Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Studia drugiego stopnia umożliwiają rozwój kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia co w efekcie prowadzi do umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, kierowania zespołami ludzkimi.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2020/2021. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe (KB) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (KB) 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje drewniane 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Konstrukcje metalowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KBI-KB, KBI-MiBP, IK, DS) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Metoda elementów skończonych (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I (KB, MiBP) 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Budowle podziemne I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KBI-KB, KBI-MiBP, IK, DS) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Metoda elementów skończonych (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mosty metalowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podpory mostowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I (KB, MiBP) 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria KonstrukcjiObowiązkowe Konstrukcje betonowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje metalowe (KB, TK) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metoda elementów skończonych TK 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Metody doświadczalne mechaniki 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki (KBI-TK) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości I TK 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Fizyka budowli II (BZ) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (BZ, IPB) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe (BZ, IPB) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (BZ, IPB) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Niekonwencjonalne źródła ciepła 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem efektywności energetycznej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Rewitalizacja budynków 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (BZ, IPB) 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=27
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Drogi i ulice I (DS, IK) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II (DS, IK) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Infrastruktura węzłów kolejowych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KBI-KB, KBI-MiBP, IK, DS) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Materiały w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK) 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni i podtorza dróg szynowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (DS, IK) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (DS, IK) 7 45 15 0 15 0 75 sylabus
∑=27
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Drogi i ulice I (DS, IK) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II (DS, IK) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Eksploatacja dróg I 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu I 2 12 0 0 18 0 30 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (KBI-KB, KBI-MiBP, IK, DS) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Materiały w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK) 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (DS, IK) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (DS, IK) 7 45 15 0 15 0 75 sylabus
∑=27
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe II (IPB) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych (BZ, IPB) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe (BZ, IPB) 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy (BZ, IPB) 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia nawierzchni IPB 3 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności (BZ, IPB) 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=27
HESObowiązkowe HES - Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Budownictwo przemysłowe żelbetowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe specjalne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe specjalne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanika konstrukcji (KB) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Niezawodność konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności II (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru BIM - Integracja procesów projektowania budowlanego 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   BIM - modelowanie i obliczanie konstrukcji II 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   BIM w dygitalizacji w budownictwie 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Innowacje w budownictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Izolacje wodochronne budynków 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje budowlane z materiałów FRP 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje i budowlane systemy metalowo-szklane 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe w budownictwie kubaturowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Nośność graniczna konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji stalowych na warunki pożarowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody projektowania konstrukcji II 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Zapobieganie awariom i katastrofom, nauka na błędach 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie metod NDT w inżynierii lądowej i transporcie 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe mostów i tuneli 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Budowle podziemne II 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Drogi 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mechanika konstrukcji (MiBP) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Mosty betonowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mosty metalowe II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Niezawodność konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności II (KB, MiBP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Diagnostyka i utrzymanie mostów II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fundamenty mostów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania budowli podziemnych 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Liniowe inwestycje infrastrukturalne - podstawy realizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie metod NDT w inżynierii lądowej i transporcie 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria KonstrukcjiObowiązkowe Dynamika i stateczność konstrukcji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Komputerowe systemy analizy konstrukcji 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Reologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Stany graniczne konstrukcji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria plastyczności TK 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria płyt i powłok sprężystych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Teoria sprężystości II TK 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Energooszczędne konstrukcje drewniane 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energooszczędne konstrukcje murowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe (BZ,IPB) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Mechanika Konstrukcji 3 IPB 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe (obliczeniowe) w budownictwie 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie budynków wg zasad zrównoważonego rozwoju 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru III 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone materiały budowlane 3 30 0 90 9 0 45 sylabus
 Przedmioty do wyboru BIM - Integracja procesów projektowania budowlanego 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna budynków 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Innowacje w budownictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Izolacje wodochronne budynków 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe w budownictwie kubaturowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie wizualne w językach obiektowych 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Budowa i utrzymanie dróg kolejowych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Budowle i roboty ziemne (DS, IK) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budowle podziemne (DS, IK) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Diagnostyka nawierzchni szynowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metoda elementów skończonych (DS, IK) 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie systemów transportu I (DS, IK) 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Podstawy energetyki trakcyjnej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy sterowania ruchem kolejowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podtorze kolejowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji dróg szynowych 3 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Stacje i węzły kolejowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Budowle i roboty ziemne (DS, IK) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budowle podziemne (DS, IK) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Drogi i ulice II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni drogowych (IK) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych (DS, IK) 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie systemów transportu I (DS, IK) 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty specjalistyczne dla specjalizacji 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia nawierzchni drogowych IK 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wspomaganie komputerowe projektowania dróg 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Nawierzchnie z betonu cementowego 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium z nowoczesnych materiałów i technologii nawierzchni dróg 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria RuchuObowiązkowy dla specjalizacji Planowanie i Inżynieria Ruchu Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria ruchu II 2 12 0 0 18 0 30 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja DrógObowiazkowy dla specjalizacji Projektowanie i Eksploatacja Dróg Drogi szybkiego ruchu II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy DrógObowiazkowy dla specjalizacji Technologia Budowy Dróg Eksploatacja nawierzchni drogowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia budowy dróg 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Inżynieria procesów produkcyjnych II IPB 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe (BZ, IPB) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Mechanika Konstrukcji 3 IPB 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii produkcji budowlanej 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Organizacja i sterowanie przebiegiem budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Roboty remontowe i rozbiórkowe IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia betonów specjalnych 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologie robót specjalnych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem IPB 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=28
HESObowiązkowe HES - przedmiot do wyboru 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Ekonomika w budownictwie komunikacyjnym (DS, IK, MiBP) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Historia budowy miast (BZ, IPB, KB, TK) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Historia sztuki i cywilizacji (BZ, IPB, KB, TK) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Proces inwestycyjny (DS, IK, MiBP) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Konstrukcje BudowlaneObowiązkowe Budownictwo przemysłowe metalowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK) 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem programów komputerowych 2 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe KB 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym KB 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Mosty betonowe II 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmiot do wyboru III 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym MiBP 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zabezpieczanie stateczności ścian wykopów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Liniowe inwestycje infrastrukturalne - podstawy realizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mosty niekonwencjonalne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie metod NDT w inżynierii lądowej i transporcie 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria KonstrukcjiObowiązkowe Diploma seminar for the study profile Theory of Structures (in English) 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Mechanika konstrukcji cienkościennych 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK) 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metody komputerowe mechaniki nieliniowej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe dla specjalizacji Teoria Konstrukcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Metodologia projektowania procesów budowlanych (BZ, KB, TK) 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metody optymalizacyjne w energooszczędnym budownictwie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe BZ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym BZ 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Infrastruktura miejskiego transportu szynowego 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje mostowe (DS, IK) 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe DS 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym DS 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierunki rozwoju infrastruktury dróg szynowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg lądowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Konstrukcje mostowe (DS, IK) 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty specjalistyczne dla specjalizacji 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe IK 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym IK 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty do wyboru Nawierzchnie z betonu cementowego 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium z nowoczesnych materiałów i technologii nawierzchni dróg 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna: Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria RuchuObowiązkowy dla specjalizacji Planowanie i Inżynieria Ruchu Planowanie systemów transportu II 3 28 0 0 32 0 60 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja DrógObowiazkowy dla specjalizacji Projektowanie i Eksploatacja Dróg Eksploatacja dróg II 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg
(Rozwiń)
Inżynieria Komunikacyjna; Specjalizacja: Technologia Budowy DrógObowiazkowy dla specjalizacji Technologia Budowy Dróg Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Fizyka budowli II IPB 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody podejmowania decyzji 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot do wyboru I 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot do wyboru II 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe IPB 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe w języku obcym IPB 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty do wyboru BIM - Integracja procesów projektowania konstrukcji 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   BIM - modelowanie i obliczanie konstrukcji II 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Budownictwo w praktyce II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo wysokie i systemowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna budynków 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Innowacje w budownictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody modyfikacji materiałów budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nawierzchnie z betonu cementowego 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków II 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zapobieganie awariom i katastrofom, nauka na błędach 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=10
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K2_W01
Ma pogłębioną wiedzę z matematyki pozwalającą formułować i rozwiązywać zagadnienia budownictwa przy wykorzystaniu środków matematycznych
Efekt K2_W02
Zna założenia i równania teorii sprężystości i plastyczności w zakresie małych przemieszczeń. Zna sformułowania brzegowe i początkowe wybranych zagadnień oraz metody ich rozwiązywania.
Efekt K2_W03
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki budowli dotyczącą zagadnień zgodnych z profilem specjalności.
Efekt K2_W04
Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych metody elementów skończonych w zakresie zgodnym z profilem specjalności. Rozumie przybliżony charakter rozwiązań otrzymanych przy użyciu tej metody.
Efekt K2_W05
Zna wybrane programy komputerowe wspomagające procesy budowlane zgodnie z profilem specjalności.
Efekt K2_W06
Zna zasady kształtowania trwałości i odporności ogniowej elementów i konstrukcji budowlanych oraz zasady dokonywania ich napraw.
Efekt K2_W07
Ma wiedzę w zakresie metodologii projektowania procesów budowlanych. Rozumie istotę systemowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Zna zasady wyboru i oceny rozwiązań projektowych.
Efekt K2_W08
Zna przedmiotowe i podmiotowe regulacje wynikające z Ustawy - Prawo budowlane oraz podstawowe regulacje z innymi przepisami zawartymi w ustawach i rozporządzeniach stanowiących akty wykonawcze do tych ustaw.
Efekt K2_W09
Zna podstawowe zasady z zakresu ochrony oraz dysponowania zasobami własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Efekt K2_W10
Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wybranych konstrukcji obiektów budowlanych i inżynierskich w zakresie zgodnym z profilem specjalności.
Efekt K2_W11_DS
Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji elementów infrastruktury komunikacyjnej, a w szczególności infrastruktury dróg szynowych.
Efekt K2_W11_IK
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania konstrukcji drogowych, obiektów inżynierskich oraz ich posadowienia.
Efekt K2_W11_IPB
Ma wiedzę na temat wybranych rozwiązań konstrukcyjnych w tym systemowych.
Efekt K2_W11_IZRwB
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz środowiskowych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie budownictwa środowiskowo zrównoważonego.
Efekt K2_W11_KBI
Jest świadomy ryzyka awarii związanego z projektowaną konstrukcją budowlaną i posiada wiedzę niezbędną do zapewnienia jej wymaganego normami poziomu bezpieczeństwa.
Efekt K2_W11_MiBP
Jest świadomy ryzyka awarii związanego z projektowaną konstrukcją budowlaną i posiada wiedzę niezbędną do zapewnienia jej wymaganego normami poziomu bezpieczeństwa.
Efekt K2_W11_TK
Zna podstawy programowania strukturalnego/obiektowego.
Efekt K2_W12_DS
Zna narzędzia obliczeniowe stosowane w inżynierii komunikacyjnej oraz systemy i programy komputerowe wspomagające projektowanie dróg.
Efekt K2_W12_IK
Zna narzędzia obliczeniowe stosowane w inżynierii komunikacyjnej oraz systemy i programy komputerowe wspomagające projektowanie dróg.
Efekt K2_W12_IPB
Ma wiedzę w zakresie wykonawstwa specjalnych robót budowlanych i inżynieryjnych.
Efekt K2_W12_IZRwB
Ma podstawową wiedzę w zakresie spektrum dyscyplin inżynierskich (budownictwo, inżynieria środowiska oraz architektura)
Efekt K2_W12_KBI
Zna podstawowe normy, rozporządzenia oraz wytyczne dotyczące projektowania obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i konstrukcji inżynierskich.
Efekt K2_W12_MiBP
Zna podstawowe normy, rozporządzenia oraz wytyczne projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budownictwa mostowego i podziemnego oraz ich elementów.
Efekt K2_W12_TK
Zna metody doświadczalne stosowane w mechanice ciała stałego i prostych elementów konstrukcyjnych.
Efekt K2_W13_DS
Ma pogłębioną wiedzę o planowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów transportowych.
Efekt K2_W13_IK
Ma pogłębioną wiedzę o planowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów transportowych.
Efekt K2_W13_IPB
Ma wiedzę na temat podstawowych procesów produkcji prefabrykatów budowlanych, projektowania zaplecza produkcyjnego i wytwórni oraz analizy ich uwarunkowań eksploatacyjnych.
Efekt K2_W13_IZRwB
Ma podstawową wiedzę z zakresu transferu międzybranżowego technologii pro-środowiskowych
Efekt K2_W13_KBI
Zna zasady projektowania wybranych konstrukcji prętowych z uwzględnieniem podatności węzłów.
Efekt K2_W13_MiBP
Ma wiedzę na temat konstruowania, obliczania i metod budowy wybranych obiektów budownictwa mostowego i podziemnego oraz ich elementów.
Efekt K2_W13_TK
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie stateczności i dynamiki elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji.
Efekt K2_W14_DS
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji dróg szynowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej.
Efekt K2_W14_IK
Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji elementów infrastruktury komunikacyjnej.
Efekt K2_W14_IPB
Zna uwarunkowania formalno-prawne projektowania i wykonywania robót remontowych i rozbiórkowych. Zna zasady oceny stanu technicznego i utrzymania obiektów budowlanych.
Efekt K2_W14_IZRwB
Ma podstawową wiedzę dotyczącą metod projektowania złożonych energooszczędnych konstrukcji drewniach i murowych.
Efekt K2_W14_KBI
Zna zasady kształtowania i obliczania wybranych konstrukcji powłokowych żelbetowych i stalowych.
Efekt K2_W14_MiBP
Ma wiedzę odnośnie kierunków rozwoju w budownictwie mostowym i podziemnym w kontekście zastosowania nowych materiałów oraz technologii.
Efekt K2_W14_TK
Zna teorie i najważniejsze metody analizy statycznej dźwigarów powierzchniowych w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym.
Efekt K2_W15_DS
Ma podstawową wiedzę w zakresie energetyki trakcyjnej w transporcie szynowym.
Efekt K2_W15_IK
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie inżynierii i zarządzania ruchem
Efekt K2_W15_IPB
Zna zasady organizacji i przygotowania budowy, sterowania przebiegiem robót budowlanych oraz zawierania umów w budownictwie. Ma wiedzę na temat metod optymalizacji decyzji podejmowanych w procesie budowy.
Efekt K2_W15_IZRwB
Zna treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w budownictwie i alternatywnych źródeł jej pozyskiwania oraz zrównowazonego rozwoju.
Efekt K2_W15_KBI
Zna zasady projektowania wybranych konstrukcji inżynierskich stalowych i żelbetowych.
Efekt K2_W15_MiBP
Zna zakres stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji budownictwa podziemnego.
Efekt K2_W15_TK
Zna założenia i metody modelowania konstytutywnego reologii materiałów. Zna podstawy mechaniki ośrodków ciągłych.
Efekt K2_W16_DS
Ma podstawową wiedzę w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Efekt K2_W16_IK
Zna materiały aktualnie stosowane do budowy dróg, metody badań i zasady produkcji.
Efekt K2_W16_IPB
Ma wiedzę na temat wpływu inwestycji budowlanych na środowisko. Zna zasady tworzenia, wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych.
Efekt K2_W16_IZRwB
Posiada wiedze na temat metod optymalizacji wielokryterialnej oraz metod oceny odziaływania budynku na środowisko.
Efekt K2_W16_KBI
Zna ogólne zasady kształtowania obiektów budownictwa przemysłowego.
Efekt K2_W16_MiBP
Ma wiedzę na temat zagadnień zaawansowanego modelowania podłoża gruntowego.
Efekt K2_W16_TK
Zna równania teorii stanów granicznych i metody ich rozwiązywania.
Efekt K2_W17_DS
Zna materiały aktualnie stosowane do budowy dróg samochodowych i szynowych, ich pochodzenie, metody badań i zasady produkcji.
Efekt K2_W17_IK
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie technologii budowy, eksploatacji i utrzymania dróg.
Efekt K2_W17_IPB
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą materiałów i elementów budowlanych, w tym kompozytów i innych nowoczesnych materiałów i wyrobów nowych generacji.
Efekt K2_W17_IZRwB
Posiada wiedzę dotyczącą technologii oraz zasad doboru odnawialnych źródeł ciepła dla budownictwa.
Efekt K2_W17_KBI
Ma wiedzę odnośnie kierunków rozwoju konstrukcji metalowych, żelbetowych i drewnianych.
Efekt K2_W17_MiBP
Zna zasady bezpośredniego i głębokiego fundamentowania złożonych obiektów budowlanych.
Efekt K2_W17_TK
Zna zasady obliczania i projektowania prętów i konstrukcji cienkościennych.
Efekt K2_W18_DS
Ma pogłębioną wiedzę na temat metod diagnostyki i metod badawczych w drogach szynowych i innych działach budownictwa komunikacyjnego oraz gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dotyczących stanu infrastruktury komunikacyjnej
Efekt K2_W18_IK
Ma pogłębioną wiedzę na temat metod diagnostyki i metod badawczych w budownictwie komunikacyjnym oraz gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dotyczących stanu infrastruktury komunikacyjnej.
Efekt K2_W18_IPB
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie technologii betonu i technologii nawierzchni drogowych.
Efekt K2_W18_IZRwB
Ma poszerzoną wiedzę z obszaru ekologii i środowiska naturalnego przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań.
Efekt K2_W18_KBI
Zna zakres stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji.
Efekt K2_W18_MiBP
Ma wiedzę na temat specyficznych wymagań dotyczących kształtowania elementów mostów ortotropowych, zespolonych, żelbetowych, sprężonych oraz drewnianych.
Efekt K2_W19_DS
Ma wiedzę dotyczącą planowania, programowania i finansowania inwestycji w budownictwie komunikacyjnym.
Efekt K2_W19_IK
Ma wiedzę dotyczącą planowania, programowania i finansowania inwestycji w budownictwie komunikacyjnym.
Efekt K2_W19_IPB
Ma wiedzę na temat metod oceny kosztów i czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz oceny jego efektywności w warunkach ryzyka i niepewności.
Efekt K2_W19_IZRwB
Posiada wiedzę w zakresie metod obliczeniowych analizy konstrukcji, procesu budowlanego i oceny oddziaływania budynku na środowisko naturalne.
Efekt K2_W19_KBI
Zna zasady fundamentowania bezpośredniego obiektów budowlanych.
Efekt K2_W19_MiBP
Ma wiedzę na temat specyficznych metod wznoszenia obiektów budownictwa mostowego.
Efekt K2_W20_DS
Ma wiedzę z zakresu rachunku efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji w budownictwie komunikacyjnym oraz wielokryterilanej analizy wariantów rozwiązań przedsięwzięć komunikacyjnych
Efekt K2_W20_IK
Ma wiedzę z zakresu rachunku efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji w budownictwie komunikacyjnym oraz wielokryterialnej analizy wariantów rozwiązań przedsięwzięć komunikacyjnych.
Efekt K2_W20_KBI
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień powiązanych z kierunkiem budownictwo.
Efekt K2_W20_MiBP
Zna wybrane narzędzia komputerowego wspomagania projektowania mostów ze szczególnym uwzględnieniem modelowania obciążeń ruchomych oraz kombinatoryką obciążeń.
Efekt K2_W21_DS
Zna aktualne normy, wytyczne techniczne oraz stadia i skład dokumentacji projektowej inwestycji w drogach szynowych oraz w innych dziedzinach budownictwa komunikacyjnego.
Efekt K2_W21_IK
Zna normy aktualnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym , wytyczne techniczne i elementy składowe dokumentacji projektowej oraz fazy jej przygotowania.
Efekt K2_W21_KBI
Ma wiedzę dotyczącą materiałów i elementów budowlanych, w tym kompozytów i innych nowoczesnych materiałów i wyrobów nowych generacji.
Efekt K2_W22_DS
Ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach i tendencjach rozwojowych w drogach szynowych oraz w innych dziedzinach budownictwa komunikacyjnego.
Efekt K2_W22_IK
Ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach i tendencjach rozwojowych w budownictwie komunikacyjnym.
Efekt K2_W22_KBI
Zna zasady kształtowania trwałości elementów i konstrukcji z betonu oraz dokonywania ich napraw.
Efekt K2_W23_DS
Ma wiedzę pozwalającą zrozumieć społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, prawne i inne uwarunkowania wynikające z planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury dróg szynowych i innej infrastruktury komunikacyjnej .
Efekt K2_W23_IK
Ma wiedzę pozwalającą zrozumieć społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, prawne i inne uwarunkowania wynikające z planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K2_U01
Umie korzystać z narzędzi matematycznych w planowaniu, projektowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych.
Efekt K2_U02
Umie rozwiązywać zagadnienia brzegowe i początkowe sprężystych konstrukcji przestrzennych i powierzchniowych w zakresie zgodnym z profilem specjalności
Efekt K2_U03
Potrafi zbudować model MES konstrukcji inżynierskiej lub jej fragmentu. Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki otrzymane za pomocą programu MES.
Efekt K2_U04
Potrafi zaprojektować wybrane ustroje lub elementy konstrukcyjne.
Efekt K2_U05
Potrafi przeprowadzić prace o charakterze analitycznym i badawczym prowadzące do rozwiązania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie. Potrafi przedstawić wyniki w formie opracowania i prezentacji ustnej.
Efekt K2_U06
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Efekt K2_U07
Ma umiejętności językowe w zakresie budownictwa zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt K2_U08
Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę.
Efekt K2_U09
Umie przeanalizować rozwiązania projektowe w aspekcie technologiczno-organizacyjnym oraz dokonać wyboru optymalnego wariantu realizacji.
Efekt K2_U10
Potrafi określić wzajemne relacje pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i urzędami administracji państwowej w zakresie niezbędnym dla koordynacji podejmowanych działań budowlanych.
Efekt K2_U11_DS
Potrafi zaplanować, zaprojektować, wykonać, eksploatować i zarządzać elementami infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przyjętymi założeniami i z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, używając właściwych metod i narzędzi, w tym programów komputerowych.
Efekt K2_U11_IK
Potrafi zaplanować i zaprojektować rozwiązania stosowane w zarządzaniu elementami infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przyjętymi założeniami i z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, używając właściwych metod i narzędzi, w tym programów komputerowych.
Efekt K2_U11_IPB
Umie zaprojektować technologie wykonania obiektów budowlanych w tym technologie specjalne.
Efekt K2_U11_IZRwB
Potrafi dokonać oceny parametrów energetycznych budynków, zna sposoby i metody poprawy ich charakterystyki energetycznej oraz wykonywania audytu energetycznego, projektu termomodernizacji i świadectwa energetycznego.
Efekt K2_U11_KBI
Potrafi zapewnić projektowanej konstrukcji odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w szczególności stosując normy obciążeń i normy projektowania.
Efekt K2_U11_MiBP
Potrafi zapewnić projektowanej konstrukcji odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w szczególności stosując normy obciążeń i normy projektowania.
Efekt K2_U11_TK
Umie formułować i rozwiązywać zagadnienia matematyczne teorii konstrukcji.
Efekt K2_U12_DS
Potrafi dobrać odpowiednią technologię wykonania i eksploatacji elementów infrastruktury drogowej zgodnie z przyjętymi założeniami i z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, używając właściwych metod i narzędzi.
Efekt K2_U12_IK
Potrafi dobrać odpowiednią technologię wykonania i eksploatacji elementów infrastruktury drogowej zgodnie z przyjętymi założeniami i z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, używając właściwych metod i narzędzi.
Efekt K2_U12_IPB
Umie zaprojektować oddział produkcyjny wytwórni prefabrykatów budowlanych oraz zaplecze produkcyjne budowy.
Efekt K2_U12_IZRwB
Potrafi oszacować zużycie energii i emisję szkodliwych substancji w cyklu życia obiektu i potrafi korzystać z zasad stosowania materiałów zrównoważonych.
Efekt K2_U12_KBI
Umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych.
Efekt K2_U12_MiBP
Potrafi sklasyfikować obiekty budownictwa mostowego oraz podziemnego i wybrać rozwiązanie odpowiednie do danej sytuacji projektowej.
Efekt K2_U12_TK
Umie formułować zagadnienia brzegowe i początkowe sprężystych konstrukcji przestrzennych i powierzchniowych.
Efekt K2_U13_DS
Potrafi zaplanować i wykonać badania laboratoryjne i terenowe oraz przeprowadzić analize wyników.
Efekt K2_U13_IK
Potrafi zaplanować i wykonać badania laboratoryjne i terenowe oraz przeprowadzić analizę wyników.
Efekt K2_U13_IPB
Umie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe do sporządzenia harmonogramu prac budowlanych i kosztorysu przedsięwzięcia budowlanego oraz do zarządzania przebiegiem budowy.
Efekt K2_U13_IZRwB
Posiada umiejętności projektowania budynków według zasad zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu wielokryterialnych metod optymalizacyjnych.
Efekt K2_U13_KBI
Potrafi korzystać z norm oraz wytycznych projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych i ich elementów.
Efekt K2_U13_MiBP
Potrafi korzystać z odpowiednich przepisów dotyczących projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budownictwa mostowego i podziemnego oraz ich elementów.
Efekt K2_U13_TK
Umie algorytmizować obliczenia i tworzyć proste programy w wybranym języku programowania obiektowego.
Efekt K2_U14_DS
Potrafi sporządzać opracowania przygotowujące go do podjęcia pracy naukowej. Potrafi sporządzić plan pracy badawczej.
Efekt K2_U14_IK
Potrafi sporządzać opracowania przygotowujące go do podjęcia pracy naukowej. Potrafi sporządzić plan badań pracy badawczej.
Efekt K2_U14_IPB
Potrafi dobierać metody napraw elementów i konstrukcji budowlanych. Umie zaprojektować roboty remontowe, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
Efekt K2_U14_IZRwB
Posiada umiejętności projektowania konstrukcji murowych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów cieplnych i wilgotnościowych oraz kształtowania energooszczędnych elementów konstrukcyjnych i wykonywania murów.
Efekt K2_U14_KBI
Potrafi określić i sklasyfikować oddziaływania na obiekty budowlane.
Efekt K2_U14_MiBP
Potrafi określić i sklasyfikować oddziaływania na obiekty budownictwa mostowego i podziemnego.
Efekt K2_U14_TK
Rozumie zasady prowadzenia obliczeń za pomocą algorytmów przyrostowo-iteracyjnych.
Efekt K2_U15_DS
Potrafi przeprowadzić dobór materiałów i optymalnej technologii na etapie planowania, realizacji oraz eksploatacji dróg szynowych z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych i warunków klimatycznych.
Efekt K2_U15_IK
Potrafi przeprowadzić dobór materiałów i technologii na etapie planowania, realizacji oraz eksploatacji dróg z uwzględnieniem warunków obciążenia i warunków klimatycznych.
Efekt K2_U15_IPB
Umie ocenić stan zaawansowania robót w ujęciu rzeczowym, finansowym i w funkcji czasu oraz ocenić prawdopodobieństwo dotrzymania wymaganego czasu i kosztu budowy.
Efekt K2_U15_IZRwB
Posiada umiejętność analizy i projektowania konstrukcji drewnianych, w szczególności obiektów kubaturowych z drewna klejonego warstwowo, z uwzględnieniem zasad projektowania ze względu na zagrożenie pożarem oraz zachowanie standardów cieplnych na poziomie obiektów energooszczędnych.
Efekt K2_U15_KBI
Potrafi sporządzić w środowisku wybranych programów CAD rysunki konstrukcyjne obiektów budowlanych oraz przeprowadzić interpretację takich rysunków.
Efekt K2_U15_MiBP
Potrafi sporządzić i interpretować rysunki konstrukcyjne obiektów budownictwa mostowego i podziemnego w środowisku wybranych programów CAD.
Efekt K2_U15_TK
Potrafi analizować pręty cienkościenne o przekrojach otwartych i zamkniętych.
Efekt K2_U16_DS
Posiada umiejętność przeprowadzenia analizy problemu i wyboru optymalnego rozwiązania.
Efekt K2_U16_IK
Posiada umiejętność przeprowadzenia analizy problemu z zakresu inżynierii komunikacyjnej i wyboru właściwego rozwiązania
Efekt K2_U16_IPB
Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Potrafi opracować procedury zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w firmie budowlanej.
Efekt K2_U16_IZRwB
Posiada umiejętności stosowania zasad termomodernizacji i rewitalizacji budynków, które mają na celu przywrócenie budynkom zdolności zaspokajania współczesnych potrzeb, przez poprawę stanu technicznego i wartości użytkowej.
Efekt K2_U16_KBI
Potrafi dobrać materiał lub wyrób budowlany odpowiedni do danego zastosowania oraz ocenić przydatność materiałów i wyrobów budowlanych do różnych zastosowań.
Efekt K2_U16_MiBP
Potrafi interpretować rysunki związane z branżami pokrewnymi, a w szczególności rysunki i mapy geodezyjne oraz przekroje geologiczne.
Efekt K2_U16_TK
Umie przeprowadzić badanie wytrzymałościowe oraz zinterpretować otrzymane wyniki.
Efekt K2_U17_DS
Potrafi wykonać analizę ekonomiczną oraz analizę wrażliwiści i ryzyk przedsięwziecia komunikacyjnego
Efekt K2_U17_IK
Potrafi wykonać analizę ekonomiczną oraz analizę wrażliwości i ryzyka przedsięwzięcia komunikacyjnego.
Efekt K2_U17_IPB
Potrafi dobrać materiał lub wyrób budowlany odpowiedni do danego zastosowania oraz ocenić przydatność materiałów i wyrobów budowlanych do różnych zastosowań.
Efekt K2_U17_IZRwB
Umie sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót budowlanych.
Efekt K2_U17_KBI
Potrafi dobierać metody napraw elementów i konstrukcji z betonu.
Efekt K2_U17_MiBP
Potrafi budować, stosując metodę elementów skończonych, prawidłowe modele tuneli oraz obudów wykopów głębokich z uwzględnieniem oddziaływania gruntu i analizować otrzymane wyniki obliczeń.
Efekt K2_U17_TK
Umie sformułować i rozwiązać zaawansowane zadanie stateczności i dynamiki w zakresie konstrukcji prętowych i powierzchniowych.
Efekt K2_U18_DS
Potrafi zaplanować, zaprogramować i okreslić sposób finansowania inwestycji w budownictwie komunikacyjnym.
Efekt K2_U18_IK
Potrafi zaplanować i określić sposób finansowania inwestycji w budownictwie komunikacyjnym.
Efekt K2_U18_IPB
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
Efekt K2_U18_IZRwB
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
Efekt K2_U18_KBI
Potrafi zdefiniować modele obliczeniowe wykorzystywane do komputerowej analizy konstrukcji. Potrafi zdefiniować obciążenia i kombinacje obciążeń.
Efekt K2_U18_MiBP
Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne obudów wykopów głębokich.
Efekt K2_U18_TK
Potrafi ocenić poprawność sformułowania i rozwiązać zadanie statyki płyt cienkich Kirchhoffa, płyt średniej grubości oraz powłok cienkich Kirchhoffa-Love’a.
Efekt K2_U19_DS
Potrafi stosować podejście systemowe oraz integrować wiedzę o uwarunkowaniach technicznych, technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych do oceny wariantów rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym
Efekt K2_U19_IK
Potrafi stosować podejście systemowe oraz integrować wiedzę o uwarunkowaniach technicznych, technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych do oceny wariantów rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym.
Efekt K2_U19_IPB
Potrafi dobrać technologie wykonania nawierzchni drogowych i specjalnych do przewidywanych obciążeń.
Efekt K2_U19_IZRwB
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w dyscyplinie budownictwa zrównoważonego.
Efekt K2_U19_KBI
Potrafi wybrać i zastosować metody (analityczne, numeryczne bądź symulacyjne) wspomagające projektowanie obiektów budowlanych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
Efekt K2_U19_MiBP
Potrafi zaprojektować wybrane rodzaje fundamentów palowych.
Efekt K2_U19_TK
Umie sformułować i rozwiązać zagadnienie brzegowo-początkowe konstrukcji wykonanej z materiału sprężysto-plastycznego.
Efekt K2_U20_IPB
Umie oszacować ryzyko czasowe i ekonomiczne inwestycji budowlanej oraz zaprojektować odpowiednie działania zapobiegawcze.
Efekt K2_U20_KBI
Potrafi analizować i zaprojektować wybrane konstrukcje płytowe i powłokowe.
Efekt K2_U20_MiBP
Potrafi zaproponować odpowiednią metodę wykonywania wykopów głębokich oraz tuneli.
Efekt K2_U20_TK
Umie oszacować nośność graniczną układów prętowych oraz płytowych izotropowych i ortotropowych.
Efekt K2_U21_KBI
Potrafi przeprowadzić analizę złożonych ramowych układów konstrukcyjnych.
Efekt K2_U21_MiBP
Potrafi ocenić parametry geotechniczne gruntu pod kątem potencjalnych oddziaływań gruntu na konstrukcję.
Efekt K2_U21_TK
Umie wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne w tworzeniu symulacji komputerowych zachowania konstrukcji.
Efekt K2_U22_KBI
Potrafi zdefiniować modele numeryczne i zaprojektować konstrukcje prętowe z uwzględnieniem podatności węzłów.
Efekt K2_U22_MiBP
Potrafi budować, stosując metodę elementów skończonych, prawidłowe modele mostów uwzględniające w szczególności obciążenia ruchome oraz kombinatorykę obciążeń i analizować otrzymane wyniki obliczeń.
Efekt K2_U22_TK
Umie zastosować teorię lepkosprężystości w wybranych zagadnieniach konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem własności reologicznych metali i betonów.
Efekt K2_U23_KBI
Potrafi zaprojektować wybrane konstrukcje przemysłowe.
Efekt K2_U23_MiBP
Potrafi zaprojektować mostową konstrukcję nośną o wybranym schemacie statycznym.
Efekt K2_U24_KBI
Potrafi sporządzić dokumentację projektową wraz z rysunkami, obliczeniami i opisem technicznym.
Efekt K2_U24_MiBP
Potrafi zaprojektować wybraną podporę mostową.
Efekt K2_U25_KBI
Potrafi dobrać odpowiednie metody ochrony materiałów i konstrukcji budowlanych przed korozją i ogniem.
Efekt K2_U25_MiBP
Potrafi zaproponować odpowiednią metodę budowy konstrukcji mostowych z uwzględnieniem warunków terenowych i dostępnych technologii.
Efekt K2_U26_MiBP
Potrafi sporządzić dokumentację rysunkową wraz z obliczeniami i opisem odpowiednimi do danego etapu procesu projektowego z uwzględnieniem różnego poziomu szczegółowości.
Efekt K2_U27_MiBP
Potrafi dobrać odpowiednie metody ochrony materiałów i konstrukcji budowlanych przed korozją i ogniem.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K2_K01
Potrafi pracować samodzielnie, współpracować w zespole i kierować zespołem oraz określać priorytety służące realizacji zadań.
Efekt K2_K02
Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Efekt K2_K03
Rozumie znaczenie odpowiedzialności w działalności inżynierskiej, w tym rzetelności przedstawienia i interpretacji wyników prac swoich i innych.
Efekt K2_K04
Potrafi formułować i prezentować opinie, działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy rozwiązując postawione przed nim zadania związane z budownictwem.
Efekt K2_K05
Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera budownictwa, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.