Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych dr inż. Marcin Jasiński

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechatronika jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn, pojazdów oraz systemów mechatronicznych. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Ze względu na ukierunkowanie efektów kształcenia na wymagania stawiane przez przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, program kształcenia na kierunku MTR Wydziału SiMR w szerokim zakresie uwzględnia zagadnienia z dziedziny Mechaniki płynów, Termodynamiki, Mechaniki i Dynamiki pojazdów. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach roboczych oraz inteligentnych elementów infrastruktury. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania tego typu systemu, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechatronika umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych) oraz ich systemów mechatronicznych. Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • mechatronika pojazdów • mechatronika maszyn roboczych • konstrukcje inteligentne • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweFakultatywne Warsztaty 0 0 0 15 0 0 8 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 1 4 16 0 0 8 0 24 sylabus
∑=4
OgólneHES Ochrona środowiska 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Przedmioty HES Historia techniki 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 16 0 16 0 0 32 sylabus
 Matematyka Algebra 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Analiza I 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie geometryczne 2 0 0 16 0 0 16 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2 3 0 0 0 24 0 24 sylabus
   Technologia 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=8
OgólneJęzyki Obce Język obcy 1 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=2
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 16 0 8 0 0 24 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
 Informatyka Wprowadzenie do Inżynierii Programowania 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
 Matematyka Analiza II 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Równania różniczkowe 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Metrologia i zamienność 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Teoria maszyn i podstawy automatyki 4 16 0 0 8 0 24 sylabus
   Wprowadzanie do systemów mikroprocesorowych 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
∑=11
OgólneJęzyki Obce Język obcy 2 4 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Mechanika płynów 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Inżynieria programowania 2 0 0 16 0 0 16 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 24 0 0 0 0 24 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 16 0 16 sylabus
   Systemy automatyki 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
∑=22
OgólneJęzyki Obce Język obcy 3 4 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=4
PodstawoweFizyka i mechanika Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
 Termodynamika Termodynamika 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Komputerowe systemy w mechatronice 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Konstrukcje inteligentne 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
   Maszyny robocze 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Napędy elektryczne 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Pojazdy 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 16 0 16 sylabus
   Silniki spalinowe 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Wprowadzanie do robotyki 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki Obce Język obcy 4 4 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja Maszyn Roboczych 4 16 0 8 0 0 24 sylabus
   Dźwigi osobowe 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Maszyny budowlane 3 16 0 8 0 0 24 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Mechatronika pojazdów 4 16 0 8 0 0 24 sylabus
   Pokładowa diagnostyka pojazdów 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 3 16 0 8 0 0 24 sylabus
∑=10
KierunkoweObowiązkowe Modele funkcjonalne maszyn roboczych 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Podstawy MES 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 6 0 48 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 0 0 0 16 0 20 sylabus
   Przetwarzanie i analiza obrazów 3 8 0 16 0 0 24 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Diagnostyka układów mechatronicznych 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=18
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Akustyka pojazdów 2 8 0 8 0 0 20 sylabus
   Pojazdy autonomiczne 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 80 0 80 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
   PLM - podejście bazodanowe 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=18
OgólnePrzedmioty HES Ekonomia 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KMchtr_W01
ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, w tym metody matematyczne i metody numeryczne pożądane w; 1) w tworzeniu i analizie modeli kinematycznych, dynamicznych punktu materialnego, zbioru punktów materialnych, ciała sztywnego, zbioru ciał sztywnych, 2) w tworzeniu i analizie modeli wytrzymałościowych, w tym uwzględnienie różnych stanów obciążenia, związków pomiędzy stanem obciążenia i odkształcenia, 3) w procesie modelowania i prowadzenia analiz konstrukcji podstawowych elementów i zespołów maszyn i ich złożeń, 4) w procesie modelowania i analizie procesów produkcyjnych i innych procesów inżynierskich 5) opisu i analizy działania systemów mechatronicznych, elementów tych systemów, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących;
Efekt KMchtr_W02
ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującej ruch drgający i falowy, elektrodynamikę, mechanikę relatywistyczną i kwantową, optykę falową; w zakresie chemii fizycznej obejmującej termodynamikę chemiczną, elektrochemię; w zakresie chemii organicznej obejmującej zagadnienia przerobu ropy naftowej
Efekt KMchtr_W03
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z fizyki, obejmującą mechanikę punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamikę, mechanikę płynów, elektryczność i magnetyzm w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach napędowych, elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów oraz występujących w elementach i układach systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr_W04
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, w tym w zakresie stanu naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcji mechanicznych, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych
Efekt KMchtr_W05
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w budowie maszyn i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr_W06
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad tworzenia dokumentacji technicznej elementów oraz zespołów maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr_W07
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt KMChtr_W08
ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analizy konstrukcji inżynierskich, w tym za pomocą systemów komputerowych
Efekt KMchtr_W09
ma elementarną wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn roboczych i pojazdów, w tym zna problemy oddziaływania na środowisko naturalne pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMChtr_W10
ma elementarną wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia inżynierskich procesów projektowych
Efekt KMchtr_W11
ma elementarną wiedzę w zakresie procesów technologicznych stosowanych w procesie produkcji pojazdów i maszyn roboczych, w tym w zakresie organizacji i prowadzenia procesów przygotowania produkcji
Efekt KMchtr_W12
ma podstawową wiedzę w zakresie budowy napędów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych oraz ich stosowania w budowie pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMchtr_W13
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, także w zastosowaniu do układów napędowych pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMchtr_W14
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sieci komunikacyjnych w pojazdach i maszynach
Efekt KMchtr_W15
ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy maszynowe, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne do analizy wyników eksperymentu
Efekt KMchtr_W16
zna i rozumie procesy wytwarzania elementów konstrukcji, pojazdów maszyn roboczych i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr_W17
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych zagadnień dotyczących projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr_W18
zna i rozumie metodykę projektowania elementów systemów mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji, metody analizy obrazów; zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów
Efekt KMchtr_W19
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechatroniki pojazdów oraz orientuje się w jej obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych.
Efekt KMchtr_W20
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych, interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn, pojazdów i układów mechatronicznych
Efekt KMchtr_W21
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle budowy maszyn i mechatronicznym
Efekt KMchtr_W22
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt KMchtr_W23
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt KMchtr_W24
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KMchtr_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt KMchtr_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
Efekt KMchtr_U03
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
Efekt KMchtr_U04
potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.
Efekt KMChtr_U05
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
Efekt KMchtr_U06
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Efekt KMchtr_U07
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizyki, chemii i mechaniki oraz wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr_U08
potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
Efekt KMchtr_U09
potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i zespołów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
Efekt KMchtr_U10
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów systemów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr_U11
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr_U12
potrafi planować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych mechanicznych optycznych i magnetycznych, a także ekstrakcją podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy systemów mechatronicznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski
Efekt KMchtr_U13
potrafi zaprojektować proces testowania elementów i układów maszynowych oraz przeprowadzić ich diagnozę
Efekt KMchtr_U14
potrafi sformułować specyfikację prostych systemów mechatronicznych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu
Efekt KMchtr_U15
potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę specjalistyczną w realizowanych zadaniach projektowych, zadaniach przygotowania procesów wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMChtr_U16
potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę specjalistyczną w procesach modelowania i analizy zjawisk występujących w budowie maszyn, pojazdów i układów mechatronicznych
Efekt KMchtr_U17
potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie specjalistycznych procesów inżynierskich występujących w budowie układów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr_U18
potrafi zaprojektować prosty system mechatroniczny, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania
Efekt KMchtr_U19
potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia mechatronicznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty
Efekt KMchtr_U20
potrafi zbudować,uruchomić oraz przetestować zaprojektowany uklad lub prosty system mechatroniczne
Efekt KMchtr_U21
potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem mechatronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie mechatronicznym
Efekt KMchtr_U22
potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów mechatronicznych – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Efekt KMchtr_U23
potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą
Efekt KMchtr_U24
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KMchtr_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Efekt KMchtr_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt KMchtr_K03
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Efekt KMchtr_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Efekt KMchtr_K05
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt KMchtr_K06
zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie mechatroniki pojazdów i maszyn i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały