane modele i metody matematyczne, a także obliczenia i symulacje komputerowe w procesach projektowania, modelowania i oceny własności mechanicznych, biomechanicznych i eksploatacyjnych typowych układów i urządzeń mechanicznych i automatycznych
Efekt AiR1_U06
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu techniki w oparciu o prawa fizyki; potrafi zastosować typowe urządzenia pomiarowe w pracy eksperymentalnej oraz przeprowadzić analizę błędów pomiarowych.
Efekt AiR1_U07
Potrafi stosować prawa mechaniki ogólnej, ciała stałego, płynów i gazów oraz wiedzę o wytrzymałości, pękaniu i uszkodzeniu materiałów do rozwiązywania problemów technicznych oraz analiz wytrzymałościowych i projektowania elementów maszyn i układów mechanicznych; potrafi wykorzystać metody mechaniki komputerowej
Efekt AiR1_U08
Potrafi stosować zasady mechaniki płynów i termodynamiki do opisu prostych zjawisk cieplno-przepływowych
Efekt AiR1_U09
Potrafi wykorzystywać metody programowania proceduralnego i obiektowego, korzystać z sieci komputerowych, korzystać z baz danych i metod sztucznej inteligencji przy rozwiązywaniu zadań technicznych
Efekt AiR1_U10
Potrafi dokonać opisu i analizy liniowych układów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości, przeprowadzić proste badanie stabilności, zaprojektować proste regulatory oraz dobrać ich nastawy
Efekt AiR1_U11
Potrafi projektować i konstruować proste elementy maszyn i układy mechaniczne robotów, wykonać obliczenia wytrzymałościowe i przedstawić wyniki prac w tym zakresie; potrafi wykorzystać zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania
Efekt AiR1_U12
Potrafi zaprojektować i przeprowadzić analizę prostych układów z zakresu elektrotechniki oraz układów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mikroprocesorowych
Efekt AiR1_U13
Potrafi dokonać opisu i analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, potrafi dokonać analizy sygnałów w transmisji przez systemy liniowe
Efekt AiR1_U14
Potrafi stosować praktycznie metody komputerowego wspomagania, inżynierii i wytwarzania
Efekt AiR1_U15
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla automatyki i robotyki używając właściwych metod, technik i narzędzi
Efekt AiR1_U16
Potrafi zaprojektować proces testowania prostych urządzeń robotycznych oraz przeprowadzić wstępną diagnozę wadliwej pracy
Efekt AiR1_U17
Potrafi zaplanować proces realizacji prostego zautomatyzowanego urządzenia robotycznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty
Efekt AiR1_U18
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów automatyki i robotyki – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
Efekt AiR1_U19
Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt AiR1_U20
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swe zdolności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
Efekt AiR1_U21
W zakresie języka obcego rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym w dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka na tyle płynnie i spontanicznie, by nie powodować napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt AiR1_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Efekt AiR1_K02
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt AiR1_K03
Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Efekt AiR1_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową
Efekt AiR1_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt AiR1_K06
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały