Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo Dziekan ds Studiów

Cele:

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku budownictwo jest wykształcenie umiejętności dotyczących zagadnień związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem prostych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menadżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej.

Poniżej widoczne są opisy przedmiotów programu rozpoczynającego się w r.a. 2020/2021. Wszystkie realizowane programy studiów dostępne są na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geodezja inżynierska I 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Geometria wykreślna I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny I 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Chemia Budowlana 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa I 0 0 2 0 0 0 2 sylabus
   Matematyka I - Analiza matematyczna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka II - Algebra z geometrią 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=16
Wychowanie FizyczneObowiązkowe Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES 1 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Kierowanie zespołem 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Umowy i odpowiedzialność cywilna w procesie budowlanym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Umowy w inwestycjach budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Geodezja inżynierska II 3 0 15 15 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Informatyka I 3 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Materiały budowlane I 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny i odręczny II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I - przedmiot w wersjach do wyboru 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka I – Analiza matematyczna II 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika teoretyczna 7 30 30 0 15 0 75 sylabus
 Przedmioty do wyboru Fizyka I: Kierunki rozwoju fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka I: Symetrie w Fizyce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Wychowanie FizyczneObowiązkowe Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna I 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Materiały budowlane II 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II - Fizyka eksperymentalna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka III – Metody numeryczne 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 7 45 23 0 22 0 90 sylabus
∑=12
Wychowanie FizyczneObowiązkowe Wychowanie Fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES - Prawo budowlane 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne II 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Informatyka II 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Inżynieria komunikacyjna II 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Konstrukcje drewniane I 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych I 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 7 45 15 15 15 0 90 sylabus
∑=22
PodstawoweObowiązkowe Geologia inżynierska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyObowiązkowe Język Obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Fizyka III - Fizyka budowli 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geotechnika I 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Hydraulika i hydrologia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe I 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia i organizacja robót budowlanych II 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa II 0 0 6 0 0 0 6 sylabus
   Mechanika konstrukcji I 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo pożarowe I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Geotechnika II 5 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Konstrukcje betonowe II 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe II 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanika konstrukcji II 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy budownictwa podziemnego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy mostownictwa 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=31
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Architektura i urbanistyka (BZ, IPB, KBI) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Elementy architektury zrównoważonego rozwoju 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Fizyka budowli II BZ 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie energooszczędnym 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Projektowanie budynków według zasad zrównoważonego rozwoju 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Zrównoważone materiały budowlane 2 15 0 6 9 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Architektura i urbanistyka (DS, IK, MiBP) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe I (DS) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Modernizacja linii kolejowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (DS, IK) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Utrzymanie dróg szynowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Architektura i urbanistyka (DS, IK, MiBP) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi i ulice (IK, DS) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Drogi szynowe I (IK) 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w drogownictwie 3 0 0 0 0 45 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Roboty i budowle ziemne (DS, IK) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych I 2 10 0 20 0 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Architektura i urbanistyka (BZ, IPB, KBI) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Koszty i efektywność inwestycji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w organizacji 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Procesy produkcyjne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.2 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Technologia kompozytów asfaltowych 2 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów mineralnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologia kompozytów polimerowych 2 10 10 10 0 0 30 sylabus
   Wybrane technologie robót budowlanych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=22
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Architektura i urbanistyka (BZ, IPB, KBI) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Fizyka budowli II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe III 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Konstrukcje Metalowe III 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody komputerowe w budownictwie 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
∑=22
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Architektura i urbanistyka (DS, IK, MiBP) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Budownictwo podziemne 1 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie mostów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w mostownictwie 3 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Mosty betonowe z technologią betonu 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Przedmioty kierunkowe do wyboru szt.3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
∑=22
HESObowiązkowe HES - Podstawy ekonomiki, kalkulacji kosztów i cen 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   HES 2 - przedmiot w wersjach do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Budownictwo ekstremalne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Jak dyskutować, przekonywać, przemawiać 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mediacje i sądownictwo polubowne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne i wymogi do projektowania zabudowy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawa dla inżynierów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca zespołowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawne regulacje inwestycji budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Instalacje w budownictwie - Instalacje elektryczne 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Instalacje w budownictwie – Instalacje sanitarne 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Analiza ryzyka w projektach infrastrukturalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyzacja projektowania konstrukcji 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   BIM - modelowanie i obliczanie konstrukcji I 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   BIM w projektowaniu dróg 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Budowa i utrzymanie dróg 2 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo w praktyce I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka obiektów budowlanych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Digitalizacja procesu projektowania i realizacji budowli komunikacyjnych 2 10 0 0 0 20 30 sylabus
   Kompozyty FRP w konstrukcjach budowlanych 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje inżynierskie i ich modelowanie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje murowe 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium z fizyki budowli 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM 9 0 0 0 60 30 90 sylabus
   Nośność graniczna konstrukcji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona konstrukcji metalowych przed korozją i ogniem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania sygnalizacji świetlnej 2 12 18 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technologii materiałów i nawierzchni drogowych 2 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Proces inwestycyjny w budownictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie wizualne dla inżynierów budownictwa 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem modelu BIM 3D+ 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych I 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Remonty i modernizacje budynków 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Rewitalizacja obiektów zabytkowych 2 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Systemy obliczeniowe mechaniki konstrukcji 2 15 0 0 0 15 30 sylabus
   Technologia budowy mostów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współpraca konstrukcji z podłożem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia budownictwa podziemnego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wyposażenie mostów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody projektowania konstrukcji I 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
   Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji 2 0 0 0 0 30 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Informacja naukowa i patentowa III 1 0 2 0 0 0 2 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Zrównoważone
(Rozwiń)
Budownictwo ZrównoważoneObowiązkowe Seminarium dyplomowe BZ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Drogi szynowe
(Rozwiń)
Drogi szynoweObowiązkowe Seminarium dyplomowe DS 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaObowiązkowe Seminarium dyplomowe IK 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejObowiązkowe Seminarium dyplomowe IPB 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe Seminarium dyplomowe KBI 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneObowiązkowe Seminarium dyplomowe MiBP 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyObowiązkowe Egzamin B2 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki 12 0 0 0 0 0 480 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K1_W01
Ma wiedzę z matematyki i fizyki, która umożliwia opis i rozumienie podstawowych zjawisk z obszaru budownictwa.
Efekt K1_W02
Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i komunikacyjnych oraz ich sporządzania, w tym z wykorzystaniem CAD/BIM. Ma wiedzę na temat komputerowej grafiki inżynierskiej.
Efekt K1_W03
Zna elementy geodezji mające zastosowanie w budownictwie, a także prace geodezyjne oraz podstawowy sprzęt geodezyjny.
Efekt K1_W04
Ma wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania i optymalizacji konstrukcji. Zna podstawy mechaniki konstrukcji prętowych, w tym w zakresie stateczności i dynamiki.
Efekt K1_W05
Zna podstawy wymiarowania, konstruowania i rehabilitacji ustrojów konstrukcyjnych i elementów konstrukcji budowlanych.
Efekt K1_W06
Zna zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Efekt K1_W07
Zna podstawy projektowania i analizy typowych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego i podziemnego.
Efekt K1_W08
Ma podstawową wiedzę na temat technologii robót, wykonawstwa i eksploatacji obiektów infrastruktury budownictwa komunikacyjnego.
Efekt K1_W09
Zna podstawowe oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji oraz projektowanie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu semantyki i algorytmizacji formułowane w wybranym środowisku programowania.
Efekt K1_W10
Ma wiedzę z zakresu wybranych działów chemii, która umożliwia rozumienie podstawowych procesów związanych z wytwarzaniem, stosowaniem i użytkowaniem materiałów budowlanych.
Efekt K1_W11
Ma wiedzę dotyczącą współczesnych materiałów i elementów budowlanych, obejmującą ich klasyfikację, właściwości, produkcję, stosowanie i użytkowanie, w tym oddziaływanie na środowisko i organizm ludzki.
Efekt K1_W12
Zna podstawy fizyki budowli dotyczące przepływu ciepła i wilgoci oraz akustyki w obiektach budowlanych.
Efekt K1_W13
Ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową. Ma wiedzę w zakresie metod oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych.
Efekt K1_W14
Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej oraz procedur obowiązujących przy prowadzeniu inwestycji budowlanej.
Efekt K1_W15
Zna podstawowe pojęcia Metody Elementów Skończonych w zakresie mechaniki konstrukcji prętowych i przepływu ciepła.
Efekt K1_W16
Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko oraz metod oceny cyklu życia budowli i infrastruktury technicznej.
Efekt K1_W17
Zna podstawowe procesy geologiczne, czynniki je powodujące oraz zjawiska będące skutkiem działania tych procesów. Zna podstawy dokumentowania dla celów budownictwa i kryteria oceny środowiska geologicznego jako podłoża budowlanego
Efekt K1_W18
Ma szczegółową wiedze w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych w szczególności na temat projektowania procesów budowlanych. Ma podstawową wiedzę na temat wybranych technologii budowlanych.
Efekt K1_W19
Ma podstawową wiedzę w zakresie zagadnień powiązanych z kierunkiem budownictwo w szczególności urbanistyki i architektury, transportu, instalacji, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, hydrauliki i hydrologii
Efekt K1_W20
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia i trwałości obiektów budowlanych i ich efektywności energetycznej
Efekt K1_W21
Ma wiedzę na temat funkcji informacji, doboru źródeł informacji, a także technicznych sposobów gromadzenia, przechowywania i dystrybucji informacji oraz elementów technologii multimedialnych.
Efekt K1_W22
Zna podstawowe normy, rozporządzenia oraz wytyczne projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych i ich elementów.
Efekt K1_W23
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt K1_W24
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień budownictwa oraz podstawową wiedzę o trendach rozwojowych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K1_U01
Umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych, ustrojów nośnych konstrukcji, elementów układów konstrukcyjnych.
Efekt K1_U02
Potrafi określić i sklasyfikować oddziaływania na obiekty budowlane.
Efekt K1_U03
Ma umiejętność formułowania podstawowych zadań geodezyjnych w budownictwie. Umie posługiwać się podstawową aparaturą geodezyjną, wykonywać proste prace pomiarowe.
Efekt K1_U04
Potrafi zdefiniować modele obliczeniowe służące do komputerowej analizy konstrukcji.
Efekt K1_U05
Potrafi przeprowdzić analizę statyczną oraz analizę stateczności i drgań układów prętowych
Efekt K1_U06
Potrafi wybrać i zastosować metody (analityczne bądź numeryczne) wspomagające projektowanie obiektów budowlanych oraz planowania robót budowlanych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
Efekt K1_U07
Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje budowlane
Efekt K1_U08
Ma kompetencje do wykonania badań laboratoryjnych, terenowych i opracowania dokumentacji geotechnicznej
Efekt K1_U09
Potrafi zaprojektować konstrukcje geotechniczne i fundamenty obiektów budowlanych.
Efekt K1_U10
Potrafi sporządzić bilans energetyczny budynku
Efekt K1_U11
Potrafi opisać obserwowane zjawisko, wykonać i zinterpretować wyniki prostego eksperymentu. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania w celu identyfikacji lub oceny jakości materiału budowlanego.
Efekt K1_U12
Potrafi sporządzić i interpretować rysunki konstrukcyjne, drogowe i architektoniczne w środowisku wybranych programów CAD/BIM oraz odręcznie.
Efekt K1_U13
Potrafi interpretować rysunki związane z branżami pokrewnymi, a w szczególności rysunki i mapy geodezyjne.
Efekt K1_U14
Umie sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót budowlanych. Umie sporządzić analizę kosztów i korzyści dla nieskomplikowanej inwestycji budowlanej.
Efekt K1_U15
Potrafi zaprojektować procesy budowlane w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych. Umie programować procesy częściowe produkcji prefabrykatów betonowych w zakresie technologii i organizacji z elementami optymalizacji ekonomicznej
Efekt K1_U16
Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
Efekt K1_U17
Opanował w mowie i piśmie umiejętność porozumiewania się w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej.Potrafi pozyskiwać w języku obcym informacje z literatury i innych źródeł
Efekt K1_U18
Potrafi dobrać materiał budowlany odpowiedni do danego, typowego zastosowania oraz ocenić przydatność typowych materiałów budowlanych do różnych zastosowań. Potrafi zaprojektować wybrane materiały budowlane z uwzględnieniem wymagań sformułowanych w odpowiednich normach i przepisach.
Efekt K1_U19
Umie organizować prace na budowie zgodnie z zasadami technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie.
Efekt K1_U20
Potrafi korzystać z podstawowych norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych i ich elementów.
Efekt K1_U21
Potrafi zastosować podstawowe sposoby ochrony materiałów i konstrukcji budowlanych przed korozją, ogniem i wodą.
Efekt K1_U22
Na podstawie genezy, litologii i stratygrafii skał umie dokonać wstępnej oceny warunków geologiczno-inżynierskich terenu. Potrafi ocenić wpływ wybranych procesów geologicznych na roboty inżynierskie oraz obiekty budowlane
Efekt K1_U23
Potrafi dokonać identyfikacji podłoża i jego oceny z uwagi na warunki jakie stwarza ono dla posadowienia obiektów budowlanych
Efekt K1_U24
Ma umiejętności w zakresie technologii informatycznych w tym pracy w systemach operacyjnych. Umie dobrać właściwe narzędzia informatyki do rozwiązywania zadań. Umie formułować problemy tak, aby dało się je rozwiązać narzędziami informatyki. Umie posługiwać się wybranymi formatami grafiki komputerowej oraz dokumentacją w wersji elektronicznej.
Efekt K1_U25
Rozumie podstawowe pojęcia i potrafi sformułować podstawowe prawa mechaniki.
Efekt K1_U26
Potrafi pozyskiwac informacje z zakresu budownictwa z literatury, baz danych oraz innych własciwie dobranych źródeł, także w jezyku obcym. Ma umiejetność samokształcenia się. Potrafi przygotować udokumentowane opracowanie oraz prezentację ustną dotycząca zagadnień z zakresu budownictwa.
Efekt K1_U27
Umie wykonać podstawowe obliczenia w zakresie zagadnień powiązanych z kierunkiem budownictwo, w szczególności urbanistyki i architektury, transportu, instalacji, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, hydrauliki i hydrologii.
Efekt K1_U28
Potrafi wykorzystywać poznane metody matematyczne (algebry i analizy matematycznej) do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, umie posługiwać sie regułami logiki matematycznej oraz stosować metody numeryczne w obliczeniach inzynierskich

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1_K01
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem, określać priorytety służące reazlizacji zadań
Efekt K1_K02
Rozumie znaczenie odpowiedzialności w działalności inżynierskiej, w tym rzetelności przedstawianych wyników swoich prac i ich interpretacji.
Efekt K1_K03
Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę. Ma świadomość wartości przedsiębiorczości w działaniach i myśleniu inżynierskim
Efekt K1_K04
Ma świadomość potrzeby dbałości o zdrowie własne i sprawność fizyczną.
Efekt K1_K05
Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu. Jest świadomy zagrożeń występujących w budownictwie
Efekt K1_K06
Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych. Jest komunikatywny w prezentacjach medialnych.
Efekt K1_K07
Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Efekt K1_K08
Rozumie znaczenie i potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
Efekt K1_K09
Jest wrażliwy na zachowanie naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego.